Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

 • Názov VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
 • IČO 35757442
 • DIČ 2020220862
 • IČ DPH SK2020220862 podľa §4
 • Sídlo J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava
 • Dátum vzniku 7. decembra 1998, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1973/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 146 911 642 €
  Podľa účtovnej závierky: 109 598 000 €
 • Historický názov VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.
  (platné do 15. októbra 1999 )
 • Historické sídlo J. Jonáša 1, 841 08 Bratislava
  (platné do 15. októbra 1999)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
sprostredkovateľská činnosť 30.11.2011
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ 30.11.2011
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ 30.11.2011
prevádzkovanie športových zariadení 19.3.2012
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 25.6.2013
výroba tepla, rozvod tepla 12.7.2017
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 27.9.2021
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 27.9.2021
predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel 27.9.2021
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky 1.7.2022
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 1.7.2022
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok 1.7.2022
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, zakladateľskou listinou a rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do Notárskej zápisnice č. N 449/98, Nz 416/98 dňa 30.11.1998, v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Zmena stanov - zvýšenie základného imania, schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 7.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice
N 475/98, Nz 443/98.
3. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N492/98, Nz 460/98 o zmene stanov a o zlúčení so spoločnosťou Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., sídlo J.Jonáša 1, Bratislava - Devínska Nová Ves, IČO 17 311 772, zapísanou v odd. s.r.o., vo vložke číslo 786/B, ktorá sa vymazáva z obchodného registra dňom 1.1.1999.
Dňom 01.01.1999 všetky práva a povinnosti, všetky známe i neznáme záväzky a pohľadávky, ktoré vznikli spoločnosti Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava do 31.12.1998 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava.
Dňom 01.01.1999 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre spoločnosť Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava z Definitívnej zmluvy uzavretej dňa 29.4.1991 medzi VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, Slovenskou republikou reprezentovanou Ministerstvom hospodárstva SR a Bratislavskými automobilovými závodmi a.s.
Dňom 01.01.1999 prechádzajú na spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., IČO 35 757 442, J.Jonáša č. 1, Bratislava všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre Volkswagen Bratislava , spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1 , Bratislava zo Zmluvy o prevode aktív uzavretej dňa 30.5.1991 medzi Volkswagen Bratislava, spol. s r.o., IČO 17 311 772, J.Jonáša č. 1, Bratislava, Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom hospodárstva a Bratislavskými automobilovými závodmi, a.s.
Zmlulva o zlúčení uzavretá medzi Volkswagen Bratislava spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, J.Jonáša č. 1, IČO 17 311 772 a VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s., so sídlom v Bratislave, J.Jonáša č. 1, IČO 35 757 442 dňa 14.12.1998, schválená valnými zhromaždeniami oboch spoločností dňa 14.12.1998.
4. V súlade s ustanovením § 768b ods. 1 Zák. č. 513/1991 Zb. boli Stanovy spoločnosti prispôsobené úprave podľa z.č. 127/1999 Z.z. Dodatok č. 3 k stanovám osvedčený v notárskej zápisnica zo dňa 10.8.1999 č. N 204/99, Nz 199/99.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 18.12.2000.
6. Norbert Totschek, deň zániku funkcie: 30.6.2002
7. Folker Weissgerber, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 1.9.2002
Francisco Javier Garcia Sanz, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 1.9.2002.
Protokol z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 2.9.2002.
8. Zosúladenie stanov spoločnosti s ustanoveniami Zák. č. 500/2001 Z.z. a ich úplné znenie schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.11.2002, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice N 454/2002, Nz 435/2002.
9. Karol Peter Wilhelm, deň zániku funkcie: 30.04.2003, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.4.2003.
10. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.6.2003.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2. 12. 2003.
Vyhlásenie výsledkov z volieb za člena dozornej rady spísané do notárskej zápisnice č. N 348/03, Nz 104969/03 dňa 12. 11. 2003.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.04.2004.
13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2005. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 19.05.2005.
14. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.06.2005.
15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.5.2006.
16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.08.2006.
17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2006
18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.09.2007.
19. Notárska zápisnica N 211/2007, Nz 42001/2007 spísaná dňa 22.10.2007.
20. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2007.
21. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.1.2008.
22. Notárska zápisnica N 37/2009, Nz 6985/2009, NCRls 7004/2009 napísaná dňa 5.3.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 5.3.2009.
23. Notárska zápisnica N 121/2009, Nz 20421/2009 zo dňa 17.06.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
24. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.11.2009.
25. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.01.2010.
26. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 407/2010, Nz 58983/2010 zo dňa 31.12.2010.
27. Notárska zápisnica N 55/2011, NZ 15042/2011 zo dňa 28.04.2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
28. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2011.
29. Rozhodnutie z valného zhromaždenia spoločnosti - notárska zápisnica zo dňa 30.11.2011.
30. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 524/2011 Nz 59206/2011 zo dňa 21.12.2011
31. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2012.
32. Zápisnica zo dňa 18.12.2012.
33. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 568/2013, Nz 21397/2013, NCRls 21824/2013 zo dňa 25.06.2013.
34. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.09.2013.
35. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.08.2013.
36. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2013.
37. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.04.2014.
38. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2015.
39. Zmluva o predaji časti podniku uzavretej medzi VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. a AUTOVISION SLOVAKIA, s. r. o. zo dňa 28.04.2017.
40. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 45/2017, Nz 13622/2017, NCRls 13954/2017 zo dňa 24.04.2017.
41. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 14.12.2017.
42. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2018.