Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
41 854 678€ 35 648 329€ 36 068 201€ 33 435 720€ 33 839 704€ 33 931 412€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
42 145 892 € 41 615 905 € 41 850 762 € 36 790 105 € 34 275 006 € 34 399 952 € 32 312 340 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
32 079 013€ 32 010 674€ 32 429 534€ 30 573 558€ 28 611 482€ 28 386 988€ 26 666 257€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 008 971€ 3 637 655€ 3 638 667€ 2 862 162€ 5 228 222€ 5 544 424€ 5 125 701€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
30 452€ 33 881€ 27 431€ 48 030€ 12 799€ 57 035€ 69 347€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 027 456€ 5 933 695€ 5 755 130€ 3 306 355€ 422 503€ 411 505€ 451 035€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
38 581 701 € 39 627 240 € 40 390 218 € 35 178 510 € 33 515 293 € 33 227 020 € 31 347 960 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 444 530€ 27 539 976€ 27 543 542€ 25 805 642€ 24 303 811€ 24 027 911€ 22 562 344€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
870 963€ 706 794€ 665 634€ 597 993€ 634 838€ 670 911€ 712 532€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 986 563€ 5 681 756€ 6 559 885€ 4 624 286€ 6 178 066€ 6 103 108€ 5 597 162€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 462 553 € 2 235 181 € 2 023 003 € 1 825 996 € 1 880 409 € 1 804 082 € 1 756 289 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 767 781€ 1 616 428€ 1 459 655€ 1 331 036€ 1 363 083€ 1 313 119€ 1 284 196€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
600 047€ 540 737€ 492 898€ 430 302€ 448 885€ 430 797€ 411 934€
19
E.4.
Sociálne náklady
94 725€ 78 016€ 70 450€ 64 658€ 68 441€ 60 166€ 60 159€
20
F.
Dane a poplatky
49 276€ 46 957€ 47 623€ 46 025€ 47 250€ 52 592€ 42 349€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
318 956€ 267 476€ 228 341€ 275 824€ 308 075€ 377 198€ 438 363€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
318 956€ 267 476€ 228 341€ 275 824€ 308 075€ 377 198€ 438 363€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 551€ 15 579€ 23 896€ 43 241€ 42 994€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
32 063€ -74 849€ 49 326€ 19 874€ 21 816€ -11 839€ 42 694€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 400 246€ 3 208 370€ 3 272 864€ 1 958 974€ 141 028€ 159 816€ 153 233€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 564 191 € 1 988 665 € 1 460 544 € 1 611 595 € 759 713 € 1 172 932 € 964 380 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 785 928 € 1 719 803 € 1 299 140 € 2 407 799 € 2 722 989 € 3 129 482 € 2 919 920 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
18 393 € 15 505 € 32 768 € 11 172 € 36 830 € 16 327 € 27 469 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
16 274 € 12 113 € 9 448 € 9 595 € 11 410 € 13 874 € 14 013 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
16 274€ 12 113€ 9 448€ 9 595€ 11 410€ 13 874€ 14 013€
42
XII.
Kurzové zisky
2 119€ 3 392€ 23 320€ 1 577€ 25 420€ 2 453€ 13 456€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
89 703 € 111 197 € 96 989 € 129 008 € 105 821 € 143 435 € 189 435 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
38 874 € 57 978 € 63 483 € 83 640 € 61 636 € 79 963 € 109 747 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
38 874€ 57 978€ 63 483€ 83 640€ 61 636€ 79 963€ 109 747€
52
O.
Kurzové straty
31 102€ 34 580€ 13 344€ 25 513€ 19 573€ 36 113€ 53 902€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 727€ 18 639€ 20 162€ 19 855€ 24 612€ 27 359€ 25 786€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-71 310 € -95 692 € -64 221 € -117 836 € -68 991 € -127 108 € -161 966 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 492 881 € 1 892 973 € 1 396 323 € 1 493 759 € 690 722 € 1 045 824 € 802 414 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
790 680 € 428 034 € 287 282 € 339 647 € 242 115 € 244 004 € 219 316 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
806 602€ 512 520€ 388 057€ 425 584€ 280 844€ 262 784€ 217 924€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-15 922€ -84 486€ -100 775€ -85 937€ -38 729€ -18 780€ 1 392€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 702 201 € 1 464 939 € 1 109 041 € 1 154 112 € 448 607 € 801 820 € 583 098 €