Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HT Computers, s.r.o. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti HT Computers, s.r.o. [zrušená]

 • Názov HT Computers, s.r.o. [zrušená]
 • IČO 35758929
 • Sídlo Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
 • Dátum vzniku 12. januára 1999, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 45692/B

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
Predmety podnikania
Názov Vznik
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/ 27.4.2007
poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku 27.4.2007
poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia 27.4.2007
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia 27.4.2007
expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia 27.4.2007
prenájom /leasing/ zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky 27.4.2007
sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí 27.4.2007
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov 27.4.2007
reklamná činnosť 27.4.2007
prieskum trhu 27.4.2007
vykonávanie servisnej činnosti na výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku na celom území SR 27.4.2007
projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí 27.4.2007
Iné právne skutočnosti
1. Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 231/2007, Nz 23735/2007, NCRls 23627/2007 zo dňa 15.6.2007 o zrušení spoločnosti HT Computers, s.r.o. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 796 120 a schválenie zmluvy o zlúčení.
Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 229/2007, Nz 23716/2007, NCRls 23614/2007 zo dňa 15.6.2007 uzavretá medzi zanikajúcimi spoločnosťami E L A S , spol. s r.o., Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza, IČO : 00 615 072 a HT Computers, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 758 929 a nástupníckou spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 796 120, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností E L A S , spol. s r.o. a HT Computers, s.r.o.
Obchodná spoločnosť HT Computers, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 758 929 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. č. 45692/B sa v y m a z u j e z obchodného registra..
História zmien a podania
 • 2007
 • 26.6. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zrušenie názvu firmy HT Computers, s.r.o.
  • zrušenie adresy firmy Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
  • zrušenie základného imania 331 939 € (splatené 331 939 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zrušenie konania menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   • poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   • poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   • školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   • expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   • prenájom /leasing/ zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
   • sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
   • sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   • reklamná činnosť
   • prieskum trhu
   • vykonávanie servisnej činnosti na výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku na celom území SR
   • projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 231/2007, Nz 23735/2007, NCRls 23627/2007 zo dňa 15.6.2007 o zrušení spoločnosti HT Computers, s.r.o. bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 796 120 a schválenie zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 229/2007, Nz 23716/2007, NCRls 23614/2007 zo dňa 15.6.2007 uzavretá medzi zanikajúcimi spoločnosťami E L A S , spol. s r.o., Vinohradnícka 6, 971 01 Prievidza, IČO : 00 615 072 a HT Computers, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 758 929 a nástupníckou spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 796 120, ktorá ako univerzálny právny nástupca preberá celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcich spoločností E L A S , spol. s r.o. a HT Computers, s.r.o. Obchodná spoločnosť HT Computers, s.r.o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO : 35 758 929 zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vl. č. 45692/B sa v y m a z u j e z obchodného registra..
 • 27.4. 2007
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy HT Computers, s.r.o.
  • novú adresu firmy Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
  • nové základne imanie 331 939 € (splatené 331 939 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   • poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
   • poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   • školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   • expertízna činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
   • prenájom /leasing/ zariadení a prístrojov v oblasti výpočtovej techniky
   • sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí
   • sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   • reklamná činnosť
   • prieskum trhu
   • vykonávanie servisnej činnosti na výpočtovú, kancelársku a komunikačnú techniku na celom území SR
   • projektovanie, návrh, realizácia a predaj počítačových sietí a ich častí
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.04.2007 - rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2006.
   • Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.05.2006 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 41/2006, Nz 20192/2006, NCRls 20068/2006.
   • Notárska zápisnica č.N 271/2004, Nz 46776/2004 zo dňa 31.05.2004.
   • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30. 10. 2003, N 592/03, Nz 99108/03 a stanovy spoločnosti.
   • Ing. Mária Straková, deň zániku funkcie: 17.7.2003. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 17.7.2003.
   • Notárska zápisnica č. N 326/01, Nz 326/01 zo dňa 1.6.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 1.6.2001.
   • Notárska zápisnica Nz 318/99 spísaná dňa 20.9.1999 notárom JUDr. Ľubomírom Vlhom, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 20.9.1999, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.10.1999, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve.
   • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.2.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 58/99
   • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 2.12.1998. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti HT Computers spol. s r.o. so sídlom Kukučínova 26, 831 03 Bratislava, IČO 17 322 341, v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.