Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
77 539 937€ 79 173 646€ 69 821 002€ 63 722 100€ 55 005 185€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
77 550 605 € 79 243 511 € 76 042 398 € 74 255 533 € 69 821 002 € 63 722 050 € 55 002 697 € 47 495 028 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
64 469 525€ 66 697 654€ 63 651 666€ 61 131 616€ 57 622 483€ 52 967 211€ 44 714 737€ 38 331 249€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 070 412€ 12 475 992€ 12 241 373€ 13 119 753€ 12 183 087€ 10 740 612€ 10 274 240€ 9 145 861€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
416€ 1 596€ 416€ 13 720€ 16 018€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 668€ 69 865€ 149 359€ 3 748€ 13 836€ 13 811€ 1 900€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
74 363 861 € 76 758 813 € 72 576 717 € 70 646 787 € 67 285 213 € 61 752 574 € 53 256 776 € 45 329 363 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
62 084 087€ 63 422 219€ 60 070 458€ 58 386 187€ 53 643 266€ 49 142 687€ 40 779 934€ 34 653 328€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
154 327€ 334 124€ 308 293€ 320 850€ 362 682€ 253 299€ 252 378€ 238 305€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-166 743€ 270 024€ 13 425€ -120 345€ 120 345€ -71 119€
14
D.
Služby
5 919 787€ 6 184 569€ 6 256 662€ 5 972 355€ 6 634 649€ 6 281 018€ 6 378 014€ 5 034 045€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 321 950 € 5 667 763 € 4 986 230 € 4 636 620 € 4 873 698 € 4 787 051 € 4 589 249 € 4 358 009 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 719 771€ 3 879 474€ 3 565 754€ 3 426 520€ 3 637 667€ 3 571 410€ 3 410 393€ 3 177 865€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 328 702€ 1 414 929€ 1 323 610€ 1 145 831€ 1 172 502€ 1 151 163€ 1 118 692€ 1 118 134€
19
E.4.
Sociálne náklady
273 477€ 373 360€ 96 866€ 64 269€ 63 529€ 64 478€ 60 164€ 62 010€
20
F.
Dane a poplatky
293 668€ 261 991€ 205 883€ 266 793€ 330 777€ 249 795€ 278 063€ 305 693€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
157 123€ 161 672€ 131 726€ 84 998€ 99 747€ 77 057€ 104 236€ 144 012€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
157 123€ 161 672€ 131 726€ 84 998€ 99 747€ 77 057€ 104 236€ 144 012€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 547€ 11 303€ 1 750€ 2 889€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 328€ 41€ -692 166€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
588 787€ 445 107€ 602 290€ 1 099 329€ 1 220 049€ 1 653 833€ 872 013€ 667 090€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 186 744 € 2 484 698 € 3 465 681 € 3 608 746 € 2 535 789 € 1 969 476 € 1 745 921 € 2 165 665 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
9 548 479 € 8 962 710 € 9 244 201 € 9 692 322 € 9 044 628 € 8 030 819 € 7 578 651 € 7 622 551 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
31 679 € 21 866 € 24 894 € 38 300 € 4 618 € 3 226 € 3 517 € 7 802 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
26 514 € 20 079 € 21 526 € 16 076 € 4 459 € 50 € 2 488 € 2 120 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
26 514€ 20 079€ 21 526€ 16 076€ 4 459€ 50€ 2 488€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 120€
42
XII.
Kurzové zisky
5 165€ 1 787€ 3 368€ 22 224€ 159€ 3 176€ 1 029€ 5 682€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
83 886 € 43 903 € 26 418 € 72 310 € 88 251 € 39 438 € 35 615 € 37 123 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
59 366 € 20 186 € 4 737 € 18 474 € 28 634 € 60 € 320 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
59 366€ 20 186€ 4 737€ 18 474€ 28 634€ 60€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
320€
52
O.
Kurzové straty
13 291€ 4 222€ 2 567€ 26 822€ 1 035€ 2 075€ 1 382€ 2 712€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 229€ 19 495€ 19 114€ 27 014€ 58 582€ 37 363€ 34 173€ 34 091€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-52 207 € -22 037 € -1 524 € -34 010 € -83 633 € -36 212 € -32 098 € -29 321 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 134 537 € 2 462 661 € 3 464 157 € 3 574 736 € 2 452 156 € 1 933 264 € 1 713 823 € 2 136 344 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
757 476 € 681 723 € 902 029 € 997 827 € 842 394 € 657 985 € 624 254 € 745 385 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
768 835€ 840 877€ 944 995€ 972 566€ 866 101€ 754 374€ 604 723€ 697 317€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-11 359€ -159 154€ -42 966€ 25 261€ -23 707€ -96 389€ 19 531€ 48 068€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 377 061 € 1 780 938 € 2 562 128 € 2 576 909 € 1 609 762 € 1 275 279 € 1 089 569 € 1 390 959 €