Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
191€ 80€ 180€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
191 € 80 € 180 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
284 753 € 394 596 € 360 391 € 350 608 € 396 071 € 295 898 € 277 467 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
284 753€ 394 596€ 360 391€ 350 608€ 396 071€ 295 898€ 277 467€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
147 522 € 248 340 € 226 677 € 209 563 € 268 122 € 184 718 € 158 510 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 830€ 9 104€ 10 407€ 21 051€ 13 482€ 7 490€ 11 442€
10
B.2
Služby
135 692€ 239 236€ 216 270€ 188 512€ 254 640€ 177 228€ 147 068€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
137 422 € 146 256 € 133 794 € 141 045 € 127 949 € 111 180 € 119 137 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
79 375 € 110 392 € 67 551 € 56 986 € 58 954 € 70 653 € 88 909 €
13
C.1
Mzdové náklady
59 056€ 80 737€ 50 575€ 41 830€ 42 880€ 51 793€ 65 065€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
18 282€ 26 633€ 14 979€ 13 439€ 13 748€ 16 735€ 21 154€
16
C.4
Sociálne náklady
2 037€ 3 022€ 1 997€ 1 717€ 2 326€ 2 125€ 2 690€
17
D
Dane a poplatky
4 760€ 5 718€ 26 994€ 29 459€ 30 359€ 18 810€ 37 790€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 469€ 5 092€ 5 225€ 3 826€ 4 707€ 14 386€ 16 930€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
800€ 1 216€ 4 968€ 6 175€ 125€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-828€ 3 471€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42€ 15€ 12€ 1 005€ 56 972€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
166€ 120€ 95€ 64€ 176€ 8€ 31 770€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
41 452 € 26 192 € 33 944 € 50 722 € 38 721 € 15 331 € -2 636 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
10€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 875€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
38
X.
Výnosové úroky
3€ 4€ 2€ 3€
39
N
Nákladové úroky
2 072€ 3 724€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
7€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
119€ 525€ 954€ 1 199€ 1 153€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 868€ 1 198€ 3 198€ 2 630€ 2 482€ 4 546€ 5 150€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 749 € -673 € -2 244 € -1 428 € -1 325 € -9 481 € -8 876 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
39 703 € 25 519 € 31 700 € 49 294 € 37 396 € 5 850 € -11 512 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 555 € 5 548 € 3 894 € 7 696 € 4 829 € 480 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
8 555€ 5 548€ 3 894€ 7 696€ 4 829€ 480€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
31 148 € 19 971 € 27 806 € 41 598 € 32 567 € 5 370 € -11 512 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
39 703 € 25 519 € 31 700 € 49 294 € 37 396 € 5 850 € -11 512 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
31 148 € 19 971 € 27 806 € 41 598 € 32 567 € 5 370 € -11 512 €