Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Delikomat Slovensko, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
-
-
-
-
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-42,3 % 40,2 % 25,1 % 36,2 % 2,3 % -70,9 % -79,3 % N/A N/A N/A -12,2 %
Návratnosť aktív (ROA)
-6,1 % 8,9 % 4,0 % 5,1 % 0,3 % -14,3 % -43,1 % N/A N/A N/A -23,3 %
Zisková marža
-2,1 % 3,1 % 1,4 % 2,0 % 0,1 % -6,2 % -17,7 % N/A N/A 21,8 % -12,7 %
Hrubá marža
30,1 % 32,6 % 31,6 % 33,0 % 32,1 % 27,7 % 23,2 % N/A N/A N/A 35,1 %
Celková zadlženosť
85,6 % 77,8 % 84,2 % 85,9 % 88,3 % 79,9 % 45,7 % N/A N/A N/A -89,9 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
EBITDA
N/A N/A N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A N/A N/A
Dlhodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A N/A
Marže
Hrubá marža
N/A N/A N/A
EBITDA marža
N/A N/A N/A
Prevádzková marža
N/A N/A N/A
Zisková marža
N/A N/A
Marža účtovného cash flow
N/A N/A
Ukazovatele zadlženosti
Čistý dlh/EBITDA
N/A N/A N/A N/A
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A
Úrokové krytie
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie dlhovej služby
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A N/A
Obrat zásob
N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A
Obrat neobežného majetku
N/A N/A N/A
Obrat obežného majetku
N/A N/A N/A N/A
Doba obratu pohľadávok
N/A N/A N/A
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok
N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Osobné náklady/Pridaná hodnota
N/A N/A N/A
Stupeň prevádzkovej páky
N/A N/A N/A N/A N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov
N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A N/A N/A N/A
Schopnosť splácať úroky z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A