Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Delikomat Slovensko, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
-
-
-
-
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2009
30.09.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 234 712€ 6 706 622€ 5 464 918€ 4 143 257€ 2 683 965€ 1 637 976€ 1 093 172€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 094 685€ 2 825 547€ 2 260 851€ 1 687 211€ 1 078 286€ 629 803€ 389 287€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
4 140 027 € 3 881 075 € 3 204 067 € 2 456 046 € 1 605 679 € 1 008 173 € 703 885 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
87 737 € 45 713 € 54 671 € 42 107 € 30 443 € 30 355 € 29 992 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
87 737€ 45 713€ 54 671€ 42 107€ 30 443€ 30 355€ 29 992€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 025 409 € 1 725 440 € 1 517 040 € 1 116 719 € 764 972 € 576 223 € 473 069 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
589 429€ 395 352€ 389 933€ 325 353€ 238 353€ 186 356€ 125 673€
10
B.2
Služby
1 435 980€ 1 330 088€ 1 127 107€ 791 366€ 526 619€ 389 867€ 347 396€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 202 355 € 2 201 348 € 1 741 698 € 1 381 434 € 871 150 € 462 305 € 260 808 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 962 633 € 1 582 078 € 1 396 929 € 1 050 291 € 718 449 € 435 832 € 318 593 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 426 222€ 1 153 512€ 1 027 838€ 775 881€ 527 968€ 318 733€ 228 425€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
498 386€ 404 802€ 356 872€ 262 969€ 184 072€ 112 175€ 85 327€
16
C.4
Sociálne náklady
38 025€ 23 764€ 12 219€ 11 441€ 6 409€ 4 924€ 4 841€
17
D
Dane a poplatky
60 602€ 58 033€ 35 453€ 36 310€ 20 962€ 15 142€ 13 906€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
372 891€ 333 620€ 292 113€ 200 857€ 116 175€ 76 555€ 78 491€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
58 572€ 8 671€ 19 860€ 7 568€ 12 973€ 12 554€ 7 490€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 911€ 3 748€ 4 943€ 573€ 1 549€ 32 897€ 7 088€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-606€ -967€ 225€ -1 200€ -2 000€ -900€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
52 326€ 66 307€ 80 646€ 21 282€ 1 438€ 165€ 1 990€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 824€ 38 527€ 24 094€ 22 094€ 13 038€ 11 632€ 29 181€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-130 608 € 260 926 € 89 639 € 99 934 € 16 588 € -95 034 € -176 071 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 4€ 4€ 142€
39
N
Nákladové úroky
20 924€ 2 123€ 45€
41
O
Kurzové straty
242€ 205€ 58€ 53€ 2€ 1€ 24€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 237€ 4 159€ 3 320€ 7 418€ 10 327€ 8 644€ 22 335€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-25 403 € -6 487 € -3 377 € -7 468 € -10 325 € -8 640 € -22 262 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-156 011 € 254 439 € 86 262 € 92 466 € 6 263 € -103 674 € -198 333 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
0 € 43 420 € 7 524 € 7 391 € 2 881 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
43 420€ 7 524€ 7 391€ 2 881€ 1€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-156 011 € 211 019 € 78 738 € 85 075 € 3 382 € -103 675 € -198 333 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-156 011 € 254 439 € 86 262 € 92 466 € 6 263 € -103 674 € -198 333 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-156 011 € 211 019 € 78 738 € 85 075 € 3 382 € -103 675 € -198 333 €