Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 371 777€ 2 640 533€ 3 108 289€ 2 336 495€ 7 547 906€ 4 679 772€ 2 952 746€ 3 957 606€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 720 956€ 1 890 381€ 2 531 153€ 1 918 848€ 6 618 501€ 4 072 475€ 2 588 922€ 3 517 861€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
650 821 € 750 152 € 577 136 € 417 647 € 929 405 € 607 297 € 363 824 € 439 745 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
68 183 € 65 217 € 70 617 € 49 184 € 42 522 € 55 834 € 65 437 € 108 279 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
68 183€ 65 217€ 70 617€ 49 184€ 42 522€ 55 834€ 65 437€ 108 279€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
211 842 € 219 884 € 175 491 € 239 113 € 284 695 € 213 191 € 240 437 € 284 138 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 138€ 52 041€ 70 979€ 71 843€ 55 635€ 58 629€ 43 104€ 34 292€
10
B.2
Služby
159 704€ 167 843€ 104 512€ 167 270€ 229 060€ 154 562€ 197 333€ 249 846€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
507 162 € 595 485 € 472 262 € 227 718 € 687 232 € 449 940 € 188 824 € 263 886 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
364 420 € 386 302 € 389 013 € 247 293 € 217 051 € 163 537 € 122 867 € 80 969 €
13
C.1
Mzdové náklady
264 638€ 279 889€ 281 618€ 178 703€ 156 557€ 117 215€ 88 371€ 59 410€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
90 672€ 96 323€ 97 130€ 61 938€ 54 332€ 40 621€ 30 517€ 19 152€
16
C.4
Sociálne náklady
9 110€ 10 090€ 10 265€ 6 652€ 6 162€ 5 701€ 3 979€ 2 407€
17
D
Dane a poplatky
2 408€ 3 274€ 2 826€ 2 458€ 2 056€ 3 304€ 2 445€ 2 124€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 129€ 27 306€ 35 042€ 34 504€ 29 691€ 47 205€ 25 468€ 20 504€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
10 833€ 250€ 375€ 4 167€ 20 233€ 923€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 660€ 5 168€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-4 970€ -980€ -20 733€ 19 533€ -5 782€ 19 996€ 13 619€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 986€ 10 320€ 2 805€ 10 542€ 2 836€ 8 720€ 1 625€ 234€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 847€ 8 222€ 9 675€ 15 893€ 8 782€ 8 150€ 7 491€ 7 298€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
119 147 € 181 931 € 59 619 € -77 254 € 456 843 € 212 223 € 32 178 € 139 606 €
38
X.
Výnosové úroky
45€ 12€ 345€ 8€ 13€ 8€
39
N
Nákladové úroky
54€ 446€ 1 017€ 1 294€
40
XI.
Kurzové zisky
17€ 307€ 53€
41
O
Kurzové straty
18€ 45€ 56€ 101€ 179€ 100€ 79€ 2 574€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6 431€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
816€ 852€ 755€ 868€ 959€ 1 081€ 1 123€ 5 830€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-834 € -897 € -766 € -957 € -847 € -1 602 € -1 899 € -3 206 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
118 313 € 181 034 € 58 853 € -78 211 € 455 996 € 210 621 € 30 279 € 136 400 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
25 615 € 45 922 € 3 974 € -11 980 € 101 029 € 45 426 € 7 899 € 25 811 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
18 171€ 32 972€ 4 046€ 2 882€ 112 637€ 50 354€ 7 899€ 25 811€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
7 444€ 12 950€ -72€ -14 862€ -11 608€ -4 928€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
92 698 € 135 112 € 54 879 € -66 231 € 354 967 € 165 195 € 22 380 € 110 589 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
118 313 € 181 034 € 58 853 € -78 211 € 455 996 € 210 621 € 30 279 € 136 400 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
92 698 € 135 112 € 54 879 € -66 231 € 354 967 € 165 195 € 22 380 € 110 589 €