Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 113 275 € 10 020 423 € 8 286 266 € 6 560 009 € 16 426 085 € 15 594 829 € 17 765 880 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 326 663€ 9 074 223€ 8 183 879€ 6 560 009€ 18 589 741€ 15 033 979€ 16 162 276€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-213 388€ 946 200€ 102 387€ -2 163 656€ 560 850€ 1 603 604€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 257 204 € 9 183 800 € 4 643 144 € 3 735 533 € 10 469 499 € 8 172 528 € 11 669 317 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
508 338€ 720 528€ 390 304€ 398 547€ 790 267€ 754 491€ 884 380€
10
B.2
Služby
4 748 866€ 8 463 272€ 4 252 840€ 3 336 986€ 9 679 232€ 7 418 037€ 10 784 937€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 856 071 € 836 623 € 3 643 122 € 2 824 476 € 5 956 586 € 7 422 301 € 6 096 563 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 898 541 € 4 043 065 € 3 961 793 € 4 394 174 € 6 204 032 € 6 652 971 € 6 731 284 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 431 477€ 2 871 195€ 2 813 766€ 2 987 543€ 4 354 006€ 4 716 388€ 4 597 256€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 289 329€ 1 061 901€ 1 054 355€ 1 136 059€ 1 559 710€ 1 778 017€ 1 778 312€
16
C.4
Sociálne náklady
177 735€ 109 969€ 93 672€ 270 572€ 290 316€ 158 566€ 355 716€
17
D
Dane a poplatky
16 261€ 18 531€ 20 499€ 23 384€ 26 402€ 25 554€ 31 446€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
922 216€ 1 166 107€ 1 166 170€ 1 860 950€ 1 997 754€ 1 620 444€ 1 395 153€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
6 359€ 299€ 176€ 575 010€ 1 013€ 29€ 103 350€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
460 930€ 1 986€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
35 080€ 194 533€ 139 657€ 125 230€ 507 067€ 154 706€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
728 589€ 98 431€ 2 676 037€ 998 279€ 1 664 522€ 35 858€ 2 445 176€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
472 308€ 558 988€ 2 733 133€ 1 120 566€ 1 807 760€ 109 415€ 2 257 534€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-753 387 € -4 851 338 € -1 756 793 € -3 601 896 € -2 541 043 € -1 457 263 € -1 925 034 €
38
X.
Výnosové úroky
6€ 15€ 71€ 190€ 212€
39
N
Nákladové úroky
220 729€ 33 945€ 11 284€ 77€ 803€ 3€ 35 170€
40
XI.
Kurzové zisky
76 892€ 78 742€ 92 471€ 1 532€ 47 469€ 29 429€ 43 374€
41
O
Kurzové straty
73 573€ 100 931€ 62 749€ 4 744€ 48 229€ 45 836€ 72 836€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 000 000€ 5 100 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 950€ 223 099€ 26 412€ 7 696€ 8 736€ 5 890€ 9 222€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
770 640 € 4 820 767 € -7 968 € -10 970 € -10 228 € -22 110 € -73 642 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
17 253 € -30 571 € -1 764 761 € -3 612 866 € -2 551 271 € -1 479 373 € -1 998 676 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 881 € 2 883 € 2 893 € 2 915 € -55 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 881€ 2 883€ 2 893€ 2 915€ 23€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-78€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
17 253 € -30 571 € -1 767 642 € -3 615 749 € -2 554 164 € -1 482 288 € -1 998 621 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
17 253 € -30 571 € -1 764 761 € -3 612 866 € -2 551 271 € -1 479 373 € -1 998 676 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
17 253 € -30 571 € -1 767 642 € -3 615 749 € -2 554 164 € -1 482 288 € -1 998 621 €