Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROPRIA Sport trade, s.r.o. [zrušená]

 • Vydaný 20.3.2013
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 62 z roku 2013 28.3.2013
 • Úpadca PROPRIA Sport trade, s.r.o.
  IČO: 35771518
  Štefánikova 1054
  908 01   Kúty
Oznam

Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie

Okresný súd Trnava v právnej veci začatého konania o zrušení spoločnosti:

PROPRIA Sport trade s.r.o., so sídlom 908 01 Kúty, Štefánikova 1054, IČO: 35 771 518,

bez likvidácie podľa § 68 ods. 9 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,

v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti

bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68

ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.

 • Súd OKRESNÝ SÚD TRNAVA
 • Spisová značka 7CbR/122/2012
 • ICS 2112221782
 • Vydal JUDr. Rastislav Kresl
 • Vydal FN Sudca
 • Odoslal Monika Pekarovičová

Zmena stavu spoločnosti

Stav Dátum zmeny
Zrušenie 4.4.2014
Výmaz 1.5.2014

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Mesto Kraj
28.3.2013
Rozhodnutie Zrušenie