Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
513 886 € 514 312 € 550 203 € 700 078 € 542 294 € 609 614 € 623 448 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
69 891 € 69 891 € 77 546 € 70 327 € 70 327 € 107 780 € 70 606 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
69 891 € 69 891 € 77 546 € 70 327 € 70 327 € 107 780 € 70 606 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
69 891€ 69 891€ 77 546€ 70 327€ 70 327€ 107 780€ 70 606€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
440 280 € 433 941 € 376 036 € 487 914 € 362 599 € 326 540 € 444 017 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
72 876 € 53 541 € 6 027 € 11 799 € 14 526 € 7 173 € 3 600 €
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
72 876€ 53 541€ 6 027€ 11 799€ 14 526€ 7 173€ 3 600€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
465 627 € 512 201 € 512 319 € 479 045 € 424 441 € 396 058 € 424 979 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
462 125 € 510 113 € 507 478 € 474 415 € 422 792 € 392 546 € 424 510 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
462 125€ 510 113€ 507 478€ 474 415€ 422 792€ 392 546€ 424 510€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 502€ 2 080€ 4 841€ 4 630€ 1 649€ 3 512€ 469€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
8€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
-98 223 € -131 801 € -142 310 € -2 930 € -76 368 € -76 691 € 15 438 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 072€ 11 028€ 19 495€ 40 806€ 22 104€ 25 251€ 13 273€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-104 295€ -142 829€ -161 805€ -43 736€ -98 472€ -101 942€ 2 165€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
3 715 € 10 480 € 96 621 € 141 837 € 109 368 € 175 294 € 108 825 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 215€ 8 980€ 95 619€ 140 337€ 107 868€ 173 794€ 107 325€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 500€ 1 500€ 1 002€ 1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
513 886 € 514 312 € 550 203 € 700 078 € 542 294 € 609 614 € 623 448 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
100 688 € 100 773 € 94 973 € 91 510 € 86 497 € 91 639 € 74 186 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 € 6 307 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€ -332€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
84 803 € 82 002 € 84 540 € 79 527 € 84 668 € 67 216 € 45 371 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
91 278€ 88 477€ 91 015€ 86 002€ 86 002€ 68 550€ 46 705€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 475€ -6 475€ -6 475€ -6 475€ -1 334€ -1 334€ -1 334€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
8 914 € 11 800 € 3 462 € 5 012 € -5 142 € 17 452 € 21 844 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
412 238 € 412 579 € 336 081 € 382 737 € 288 962 € 313 507 € 349 282 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
12 720 € 5 887 € 9 199 € 17 247 € 28 540 € 54 895 € 29 398 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
-7€ 3 760€ 12 220€ 23 899€ 50 470€ 25 361€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 212€ 5 857€ 5 439€ 5 027€ 4 641€ 4 425€ 4 037€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
6 515€ 30€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
390 365 € 398 156 € 323 376 € 359 328 € 256 348 € 257 776 € 313 947 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
215 789 € 220 081 € 143 046 € 213 778 € 154 124 € 154 744 € 285 657 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
215 789€ 220 081€ 143 046€ 213 778€ 154 124€ 154 744€ 285 657€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
167 598€ 168 436€ 169 302€ 138 697€ 96 301€ 93 554€ 13 788€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
956€ 933€ 923€ 916€ 876€ 1 590€ 1 626€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 923€ 6 281€ 4 998€ 3 914€ 3 317€ 3 287€ 3 290€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 092€ 2 305€ 1 429€ 1 245€ 995€ 854€ 5 468€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 007€ 120€ 3 678€ 778€ 735€ 3 747€ 4 118€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 153 € 8 536 € 3 506 € 6 162 € 4 074 € 836 € 5 937 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 153€ 8 536€ 3 506€ 6 162€ 4 074€ 836€ 5 937€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
960 € 960 € 119 149 € 225 831 € 166 835 € 204 468 € 199 980 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
960€ 960€ 119 149€ 225 831€ 166 835€ 204 468€ 199 980€