Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 598 909 € 3 954 530 € 3 914 749 € 3 538 169 € 4 065 365 € 4 260 288 € 4 155 295 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 598 909€ 3 954 530€ 3 914 749€ 3 538 169€ 4 065 365€ 4 260 288€ 4 155 295€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 471 786 € 3 805 495 € 3 773 389 € 3 411 185 € 3 935 851 € 4 107 033 € 3 965 227 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 396 733€ 3 731 276€ 3 683 704€ 3 318 288€ 3 810 275€ 3 948 938€ 3 806 079€
10
B.2
Služby
75 053€ 74 219€ 89 685€ 92 897€ 125 576€ 158 095€ 159 148€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
127 123 € 149 035 € 141 360 € 126 984 € 129 514 € 153 255 € 190 068 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
91 611 € 107 851 € 109 151 € 100 568 € 101 122 € 99 969 € 114 110 €
13
C.1
Mzdové náklady
66 408€ 78 061€ 78 443€ 71 964€ 72 567€ 71 435€ 82 085€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 097€ 26 483€ 27 036€ 25 006€ 25 226€ 24 872€ 28 446€
16
C.4
Sociálne náklady
3 106€ 3 307€ 3 672€ 3 598€ 3 329€ 3 662€ 3 579€
17
D
Dane a poplatky
595€ 637€ 592€ 547€ 425€ 931€ 745€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 656€ 1 867€ 3 556€ 18 690€ 32 132€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 167€ 15 000€ 6 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 066€ 35 582€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12€ 183€ 611€ 28€ 13 337€ 241€ 12€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
243€ 1 448€ 815€ 279€ 146€ 1 190€ 8€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
34 686 € 31 626 € 24 647 € 25 618 € 17 020 € 39 216 € 43 085 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 12€ 5€ 3€ 18€
39
N
Nákladové úroky
6 548€ 6 184€ 5 594€ 6 918€ 6 848€ 6 581€ 4 543€
40
XI.
Kurzové zisky
152€ 126€ 69€ 142€ 385€ 362€ 39€
41
O
Kurzové straty
59€ 535€ 608€ 427€ 573€ 312€ 272€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
17 141€ 9 504€ 11 867€ 11 990€ 9 194€ 9 417€ 8 797€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-23 596 € -16 097 € -17 999 € -19 181 € -16 225 € -15 945 € -13 555 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
11 090 € 15 529 € 6 648 € 6 437 € 795 € 23 271 € 29 530 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 176 € 3 729 € 3 186 € 1 425 € 5 937 € 5 819 € 7 686 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 176€ 3 729€ 3 186€ 1 425€ 5 937€ 5 819€ 7 686€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
8 914 € 11 800 € 3 462 € 5 012 € -5 142 € 17 452 € 21 844 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
11 090 € 15 529 € 6 648 € 6 437 € 795 € 23 271 € 29 530 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
8 914 € 11 800 € 3 462 € 5 012 € -5 142 € 17 452 € 21 844 €