Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 470€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 465€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 926 194 € 1 927 453 € 1 980 659 € 1 751 194 € 2 160 144 € 1 537 348 € 5 625 739 € 1 774 516 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 926 194€ 1 927 453€ 1 980 659€ 1 751 194€ 2 160 144€ 1 537 348€ 5 625 739€ 1 774 516€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 353 451 € 1 360 764 € 1 324 138 € 1 200 633 € 1 669 832 € 1 005 839 € 4 256 625 € 1 181 546 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
221 883€ 255 016€ 274 813€ 307 144€ 341 711€ 223 264€ 2 797 994€ 367 554€
10
B.2
Služby
1 131 568€ 1 105 748€ 1 049 325€ 893 489€ 1 328 121€ 782 575€ 1 458 631€ 813 992€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
572 748 € 566 689 € 656 521 € 550 561 € 490 312 € 531 509 € 1 369 114 € 592 970 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
504 882 € 478 254 € 456 001 € 458 877 € 407 575 € 458 146 € 443 230 € 400 087 €
13
C.1
Mzdové náklady
357 476€ 340 871€ 326 377€ 334 124€ 290 699€ 333 416€ 318 341€ 293 925€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
128 803€ 120 493€ 113 554€ 110 754€ 103 026€ 112 059€ 109 489€ 94 728€
16
C.4
Sociálne náklady
18 603€ 16 890€ 16 070€ 13 999€ 13 850€ 12 671€ 15 400€ 11 434€
17
D
Dane a poplatky
2 028€ 2 150€ 1 819€ 2 682€ 2 487€ 3 059€ 1 837€ 2 605€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
38 184€ 25 458€ 26 246€ 28 844€ 27 799€ 29 920€ 30 361€ 22 399€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 658€ 2 917€ 100€ 9 248€ 663€ 4 219€ 185 261€ 375 625€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
385€ 1 478€ 175 607€ 269 810€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
135€ -6 949€ 1 293€ 523€ 6 949€ 476€ 4 006€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 482€ 9 248€ 3 405€ 1 236€ 2 257€ 3 621€ 3 196€ 7 305€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 417€ 10 648€ 11 172€ 8 617€ 7 317€ 9 373€ 12 450€ 23 180€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
22 242 € 62 344 € 171 737 € 60 347 € 47 531 € 30 424 € 893 610 € 253 813 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
21 200€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
21 200€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 965 € 2 301 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
2 965€ 2 301€
38
X.
Výnosové úroky
4 113€ 4 346€ 4 062€ 6 422€ 6 366€ 5 674€ 6€ 7€
39
N
Nákladové úroky
2 214€ 12€ 142€ 460€ 1 050€ 1 895€ 3 840€ 1 823€
40
XI.
Kurzové zisky
14€ 6€ 2€ 19€ 3€ 5€ 21€
41
O
Kurzové straty
254€ 14€ 70€ 98€ 51€ 24€ 92€ 99€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
10€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 376€ 1 766€ 665€ 2 350€ 2 229€ 2 015€ 13 411€ 3 528€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-717 € 2 560 € 3 197 € 3 533 € 3 036 € 4 708 € -15 031 € -5 422 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
21 525 € 64 904 € 174 934 € 63 880 € 50 567 € 35 132 € 878 579 € 248 391 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 398 € 16 928 € 40 038 € 18 167 € 15 126 € 11 530 € 210 946 € 50 195 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 398€ 16 928€ 40 038€ 18 167€ 15 153€ 12 158€ 210 917€ 50 227€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-27€ -628€ 29€ -32€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
11 127 € 47 976 € 134 896 € 45 713 € 35 441 € 23 602 € 667 633 € 198 196 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
21 525 € 64 904 € 174 934 € 63 880 € 50 567 € 35 132 € 878 579 € 248 391 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
11 127 € 47 976 € 134 896 € 45 713 € 35 441 € 23 602 € 667 633 € 198 196 €