Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 495 544 € 4 167 001 € 5 679 499 € 3 923 293 € 7 297 505 € 3 385 434 € 3 410 660 € 3 073 841 € 2 321 392 € 1 902 529 € 1 476 595 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
234 230 € 294 225 € 308 591 € 268 220 € 163 644 € 182 114 € 171 909 € 109 655 € 94 932 € 54 387 € 72 762 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
48 153 € 48 153 € 29 985 € 1 882 € 4 001 € 6 120 € 8 239 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 1 882€ 4 001€ 6 120€ 8 239€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
48 153€ 48 153€ 29 985€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
143 177 € 204 003 € 178 379 € 203 036 € 131 133 € 147 484 € 154 670 € 109 655 € 94 932 € 54 387 € 72 762 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
137 534€ 204 003€ 178 379€ 203 036€ 131 133€ 147 484€ 154 670€ 109 655€ 94 932€ 54 387€ 72 696€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 643€ 0€ 66€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
42 900 € 42 069 € 100 227 € 63 302 € 28 510 € 28 510 € 9 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
42 900€ 42 069€ 100 227€ 63 302€ 28 510€ 28 510€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
9 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 237 717 € 3 857 335 € 5 346 069 € 3 632 776 € 7 119 315 € 3 185 795 € 3 217 817 € 2 947 487 € 2 216 031 € 1 841 052 € 1 395 695 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 232 €
032
B.I.1
Materiál
1 232€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
187 € 808 € 0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
187€ 808€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 238 591 € 2 841 367 € 4 877 379 € 3 208 690 € 2 669 177 € 2 526 353 € 2 380 229 € 1 695 719 € 1 674 031 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 069 569€ 2 575 279€ 4 747 290€ 2 989 112€ 2 529 149€ 2 442 784€ 2 378 011€ 1 693 501€ 1 671 813€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
49 321€ 121 222€ 147 929€ 81 351€ 0€ 452€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
119 701€ 144 866€ 130 089€ 71 649€ 140 028€ 2 218€ 2 218€ 2 218€ 2 218€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 998 939 € 1 015 160 € 468 690 € 424 086 € 4 450 138 € 658 210 € 837 588 € 1 251 768 € 542 000 € 767 056 € 296 891 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 960€ 3 917€ 5 574€ 6 936€ 8 176€ 11 843€ 1 359€ 2 934€ 7 551€ 4 398€ 4 819€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 994 979€ 1 011 243€ 463 116€ 417 150€ 4 441 962€ 646 367€ 836 229€ 1 248 834€ 534 449€ 762 658€ 292 072€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
23 597 € 15 441 € 24 839 € 22 297 € 14 546 € 17 525 € 20 934 € 16 699 € 10 429 € 7 090 € 8 138 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
14 111€ 17 118€ 20 934€ 16 699€ 10 429€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23 597€ 15 441€ 24 381€ 19 175€ 7 090€ 8 062€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
435€ 407€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 458€ 3 122€ 0€ 76€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 495 544 € 4 167 001 € 5 679 499 € 3 923 293 € 7 297 505 € 3 385 434 € 3 410 660 € 3 073 841 € 2 321 392 € 1 902 529 € 1 476 595 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 848 523 € 1 907 696 € 2 286 788 € 1 927 291 € 4 911 713 € 1 777 815 € 1 771 386 € 1 393 998 € 894 668 € 877 203 € 686 058 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
33 900 € 33 069 € 89 899 € 54 302 € 19 510 € 19 510 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
33 900€ 33 069€ 89 899€ 54 302€ 19 510€ 19 510€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 2 121 € 2 121 € 2 121 € 1 660 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
461€ 461€ 461€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 353 937 € 1 353 937 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 353 129 € 1 082 186 € 743 898 € 354 537 € 354 537 € 354 537 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 353 937€ 1 353 937€ 1 353 129€ 1 353 129€ 1 353 129€ 1 353 129€ 1 082 186€ 743 898€ 354 537€ 354 537€ 354 537€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
442 429 € 502 433 € 825 503 € 501 603 € 3 520 817 € 386 919 € 670 943 € 631 382 € 521 413 € 503 948 € 313 264 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 598 321 € 2 259 305 € 3 392 711 € 1 996 002 € 2 385 792 € 1 607 619 € 1 639 274 € 1 664 858 € 1 426 724 € 1 025 173 € 776 224 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
88 520 € 70 823 € 70 641 € 69 622 € 111 169 € 129 514 € 149 142 € 120 863 € 101 775 € 64 389 € 49 890 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
85 200€ 67 503€ 67 321€ 69 622€ 111 169€ 129 514€ 149 142€ 120 863€ 101 775€ 64 389€ 49 890€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 320€ 3 320€ 3 320€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 387 € 9 469 € 7 382 € 1 697 € 7 125 € 5 128 € 23 984 € 3 181 € 816 € 4 608 € 12 894 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
10 387€ 9 469€ 7 382€ 1 697€ 7 025€ 5 128€ 1 892€ 3 181€ 816€ 297€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
100€ 22 092€ 4 311€ 12 894€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 496 905 € 2 176 209 € 3 311 406 € 1 921 709 € 2 265 769 € 1 471 850 € 1 464 935 € 1 538 620 € 1 321 535 € 952 491 € 712 972 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
704 812€ 377 170€ 1 381 300€ 659 980€ 693 257€ 387 364€ 445 237€ 284 657€ 375 886€ 164 441€ 234 142€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 788€ 99€ 2 645€ 11€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 327 936€ 1 227 105€ 1 063 373€ 561 770€ 30 500€ 136 907€ 230 941€ 132 993€ 207 229€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
157 264€ 192 136€ 289 425€ 216 105€ 287 202€ 688 193€ 562 624€ 648 412€ 461 598€ 421 120€ 120 640€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
157 506€ 105 195€ 130 503€ 72 998€ 71 055€ 64 475€ 83 812€ 65 606€ 51 096€ 44 454€ 36 359€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
149 387€ 199 603€ 446 568€ 221 977€ 1 214 255€ 321 450€ 342 762€ 399 250€ 201 915€ 186 838€ 113 141€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
75 000€ 237€ 188 879€ 10 368€ 1 450€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 509 € 2 804 € 3 282 € 2 974 € 1 729 € 1 127 € 1 213 € 2 194 € 2 598 € 3 685 € 468 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 509€ 2 804€ 3 282€ 2 974€ 1 729€ 1 127€ 1 213€ 2 194€ 2 598€ 3 685€ 468€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
48 700 € 14 985 € 153 € 14 313 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
153€ 307€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
48 700€ 14 985€ 0€ 14 006€