Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
48 168 037 € 45 521 750 € 46 980 535 € 48 812 255 € 41 883 594 € 44 773 343 € 46 028 531 € 46 929 747 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 697 245 € 20 137 496 € 21 766 232 € 23 608 921 € 25 115 841 € 26 892 462 € 24 737 717 € 16 816 036 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
207 € 17 744 € 32 382 € 44 845 € 52 568 € 71 144 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
207€ 17 744€ 32 382€ 44 845€ 52 568€ 71 144€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 272 251 € 6 712 502 € 8 341 031 € 10 166 183 € 11 658 465 € 13 422 623 € 14 999 791 € 16 380 538 €
012
A.II.1
Pozemky
328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€ 328 573€
013
A.II.2
Stavby
2 991 198€ 3 392 225€ 3 724 099€ 4 100 407€ 4 472 064€ 4 858 573€ 5 253 973€ 5 553 012€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 631 972€ 2 933 101€ 4 267 949€ 5 719 293€ 6 839 918€ 8 196 843€ 9 366 431€ 10 456 900€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
320 508€ 58 603€ 20 410€ 17 910€ 17 910€ 38 634€ 50 814€ 42 053€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 424 994 € 13 424 994 € 13 424 994 € 13 424 994 € 13 424 994 € 13 424 994 € 9 685 358 € 364 354 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
13 424 994€ 13 424 994€ 13 424 994€ 13 424 994€ 13 424 994€ 13 424 994€ 9 685 358€ 364 354€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
28 439 362 € 24 571 715 € 24 557 775 € 24 703 907 € 16 436 532 € 17 699 721 € 20 950 514 € 29 886 427 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 333 535 € 10 198 605 € 8 596 623 € 7 748 071 € 4 083 149 € 5 758 933 € 5 554 162 € 5 971 205 €
035
B.I.1
Materiál
5 032 105€ 3 375 696€ 3 994 290€ 3 135 284€ 1 889 991€ 2 792 160€ 2 039 133€ 2 665 139€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
926 247€ 374 422€ 824 148€ 1 133 670€ 331 979€ 489 096€ 560 497€ 473 332€
037
B.I.3
Výrobky
7 374 657€ 6 448 152€ 3 770 489€ 3 046 053€ 1 853 629€ 2 470 127€ 2 954 532€ 2 832 734€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
526€ 335€ 7 696€ 433 064€ 7 550€ 7 550€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
138 905 € 68 732 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
138 905€ 68 732€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
14 918 948 € 14 290 153 € 14 586 853 € 15 103 871 € 11 447 584 € 11 054 021 € 15 392 445 € 23 907 711 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
11 756 629 € 9 564 038 € 11 896 183 € 11 834 411 € 10 293 071 € 8 825 821 € 3 623 572 € 10 399 666 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 961 441€ 4 019 550€ 3 446 079€ 4 508 838€ 5 861 262€ 5 590 180€ 215 060€ 1 235 327€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 795 188€ 5 544 488€ 8 450 104€ 7 325 573€ 4 431 809€ 3 235 641€ 3 408 512€ 9 164 339€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 443 808€ 1 429 790€ 1 415 810€ 1 401 829€ 3 500 000€ 5 945 358€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 716 008€ 3 282 972€ 1 203 104€ 1 794 756€ 1 075 783€ 2 136 599€ 8 256 176€ 7 480 114€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 503€ 13 353€ 71 756€ 72 875€ 78 730€ 91 601€ 12 697€ 82 573€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
47 974 € 14 225 € 1 374 299 € 1 851 965 € 905 799 € 886 767 € 3 907 € 7 511 €
072
B.V.1.
Peniaze
976€ 1 423€ 401€ 832€ 910€ 602€ 1 006€ 1 250€
073
B.V.2.
Účty v bankách
46 998€ 12 802€ 1 373 898€ 1 851 133€ 904 889€ 886 165€ 2 901€ 6 261€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
31 430 € 812 539 € 656 528 € 499 427 € 331 221 € 181 160 € 340 300 € 227 284 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
30 164€ 46 512€ 46 570€ 45 538€ 32 975€ 38 939€ 30 012€ 26 050€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1 266€ 766 027€ 609 958€ 453 889€ 298 246€ 142 177€ 7 528€ 3 936€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
44€ 302 760€ 197 298€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
48 168 037 € 45 521 750 € 46 980 535 € 48 812 255 € 41 883 594 € 44 773 343 € 46 028 531 € 46 929 747 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
19 425 877 € 16 654 000 € 16 599 645 € 13 819 305 € 10 496 974 € 10 049 044 € 11 220 231 € 13 621 824 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 € 5 629 556 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€ 5 629 556€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 € 1 125 911 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€ 1 125 911€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-10 936 € -35 114 € -56 039 € 48 838 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-10 936€ -35 114€ -56 039€ 48 838€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 898 533 € 7 844 178 € 7 063 838 € 3 752 443 € 28 691 € 803 € 4 181 155 € 6 885 244 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 898 533€ 7 844 178€ 7 063 838€ 3 752 443€ 28 691€ 803€ 4 181 155€ 6 885 244€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 771 877 € 2 054 355 € 2 780 340 € 3 311 395 € 3 723 752 € 3 327 888 € 339 648 € -67 725 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
28 742 160 € 28 867 750 € 30 380 890 € 34 992 950 € 31 386 620 € 34 724 299 € 34 806 371 € 33 307 551 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 981 € 19 169 € 160 026 € 212 396 € 183 071 € 1 685 048 € 2 854 112 € 4 091 054 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 1 630 648€ 1 987 500€ 2 870 833€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
23 981€ 19 169€ 14 849€ 10 971€ 9 195€ 8 392€ 8 733€ 9 157€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
821 481€ 1 116 481€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
145 177€ 201 425€ 173 876€ 46 008€ 36 398€ 94 583€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 460 054€ 2 920 110€ 4 380 166€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
24 053 495 € 17 538 433 € 19 869 956 € 25 601 036 € 19 811 513 € 18 863 354 € 16 512 241 € 15 355 963 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
12 693 520 € 5 334 556 € 7 853 219 € 8 781 042 € 3 227 293 € 6 078 334 € 9 538 743 € 12 007 685 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
11 613 645€ 4 018 617€ 5 999 350€ 7 252 393€ 2 009 130€ 4 264 997€ 6 439 806€ 6 432 586€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 079 875€ 1 315 939€ 1 853 869€ 1 528 649€ 1 218 163€ 1 813 337€ 3 098 937€ 5 575 099€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 837 072€ 8 729 522€ 8 561 987€ 13 392 718€ 13 106 029€ 11 676 926€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 639 585€ 3 267 519€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 301 403€ 3 301 403€ 3 301 403€ 3 301 403€ 3 301 446€ 1 699€ 3 090€ 3 097€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
119 540€ 92 121€ 79 172€ 64 343€ 57 861€ 43 506€ 67 086€ 44 629€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
69 511€ 56 450€ 48 862€ 39 457€ 31 017€ 26 159€ 26 816€ 23 537€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 099€ 21 083€ 17 787€ 14 430€ 69 776€ 949 155€ 128 421€ 9 440€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
10 936€ 35 114€ 56 039€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 350€ 3 298€ 7 526€ 7 643€ 7 155€ 52 461€ 52 461€ 56€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
80 616 € 60 166 € 48 791 € 42 309 € 37 834 € 54 945 € 38 009 € 65 816 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
74 541€ 52 916€ 39 033€ 32 513€ 26 759€ 25 077€ 38 009€ 65 816€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 075€ 7 250€ 9 758€ 9 796€ 11 075€ 29 868€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
4 584 068€ 11 249 982€ 10 302 117€ 9 137 209€ 11 354 202€ 12 660 898€ 12 481 899€ 9 414 552€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 929 € 372 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 929€ 372€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé