Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEROCO, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 524 023€ 9 620 373€ 6 527 643€ 16 007 270€ 353 353€ 1 774 932€ 2 354 206€ 19 392 426€ 43 876 101€ 829 719€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 430 470€ 10 225 803€ 7 310 049€ 15 727 813€ 345 345€ 1 584 905€ 2 307 097€ 19 119 888€ 42 715 433€ 822 705€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-906 447 € -605 430 € -782 406 € 279 457 € 8 008 € 190 027 € 47 109 € 272 538 € 1 160 668 € 7 014 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
110 517 714 € 102 686 496 € 100 757 177 € 108 471 815 € 100 524 618 € 92 856 225 € 86 360 045 € 103 807 179 € 122 957 284 € 163 219 198 € 104 375 533 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
109 038 801€ 100 458 559€ 100 342 263€ 106 468 350€ 101 296 235€ 93 412 031€ 86 150 661€ 102 839 056€ 130 035 388€ 157 438 048€ 101 424 481€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 478 913€ 2 227 937€ 414 914€ 2 003 465€ -771 617€ -555 806€ 209 384€ 968 123€ -7 078 104€ 5 781 150€ 2 951 052€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
103 804 453 € 95 981 580 € 92 562 886 € 100 856 225 € 91 480 268 € 85 510 752 € 82 660 610 € 99 976 380 € 122 420 349 € 149 875 092 € 94 863 480 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
99 941 079€ 92 391 668€ 89 056 450€ 97 573 505€ 88 231 282€ 82 178 403€ 80 204 406€ 97 472 669€ 119 852 225€ 147 541 395€ 92 189 832€
10
B.2
Služby
3 863 374€ 3 589 912€ 3 506 436€ 3 282 720€ 3 248 986€ 3 332 349€ 2 456 204€ 2 503 711€ 2 568 124€ 2 333 697€ 2 673 648€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
5 806 814 € 6 099 486 € 7 411 885 € 7 895 047 € 9 052 358 € 7 535 500 € 3 746 544 € 4 103 337 € 1 697 603 € 13 344 106 € 9 519 067 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 921 738 € 1 643 723 € 1 393 366 € 1 161 380 € 982 363 € 1 002 378 € 869 164 € 784 537 € 761 018 € 775 868 € 781 874 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 355 227€ 1 153 191€ 968 445€ 810 135€ 684 534€ 699 583€ 591 803€ 527 030€ 517 187€ 584 038€ 593 721€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 25 881€ 39 984€ 51 984€ 51 984€ 51 984€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
477 975€ 412 593€ 342 442€ 287 693€ 237 371€ 230 716€ 200 312€ 184 269€ 174 826€ 170 220€ 173 479€
16
C.4
Sociálne náklady
64 536€ 53 939€ 58 479€ 39 552€ 34 577€ 32 095€ 25 065€ 21 254€ 17 021€ 21 610€ 14 674€
17
D
Dane a poplatky
33 497€ 31 079€ 29 918€ 34 875€ 31 193€ 31 702€ 35 772€ 46 631€ 29 652€ 26 450€ 25 647€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
884 492€ 1 930 194€ 1 967 465€ 1 945 856€ 1 903 520€ 1 886 040€ 1 993 889€ 2 497 200€ 2 510 423€ 2 497 516€ 2 480 720€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
35 426€ 36 744€ 39 168€ 36 863€ 45 264€ 37 527€ 2 663 265€ 1 800 360€ 4 059 222€ 987€ 671€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 412€ 35 943€ 84 188€ 75 135€ 44 366€ 34 240€ 2 629 313€ 1 800 902€ 3 967 299€ 675€ 942€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-2 165 570€ 455 012€ 449 589€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
106 908€ -8 083€ 8 454€ 12 052€ 5 090€ 85 546€ 22 667€ 12 230€ -828 171€ 502 888€ 477 911€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 801€ 126 785€ 106 536€ 119 438€ 84 654€ 72 844€ 91 344€ 193 984€ 162 792€ 129 076€ 38 213€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 962 208 € 2 360 423 € 3 878 034 € 4 607 278 € 6 056 616 € 4 631 369 € 812 994 € 592 673 € -336 960 € 9 963 384 € 6 220 664 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
102 785€ 92 912€ 32 234€ 31 945€ 43 166€ 8 400€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
170 515€ 178 818€ 170 049€ 160 594€ 156 079€ 198 340€ 219 598€ 165 253€ 248 538€ 43 707€ 45 471€
39
N
Nákladové úroky
133 998€ 145 555€ 167 846€ 275 935€ 321 991€ 393 875€ 455 403€ 510 568€ 452 358€ 701 773€ 646 784€
40
XI.
Kurzové zisky
196 697€ 69 837€ 99 815€ 212 226€ 21 590€ 58 439€ 35 286€ 26 586€ 23€ 157€ 12 201€
41
O
Kurzové straty
176 282€ 180 347€ 290 275€ 100 684€ 126 172€ 84 015€ 83 858€ 85 068€ 136 648€ 47€ 8 392€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
212 407€ 214 513€ 188 597€ 325 124€ 843 802€ 100 330€ 103 405€ 121 270€ 69 489€ 104 901€ 116 190€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-155 475 € -291 760 € -376 854 € -431 708 € -1 207 208 € -353 675 € -419 727 € -568 233 € -418 334 € -762 857 € -713 694 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 806 733 € 2 068 663 € 3 501 180 € 4 175 570 € 4 849 408 € 4 277 694 € 393 267 € 24 440 € -755 294 € 9 200 527 € 5 506 970 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
34 856 € 14 308 € 720 840 € 864 175 € 1 125 656 € 949 806 € 53 619 € 92 165 € -16 564 € 1 750 349 € 1 048 013 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
105 029€ 228 217€ 777 089€ 836 626€ 997 788€ 940 196€ 111 803€ 8 023€ 41 167€ 1 745 297€ 1 052 338€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-70 173€ -213 909€ -56 249€ 27 549€ 127 868€ 9 610€ -58 184€ 84 142€ -57 731€ 5 052€ -4 325€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 771 877 € 2 054 355 € 2 780 340 € 3 311 395 € 3 723 752 € 3 327 888 € 339 648 € -67 725 € -738 730 € 7 450 178 € 4 458 957 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 806 733 € 2 068 663 € 3 501 180 € 4 175 570 € 4 849 408 € 4 277 694 € 393 267 € 24 440 € -755 294 € 9 200 527 € 5 506 970 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 771 877 € 2 054 355 € 2 780 340 € 3 311 395 € 3 723 752 € 3 327 888 € 339 648 € -67 725 € -738 730 € 7 450 178 € 4 458 957 €