Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEROCO, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
114 562 824€ 110 078 932€ 106 869 906€ 122 475 620€ 101 649 588€ 95 186 963€ 91 655 067€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
116 184 071 € 112 335 530 € 107 332 442 € 124 528 000 € 100 928 325 € 94 754 230 € 91 400 183 € 125 012 195 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 524 023€ 9 620 373€ 6 527 643€ 16 007 270€ 353 353€ 1 774 932€ 2 354 206€ 19 392 426€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
108 962 364€ 100 387 704€ 100 268 791€ 106 396 569€ 101 228 312€ 93 354 581€ 86 107 675€ 102 792 864€
05
III.
Tržby z predaja služieb
76 437€ 70 855€ 73 472€ 71 781€ 67 923€ 57 450€ 42 986€ 46 192€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 478 913€ 2 227 937€ 414 914€ 2 003 465€ -771 617€ -555 806€ 209 384€ 968 123€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
35 426€ 36 744€ 39 168€ 36 863€ 45 264€ 37 527€ 2 663 265€ 1 800 360€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
106 908€ -8 083€ 8 454€ 12 052€ 5 090€ 85 546€ 22 667€ 12 230€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
113 221 863 € 109 975 107 € 103 454 408 € 119 920 722 € 94 871 709 € 90 122 861 € 90 587 189 € 124 419 522 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 430 470€ 10 225 803€ 7 310 049€ 15 727 813€ 345 345€ 1 584 905€ 2 307 097€ 19 119 888€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
99 941 079€ 92 391 668€ 89 056 450€ 97 573 505€ 88 231 282€ 82 178 403€ 80 204 406€ 97 472 669€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 863 374€ 3 589 912€ 3 506 436€ 3 282 720€ 3 248 986€ 3 332 349€ 2 456 204€ 2 503 711€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 921 738 € 1 643 723 € 1 393 366 € 1 161 380 € 982 363 € 1 002 378 € 869 164 € 784 537 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 355 227€ 1 153 191€ 968 445€ 810 135€ 684 534€ 699 583€ 591 803€ 527 030€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 25 881€ 39 984€ 51 984€ 51 984€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
477 975€ 412 593€ 342 442€ 287 693€ 237 371€ 230 716€ 200 312€ 184 269€
19
E.4.
Sociálne náklady
64 536€ 53 939€ 58 479€ 39 552€ 34 577€ 32 095€ 25 065€ 21 254€
20
F.
Dane a poplatky
33 497€ 31 079€ 29 918€ 34 875€ 31 193€ 31 702€ 35 772€ 46 631€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
884 492€ 1 930 194€ 1 967 465€ 1 945 856€ 1 903 520€ 1 886 040€ 1 993 889€ 2 497 200€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
884 492€ 1 930 194€ 1 967 465€ 1 945 856€ 1 903 520€ 1 886 040€ 1 993 889€ 2 497 200€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
34 412€ 35 943€ 84 188€ 75 135€ 44 366€ 34 240€ 2 629 313€ 1 800 902€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
112 801€ 126 785€ 106 536€ 119 438€ 84 654€ 72 844€ 91 344€ 193 984€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 962 208 € 2 360 423 € 3 878 034 € 4 607 278 € 6 056 616 € 4 631 369 € 812 994 € 592 673 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 806 814 € 6 099 486 € 7 411 885 € 7 895 047 € 9 052 358 € 7 535 500 € 3 746 544 € 4 103 337 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
367 212 € 248 655 € 269 864 € 372 820 € 177 669 € 256 779 € 254 884 € 191 839 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
170 515 € 178 818 € 170 049 € 160 594 € 156 079 € 198 340 € 219 598 € 165 253 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
157 260€ 178 818€ 170 049€ 160 594€ 156 069€ 198 329€ 219 586€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
13 255€ 10€ 11€ 12€ 165 253€
42
XII.
Kurzové zisky
196 697€ 69 837€ 99 815€ 212 226€ 21 590€ 58 439€ 35 286€ 26 586€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
522 687 € 540 415 € 646 718 € 804 528 € 1 384 877 € 610 454 € 674 611 € 760 072 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
133 998 € 145 555 € 167 846 € 275 935 € 321 991 € 393 875 € 455 403 € 510 568 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
61 097€ 60 930€ 115 266€ 191 088€ 191 051€ 188 179€ 268 180€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
72 901€ 84 625€ 52 580€ 84 847€ 130 940€ 205 696€ 187 223€ 510 568€
52
O.
Kurzové straty
176 282€ 180 347€ 290 275€ 100 684€ 126 172€ 84 015€ 83 858€ 85 068€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
102 785€ 92 912€ 32 234€ 31 945€ 43 166€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
212 407€ 214 513€ 188 597€ 325 124€ 843 802€ 100 330€ 103 405€ 121 270€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-155 475 € -291 760 € -376 854 € -431 708 € -1 207 208 € -353 675 € -419 727 € -568 233 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 806 733 € 2 068 663 € 3 501 180 € 4 175 570 € 4 849 408 € 4 277 694 € 393 267 € 24 440 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
34 856 € 14 308 € 720 840 € 864 175 € 1 125 656 € 949 806 € 53 619 € 92 165 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
105 029€ 228 217€ 777 089€ 836 626€ 997 788€ 940 196€ 111 803€ 8 023€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-70 173€ -213 909€ -56 249€ 27 549€ 127 868€ 9 610€ -58 184€ 84 142€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 771 877 € 2 054 355 € 2 780 340 € 3 311 395 € 3 723 752 € 3 327 888 € 339 648 € -67 725 €