Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
890 262 € 900 178 € 832 218 € 1 089 243 € 264 035 € 207 494 € 111 483 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
102 299 € 1 895 € 4 415 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
102 299 € 1 895 € 4 415 €
012
A.II.1
Pozemky
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
102 299 € 1 895 € 4 415 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
784 874 € 897 627 € 831 572 € 1 088 094 € 263 029 € 206 480 € 106 056 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
347 292 € 293 152 € 261 368 € 163 933 € 89 991 € 97 562 € 43 500 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
336 064 € 241 611 € 217 435 € 100 000 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 058 € 18 629 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 228 € 51 541 € 43 933 € 63 933 € 87 933 € 78 933 € 43 500 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
437 582 € 604 475 € 570 204 € 924 161 € 173 038 € 108 918 € 62 556 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 505 € 4 239 € 3 505 € 2 482 € 310 € 1 802 € 2 959 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
408 077 € 575 236 € 566 699 € 921 679 € 172 728 € 107 116 € 59 597 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
25 000 € 25 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 089 € 656 € 646 € 1 149 € 1 006 € 1 014 € 1 012 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 089 € 656 € 646 € 1 149 € 1 006 € 1 014 € 1 012 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
890 262 € 900 178 € 832 218 € 1 089 243 € 264 035 € 207 494 € 111 483 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
722 942 € 672 151 € 472 405 € 257 309 € 216 850 € 123 098 € 99 864 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
25 000 € 25 000 € 7 968 € 7 968 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000 € 25 000 € 7 968 € 7 968 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 245 € 4 245 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 245 € 4 245 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 000 € 5 000 € 1 277 € 1 277 € 1 277 € 1 277 € 1 277 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 000 € 5 000 € 1 277 € 1 277 € 1 277 € 1 277 € 1 277 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
398 957 € 357 473 € 248 064 € 115 700 € 115 182 € 91 948 € 45 514 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
398 957 € 357 473 € 248 064 € 115 700 € 115 182 € 91 948 € 45 514 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
289 740 € 280 433 € 215 096 € 132 364 € 93 752 € 23 234 € 46 434 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
167 320 € 228 027 € 359 813 € 831 934 € 47 185 € 84 396 € 11 619 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 311 € 2 309 € 1 079 € 333 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 311 € 2 309 € 1 079 € 333 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 624 € 1 219 € 885 € 679 € 545 € 437 € 329 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 624 € 1 219 € 885 € 679 € 545 € 437 € 329 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
162 385 € 224 499 € 357 849 € 830 922 € 46 640 € 83 959 € 11 290 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
122 495 € 182 613 € 196 421 € 664 418 € 9 202 € 72 180 € 348 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
140 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 000 € 9 000 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 288 € 3 783 € 2 168 € 3 307 € 1 297 € 1 302 € 1 293 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 545 € 2 503 € 1 407 € 2 185 € 809 € 807 € 803 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
31 057 € 35 600 € 54 215 € 61 012 € 19 332 € 670 € 8 706 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
103 638 € 100 000 €