Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
451 466 701€ 330 652 277€ 415 666 390€ 429 617 443€ 459 149 169€ 519 534 291€ 579 985 331€ 621 198 433€ 534 319 856€ 492 909 472€ 457 681 198€ 384 865 054€ 283 707 023€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
435 220 065€ 318 716 565€ 406 261 003€ 425 671 332€ 452 060 219€ 513 858 254€ 572 397 418€ 614 366 725€ 529 712 333€ 487 083 445€ 453 124 853€ 379 874 233€ 278 964 405€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
16 246 636 € 11 935 712 € 9 405 387 € 3 946 111 € 7 088 950 € 5 676 037 € 7 587 913 € 6 831 708 € 4 607 523 € 5 826 027 € 4 556 345 € 4 990 821 € 4 742 618 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
846 100 € 426 150 € 107 338 € 65 524 € 101 615 € 434 858 € 192 135 € 68 674 € 66 073 € 51 568 € 40 814 € 127 672 € 167 877 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
846 100€ 426 150€ 107 338€ 65 524€ 101 615€ 434 858€ 192 135€ 68 674€ 66 073€ 51 568€ 40 814€ 127 672€ 167 877€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
10 090 817 € 7 572 526 € 4 612 720 € 1 837 331 € 5 759 849 € 6 508 499 € 5 391 686 € 4 661 960 € 2 520 087 € 2 000 487 € 2 001 977 € 1 640 240 € 1 838 429 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
351 376€ 274 489€ 101 485€ 102 205€ 57 225€ 69 681€ 11 358€ 31 698€ 13 849€ 14 906€ 10 971€ 14 180€ 14 784€
10
B.2
Služby
9 739 441€ 7 298 037€ 4 511 235€ 1 735 126€ 5 702 624€ 6 438 818€ 5 609 847€ 4 400 743€ 2 506 238€ 1 985 581€ 1 991 006€ 1 626 060€ 1 823 645€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 001 919 € 4 789 336 € 4 900 005 € 2 174 304 € 1 430 716 € -397 604 € 2 388 362 € 2 238 422 € 2 153 509 € 3 877 108 € 2 595 182 € 3 478 253 € 3 072 066 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 320 972 € 1 242 292 € 972 789 € 881 010 € 863 511 € 769 767 € 425 503 € 339 699 € 388 196 € 325 793 € 317 692 € 300 475 € 301 155 €
13
C.1
Mzdové náklady
768 933€ 666 195€ 516 324€ 488 297€ 496 194€ 476 319€ 283 964€ 230 435€ 276 800€ 240 664€ 234 540€ 230 220€ 224 561€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
148 733€ 170 204€ 176 629€ 132 362€ 118 441€ 74 544€ 15 935€ 15 934€ 15 933€ 15 933€ 15 933€ 15 933€ 16 265€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
348 860€ 333 078€ 256 749€ 241 880€ 232 954€ 203 285€ 118 329€ 83 198€ 87 403€ 62 694€ 61 541€ 47 573€ 52 928€
16
C.4
Sociálne náklady
54 446€ 72 815€ 23 087€ 18 471€ 15 922€ 15 619€ 7 275€ 10 132€ 8 060€ 6 502€ 5 678€ 6 749€ 7 401€
17
D
Dane a poplatky
5 716€ 4 604€ 3 277€ 4 100€ 4 115€ 4 569€ 1 458€ 513€ 475€ 448€ 652€ 1 052€ 544€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 485 410€ 112 413€ 19 278€ 12 078€ 12 078€ 12 078€ 2 230€ 6 691€ 9 925€ 14 074€ 12 210€ 8 985€ 19 357€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
227 500€ 858€ 375€ 3 660€ 9 905€ 0€ 100€ 3 958€ 2 150€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
66 062€ 55€ 0€ 0€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
21 959€ -34€ 26 633€ -17€ 2 957€ 13 145€ 23 744€ 52 517€ -57 669€ 46 143€ 28 794€ 1 816€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
257 305€ 26 143€ 143 193€ 34 679€ 201 778€ 180 455€ 274 107€ 138 697€ 161 764€ 96 394€ 19 135€ 136 874€ 141 106€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
408 496€ 442 083€ 145 207€ 135 549€ 106 851€ 127 559€ 282 886€ 374 813€ 204 366€ 155 545€ 166 781€ 125 480€ 79 940€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 178 109 € 3 014 924 € 3 876 014 € 1 176 263 € 643 357 € -1 140 607 € 1 936 553 € 1 602 886 € 1 769 980 € 3 431 599 € 2 092 146 € 3 177 319 € 2 814 326 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
29€ 950€ 4 199€ 5 418€ 181€ 242€ 1 405€ 13 336€ 19 685€ 19 443€ 37 283€ 18 137€ 21 578€
39
N
Nákladové úroky
3 136€ 4 046€ 15 315€ 4 914€ 31 417€ 33 975€ 14 282€ 46 355€ 36 772€ 36 054€ 804€ 18 474€ 31 807€
40
XI.
Kurzové zisky
5 586€ 13 945€ 333€ 8€ 13 047€ 1€ 1 141€ 529€ 5 187€ 47€ 245€ 873€ 2 631€
41
O
Kurzové straty
17 677€ 14 766€ 2 337€ 705€ 89 783€ 1 428€ 5 606€ 836€ 2 720€ 1 558€ 1 533€ 8 375€ 25 494€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
80 797€ 72 496€ 70 592€ 69 644€ 81 100€ 86 813€ 87 273€ 87 518€ 96 372€ 103 934€ 124 076€ 96 456€ 69 900€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-95 995 € -76 413 € -83 712 € -69 837 € -189 072 € -121 973 € -104 615 € -120 844 € -110 992 € -122 056 € -88 885 € -104 295 € -102 992 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 082 114 € 2 938 511 € 3 792 302 € 1 106 426 € 454 285 € -1 262 580 € 1 831 938 € 1 482 042 € 1 658 988 € 3 309 543 € 2 003 261 € 3 073 024 € 2 711 334 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
749 413 € 627 782 € 833 810 € 244 415 € 114 674 € -224 451 € 407 220 € 331 543 € 386 218 € 627 424 € 385 910 € 585 632 € 518 078 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
830 163€ 666 375€ 831 294€ 176 825€ 41 896€ 3 559€ 329 985€ 426 915€ 384 653€ 621 497€ 399 171€ 589 496€ 514 259€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-80 750€ -38 593€ 2 516€ 67 590€ 72 778€ -228 010€ 77 235€ -95 372€ 1 565€ 5 927€ -13 261€ -3 864€ 3 819€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 332 701 € 2 310 729 € 2 958 492 € 862 011 € 339 611 € -1 038 129 € 1 424 718 € 1 150 499 € 1 272 770 € 2 682 119 € 1 617 351 € 2 487 392 € 2 193 256 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 082 114 € 2 938 511 € 3 792 302 € 1 106 426 € 454 285 € -1 262 580 € 1 831 938 € 1 482 042 € 1 658 988 € 3 309 543 € 2 003 261 € 3 073 024 € 2 711 334 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 332 701 € 2 310 729 € 2 958 492 € 862 011 € 339 611 € -1 038 129 € 1 424 718 € 1 150 499 € 1 272 770 € 2 682 119 € 1 617 351 € 2 487 392 € 2 193 256 €