Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 958 639 € 6 215 867 € 9 592 769 € 11 322 896 € 21 296 365 € 11 064 943 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
79 272 € 69 959 € 21 863 € 23 651 € 3 068 € 4 221 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
79 272 € 69 959 € 21 863 € 23 651 € 3 068 € 4 221 €
013
A.II.2
Stavby
649€ 3 241€ 5 834€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
79 272€ 69 310€ 18 622€ 17 817€ 3 068€ 4 221€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 876 516 € 6 145 002 € 9 557 351 € 11 298 333 € 21 289 032 € 11 053 734 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
605 413 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
605 413€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 882 267 € 3 897 113 € 8 691 324 € 5 835 767 € 19 110 755 € 2 106 301 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 008 109€ 950 190€ 452 000€ 715 733€ 12 847 604€ 517 179€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 133 898€ 2 202 838€ 6 762 638€ 2 758 209€ 4 785 823€ 320 891€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
499 331€ 499 331€ 499 331€ 499 331€ 531 797€ 531 797€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 501€ 371 942€ 1 257 081€ 340 118€ 736 434€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
240 929€ 221 253€ 605 413€ 605 413€ 605 413€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
994 249 € 2 247 889 € 866 027 € 5 462 566 € 2 178 277 € 8 342 020 €
056
B.IV.1
Peniaze
16 033€ 7 070€ 3 530€ 4 273€ 11 561€ 2 566€
057
B.IV.2
Účty v bankách
978 216€ 2 240 819€ 862 497€ 5 458 293€ 2 166 716€ 8 339 454€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 851 € 906 € 13 555 € 912 € 4 265 € 6 988 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 851€ 906€ 13 555€ 912€ 4 265€ 3 303€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 685€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 958 639 € 6 215 867 € 9 592 769 € 11 322 896 € 21 296 365 € 11 064 943 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-4 961 331 € -6 993 580 € -1 166 478 € -697 344 € 4 361 632 € 3 565 505 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 327 820 € 1 327 820 € 1 327 820 € 1 327 820 € 1 327 820 € 1 327 820 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 327 820€ 1 327 820€ 1 327 820€ 1 327 820€ 1 327 820€ 1 327 820€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
185 081 € 185 081 € 185 081 € 185 081 € 185 081 € 185 081 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
185 081€ 185 081€ 185 081€ 185 081€ 185 081€ 185 081€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-8 506 481 € -2 679 379 € -301 356 € 2 848 731 € 2 052 603 € 1 403 873 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 848 731€ 2 848 731€ 2 848 731€ 2 848 731€ 2 052 603€ 1 403 873€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 355 212€ -5 528 110€ -3 150 087€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 032 249 € -5 827 102 € -2 378 023 € -5 058 976 € 796 128 € 648 731 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 919 970 € 13 209 447 € 10 759 247 € 12 020 240 € 16 934 733 € 7 499 438 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
103 299 € 9 865 € 4 326 € 3 683 € 4 120 € 4 120 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
35 591€ 375€ 486€ 123€ 4 120€ 4 120€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
29 083€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
38 625€ 9 490€ 3 840€ 3 560€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
21 783 € 24 340 € 653 € 606 € 532 € 532 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 484€ 730€ 653€ 606€ 532€ 532€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
20 299€ 23 610€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
10 794 888 € 13 175 242 € 10 754 268 € 12 015 951 € 16 930 081 € 7 494 786 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
10 373 729€ 13 091 517€ 10 749 072€ 12 012 374€ 16 882 447€ 6 887 079€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
437 372€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
54 406€ 5 409€ 3 625€ 2 132€ 1 396€ 2 387€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
39 867€ 1 215€ 1 215€ 1 121€ 631€ 631€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
311 048€ 42 331€ 356€ 324€ 45 607€ 167 310€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
15 838€ 34 770€ 7€