Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GlobalTel, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
30 000€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
11 498 072 € 6 973 005 € 7 263 873 € 16 468 827 € 26 166 225 € 15 733 167 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 498 072€ 6 973 005€ 7 263 873€ 16 468 827€ 26 166 225€ 15 733 167€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 726 107 € 12 000 965 € 9 590 059 € 21 471 495 € 25 093 459 € 14 869 137 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 564€ 9 562€ 8 936€ 17 405€ 21 599€ 19 238€
10
B.2
Služby
8 701 543€ 11 991 403€ 9 581 123€ 21 454 090€ 25 071 860€ 14 849 899€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 772 965 € -5 027 960 € -2 326 186 € -5 002 668 € 1 072 766 € 864 030 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
661 584 € 42 093 € 40 908 € 42 888 € 21 012 € 21 018 €
13
C.1
Mzdové náklady
464 730€ 15 493€ 14 569€ 16 065€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15 934€ 15 934€ 15 806€ 15 613€ 15 934€ 15 934€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
171 688€ 10 056€ 9 937€ 10 536€ 5 078€ 5 084€
16
C.4
Sociálne náklady
9 232€ 610€ 596€ 674€
17
D
Dane a poplatky
1 463€ 310€ 1 488€ 1 264€ 2 250€ 1 679€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 840€ 8 977€ 6 453€ 2 039€ 1 152€ 1 331€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
5 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 589€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
40 664€ 1€ 7€ 92€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
36 275€ 764 321€ 7 107€ 17 606€ 16 001€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 094 467 € -5 843 660 € -2 375 035 € -5 055 966 € 1 030 753 € 823 337 €
38
X.
Výnosové úroky
6 789€ 19 680€ 137€ 141€ 213€ 35 034€
39
N
Nákladové úroky
1 333€ 13 905€
40
XI.
Kurzové zisky
2 548€
41
O
Kurzové straty
193€ 75€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
294€ 242€ 219€ 244€ 216€ 309€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
4 969 € 19 438 € -82 € -103 € -78 € 23 368 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 099 436 € -5 824 222 € -2 375 117 € -5 056 069 € 1 030 675 € 846 705 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
67 187 € 2 880 € 2 906 € 2 907 € 234 547 € 197 974 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
67 187€ 2 880€ 2 906€ 2 907€ 234 547€ 197 974€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 032 249 € -5 827 102 € -2 378 023 € -5 058 976 € 796 128 € 648 731 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 099 436 € -5 824 222 € -2 375 117 € -5 056 069 € 1 030 675 € 846 705 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 032 249 € -5 827 102 € -2 378 023 € -5 058 976 € 796 128 € 648 731 €