Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
100 963 857 € 103 217 743 € 89 141 999 € 83 209 113 € 67 066 642 € 52 543 505 € 65 468 313 € 61 197 761 € 58 589 418 € 61 523 095 € 58 870 724 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 210 080 € 5 711 676 € 5 168 368 € 5 086 557 € 4 097 756 € 3 388 742 € 3 436 603 € 3 843 184 € 4 192 881 € 3 725 372 € 3 994 003 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
511 620 € 564 735 € 513 461 € 242 114 € 157 248 € 103 416 € 191 575 € 359 514 € 596 712 € 700 088 € 893 656 €
005
A.I.2
Software
511 620€ 492 063€ 513 461€ 230 614€ 72 369€ 103 416€ 191 575€ 359 514€ 596 712€ 700 088€ 893 656€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
72 672€ 11 500€ 84 879€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
6 698 460 € 5 146 941 € 4 654 907 € 4 844 443 € 3 940 508 € 3 285 326 € 3 245 028 € 3 483 670 € 3 596 169 € 3 025 284 € 3 100 347 €
013
A.II.2
Stavby
10 001€ 10 258€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 688 459€ 5 136 683€ 4 654 907€ 4 830 683€ 3 940 508€ 3 285 326€ 3 245 028€ 3 483 670€ 3 596 169€ 3 025 284€ 3 100 347€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 760€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
93 617 990 € 97 396 063 € 83 604 650 € 77 850 153 € 62 613 485 € 48 979 792 € 61 694 977 € 56 215 963 € 52 425 838 € 56 030 624 € 54 057 084 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
33 730 818 € 50 472 635 € 30 682 469 € 30 829 114 € 18 582 791 € 17 889 704 € 18 725 362 € 14 094 658 € 18 372 499 € 11 289 650 € 18 526 505 €
032
B.I.1
Materiál
5 033€ 4 219€ 3 409€ 3 315€ 3 817€ 3 400€ 4 433€ 3 227€ 2 688€ 2 972€
036
B.I.5
Tovar
33 725 785€ 50 468 416€ 30 679 060€ 30 825 799€ 18 578 974€ 17 886 304€ 18 720 929€ 14 094 658€ 18 369 272€ 11 286 962€ 18 523 533€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 192 746 € 2 903 705 € 1 873 913 € 1 925 304 € 1 885 215 € 1 670 154 € 1 539 370 € 1 546 464 € 974 800 € 693 506 € 624 851 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
452 850€ 917 750€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 739 896€ 1 985 955€ 1 873 913€ 1 925 304€ 1 885 215€ 1 670 154€ 1 539 370€ 1 546 464€ 974 800€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
42 137 108 € 39 056 673 € 41 524 556 € 35 731 719 € 33 848 050 € 21 552 572 € 22 320 869 € 21 787 340 € 21 751 035 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
36 864 454€ 38 655 005€ 41 084 860€ 29 772 047€ 25 964 182€ 21 386 902€ 22 146 459€ 21 701 213€ 21 663 022€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
110 767€ 5 949 780€ 7 864 984€ 160 199€ 144 587€ 16 168€ 86 441€ 107 015€ 117 810€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
4 781 987€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
471 086€ 388 874€ 316 316€ 4 924€ 26 561€ 62 525€ 885 777€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
19 581€ 12 794€ 12 613€ 9 892€ 13 960€ 5 471€ 3 262€ 7 434€ 1 572€ 4 570€ 48 369€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
15 557 318 € 4 963 050 € 9 523 712 € 9 364 016 € 8 297 429 € 7 867 362 € 19 109 376 € 18 787 501 € 11 327 504 € 17 960 770 € 15 118 801 €
056
B.IV.1
Peniaze
8 276€ 5 974€ 5 291€ 10 730€ 4 830€ 5 153€ 13 123€ 12 668€ 13 455€ 8 329€ 7 196€
057
B.IV.2
Účty v bankách
15 549 042€ 4 957 076€ 9 518 421€ 9 353 286€ 8 292 599€ 7 862 209€ 19 096 253€ 18 774 833€ 11 314 049€ 17 952 441€ 15 111 605€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
135 787 € 110 004 € 368 981 € 272 403 € 355 401 € 174 971 € 336 733 € 1 138 614 € 1 970 699 € 1 767 099 € 819 637 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 563€ 18 988€ 253 903€ 205 810€ 141 638€ 39 927€ 38 053€ 212 172€ 1 820 818€ 783 179€ 196 572€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
99 604€ 81 487€ 79 555€ 50 234€ 77 289€ 122 195€ 267 150€ 900 807€ 133 386€ 686 158€ 258 638€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
33 620€ 9 529€ 35 523€ 16 359€ 136 474€ 12 849€ 31 530€ 25 635€ 16 495€ 297 762€ 364 427€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
100 963 857 € 103 217 743 € 89 141 999 € 83 209 113 € 67 066 642 € 52 543 505 € 65 468 313 € 61 197 761 € 58 589 418 € 61 523 095 € 58 870 724 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
14 547 435 € 15 030 686 € 17 141 381 € 17 251 635 € 17 137 267 € 16 464 881 € 15 849 249 € 15 195 587 € 16 990 656 € 17 461 388 € 14 895 184 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 € 1 286 099 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€ 1 286 099€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 € 2 757 085 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€ 2 757 085€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 € 128 610 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€ 128 610€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
8 858 892 € 8 969 587 € 8 979 842 € 8 965 473 € 8 893 087 € 8 823 793 € 8 823 793 € 8 818 863 € 10 363 620 € 10 723 390 € 10 438 260 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
8 858 892€ 8 969 587€ 8 979 842€ 8 965 473€ 8 893 087€ 8 823 793€ 8 823 793€ 8 818 863€ 10 363 620€ 10 723 390€ 10 438 260€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 516 749 € 1 889 305 € 3 989 745 € 4 114 368 € 4 072 386 € 3 469 294 € 2 853 662 € 2 204 930 € 2 455 242 € 2 566 204 € 285 130 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
60 189 210 € 63 386 718 € 48 102 129 € 45 031 010 € 32 003 278 € 20 124 942 € 34 340 086 € 30 390 936 € 24 016 006 € 26 222 439 € 27 306 701 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 569 547 € 8 635 528 € 8 597 175 € 8 431 728 € 8 025 617 € 9 306 133 € 9 042 280 € 8 489 252 € 5 615 759 € 4 367 849 € 4 478 785 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
181 341€ 171 735€ 163 334€ 127 856€ 138 923€ 2 201 271€ 2 066 363€ 1 701 882€ 246 514€ 313 121€ 291 755€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 800 594€ 7 395 156€ 7 720 221€ 7 512 149€ 7 168 794€ 6 803 056€ 6 711 259€ 6 494 184€ 4 755 408€ 3 770 728€ 4 101 685€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 587 612€ 1 068 637€ 713 620€ 791 723€ 717 900€ 301 806€ 264 658€ 293 186€ 613 837€ 284 000€ 85 345€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 366 € 1 554 € 1 659 € 2 301 € 2 217 € 2 370 € 2 732 € 2 083 € 2 463 € 2 407 € 2 591 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 366€ 1 554€ 1 659€ 2 301€ 2 217€ 2 370€ 2 732€ 2 083€ 2 463€ 2 407€ 2 591€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
52 617 297 € 54 749 636 € 39 503 295 € 36 596 981 € 23 975 444 € 10 816 439 € 25 295 074 € 21 899 601 € 18 397 784 € 21 852 183 € 15 825 325 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 984 828€ 9 653 470€ 17 234 321€ 15 995 319€ 18 460 989€ 6 898 300€ 21 577 436€ 18 125 768€ 15 520 438€ 18 108 063€ 12 501 649€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
13 252€ 3 418€ 26 640€ 129 454€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
30 000 000€ 39 175 591€ 15 000 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
15 000 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
234 304€ 363 192€ 221 322€ 209 079€ 195 948€ 195 850€ 194 050€ 175 658€ 193 678€ 157 092€ 152 351€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
163 307€ 190 603€ 148 049€ 128 263€ 122 128€ 118 598€ 116 112€ 92 214€ 92 799€ 82 054€ 87 599€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 234 766€ 5 365 374€ 6 872 607€ 5 262 914€ 5 070 284€ 3 523 495€ 3 294 133€ 3 426 595€ 2 489 827€ 3 384 889€ 2 903 267€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
92€ 1 406€ 26 996€ 1 406€ 126 095€ 80 196€ 100 091€ 79 366€ 97 624€ 93 445€ 51 005€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
7 000 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
26 227 212 € 24 800 339 € 23 898 489 € 20 926 468 € 17 926 097 € 15 953 682 € 15 278 978 € 15 611 238 € 17 582 756 € 17 839 268 € 16 668 839 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
7 308€ 5 752€ 5 804€ 5 548€ 6 104€ 4 072€ 3 100€ 921€ 1 087€ 160€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
26 219 904€ 24 794 587€ 23 892 685€ 20 920 920€ 17 919 993€ 15 949 610€ 15 127 297€ 14 785 502€ 17 519 398€ 17 839 268€ 16 668 679€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
148 581€ 824 815€ 62 271€