Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
326 309 571€ 341 602 309€ 264 021 543€ 234 509 706€ 288 054 647€ 263 955 357€ 289 078 342€ 274 214 111€ 231 122 848€ 200 784 416€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
674 234 504 € 678 658 676 € 382 151 815 € 241 583 205 € 294 775 410 € 386 383 839 € 503 828 847 € 475 445 041 € 393 416 807 € 340 711 797 € 303 089 905 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
314 950 496€ 327 259 061€ 250 987 419€ 221 334 008€ 272 045 935€ 246 338 305€ 276 365 345€ 260 790 949€ 219 180 355€ 189 704 088€ 169 295 159€
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 453 165€ 9 697 651€ 8 710 709€ 8 842 183€ 9 760 698€ 9 352 351€ 5 059 730€ 6 502 576€ 5 258 606€ 5 156 353€ 4 755 571€
07
V.
Aktivácia
112 680€ 102 816€ 45 171€ 51 127€ 54 410€ 50 951€ 29 435€ 60 107€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 905 910€ 4 645 597€ 4 323 415€ 4 333 515€ 6 248 014€ 8 264 701€ 7 653 267€ 6 920 586€ 6 683 887€ 5 923 975€ 5 094 932€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
347 924 933€ 337 056 367€ 118 130 272€ 6 960 819€ 6 617 947€ 122 383 311€ 214 699 378€ 201 176 520€ 162 243 008€ 139 897 946€ 123 884 136€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
668 025 799 € 656 727 959 € 376 439 302 € 241 616 915 € 292 618 733 € 383 755 530 € 498 549 440 € 469 735 162 € 388 005 455 € 336 114 314 € 299 183 829 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
291 554 551€ 300 086 130€ 228 981 380€ 204 314 974€ 251 496 618€ 225 742 334€ 255 129 124€ 239 789 408€ 199 726 425€ 170 779 700€ 151 568 211€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
298 151€ 532 961€ 381 380€ 285 912€ 423 278€ 493 312€ 440 230€ 427 894€ 412 265€ 362 713€ 372 152€
13
C.
Opravné položky k zásobám
444 223€ -247 085€ -317 179€ 68 025€ -105 322€ 546 667€ -454 770€ 339 973€ 31 530€ 344 243€ 45 672€
14
D.
Služby
23 525 072€ 26 660 166€ 25 291 957€ 25 240 791€ 27 136 979€ 25 169 387€ 20 307 348€ 20 112 279€ 17 954 193€ 17 272 678€ 17 941 145€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 612 749 € 6 183 144 € 6 007 759 € 5 680 711 € 6 016 183 € 5 926 170 € 5 454 493 € 4 939 477 € 4 992 948 € 4 764 277 € 4 435 186 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 702 808€ 4 541 203€ 4 454 960€ 4 139 711€ 4 419 158€ 4 241 709€ 4 075 624€ 3 690 733€ 3 829 116€ 3 650 343€ 3 346 435€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
803 424€ 1 444 800€ 1 381 072€ 1 408 837€ 1 496 098€ 1 449 731€ 1 302 168€ 1 107 079€ 1 098 633€ 1 049 095€ 1 011 984€
19
E.4.
Sociálne náklady
106 517€ 197 141€ 171 727€ 132 163€ 100 927€ 234 730€ 76 701€ 141 665€ 65 199€ 64 839€ 76 767€
20
F.
Dane a poplatky
8 636€ 89 470€ 81 668€ 72 449€ 56 508€ 52 915€ 48 232€ 62 860€ 186 293€ 161 052€ 156 658€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
164 938€ 794 475€ 976 965€ 1 020 378€ 703 744€ 1 001 157€ 826 530€ 688 481€ 577 602€ 676 308€ 721 454€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
164 938€ 794 475€ 976 965€ 1 020 378€ 703 744€ 1 001 157€ 826 530€ 688 481€ 577 602€ 676 308€ 721 454€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 674 848€ 3 710 949€ 3 880 853€ 4 132 056€ 6 302 730€ 8 150 284€ 7 552 761€ 6 713 245€ 6 426 879€ 5 854 123€ 5 032 183€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 775€ 57 231€ 188 305€ 1 515€ -161 131€ 54 655€ 9 077€ -9 608€ 65 092€ 41 845€ 339€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
344 738 856€ 318 860 518€ 110 966 214€ 800 104€ 749 146€ 116 618 649€ 209 236 415€ 196 671 153€ 157 632 228€ 135 857 375€ 118 910 829€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 208 705 € 21 930 717 € 5 712 513 € -33 710 € 2 156 677 € 2 628 309 € 5 279 407 € 5 709 879 € 5 411 352 € 4 597 483 € 3 906 076 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
6 581 664 € 9 924 540 € 5 360 590 € 379 169 € 2 957 896 € 3 784 127 € 6 054 270 € 6 678 381 € 6 365 499 € 6 130 542 € 4 183 657 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
345 459 € 16 491 € 20 606 € 10 868 € 13 717 € 9 412 € 8 158 € 1 697 € 1 010 € 8 103 € 32 673 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
345 357 € 16 385 € 20 245 € 10 415 € 11 242 € 9 349 € 8 012 € 1 323 € 769 € 8 097 € 32 581 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
345 357€ 14 030€ 16 201€ 10 415€ 11 242€ 9 349€ 8 012€ 736€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2 355€ 4 044€ 587€ 769€ 8 097€ 32 581€
42
XII.
Kurzové zisky
102€ 106€ 361€ 433€ 2 472€ 39€ 146€ 374€ 241€ 6€ 92€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20€ 3€ 24€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 170 € 51 099 € 65 845 € 49 775 € 30 807 € 12 592 € 9 689 € 10 174 € 10 337 € 7 969 € 5 053 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
571 € 2 174 € 20 434 € 10 005 € 2 642 € 1 726 € 1 119 € 783 € 112 € 157 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
571€ 2 174€ 20 223€ 8 912€ 1 579€ 190€ 128€ 237€ 112€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
211€ 1 093€ 1 063€ 1 536€ 991€ 546€ 157€
52
O.
Kurzové straty
611€ 2 750€ 699€ 4 690€ 1 291€ 1 466€ 2 128€ 3 221€ 1 781€ 729€ 74€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 988€ 48 349€ 62 972€ 24 651€ 19 511€ 8 484€ 5 835€ 5 834€ 7 773€ 7 128€ 4 822€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
341 289 € -34 608 € -45 239 € -38 907 € -17 090 € -3 180 € -1 531 € -8 477 € -9 327 € 134 € 27 620 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 549 994 € 21 896 109 € 5 667 274 € -72 617 € 2 139 587 € 2 625 129 € 5 277 876 € 5 701 402 € 5 402 025 € 4 597 617 € 3 933 696 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 409 052 € 4 927 141 € 1 260 831 € 49 825 € 622 838 € 735 824 € 1 288 131 € 1 587 034 € 1 329 639 € 1 128 323 € 1 080 034 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 531 851€ 4 971 173€ 2 247 687€ 641 268€ 376 779€ 847 865€ 1 236 740€ 1 627 123€ 1 544 700€ 1 259 107€ 1 072 940€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 122 799€ -44 032€ -986 856€ -591 443€ 246 059€ -112 041€ 51 391€ -40 089€ -215 061€ -130 784€ 7 094€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 140 942 € 16 968 968 € 4 406 443 € -122 442 € 1 516 749 € 1 889 305 € 3 989 745 € 4 114 368 € 4 072 386 € 3 469 294 € 2 853 662 €