Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 969 339 € 2 578 624 € 8 012 564 € 139 818 € 142 544 € 137 877 € 137 900 € 137 866 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
93 596 € 114 364 € 114 364 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
93 596 € 114 364 € 114 364 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 € 137 866 €
012
A.II.1
Pozemky
93 596€ 114 364€ 114 364€ 137 866€ 137 866€ 137 866€ 137 866€ 137 866€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 875 743 € 2 464 260 € 7 898 200 € 1 952 € 4 678 € 11 € 34 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
365 824 € 485 662 € 1 513 031 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
365 824 € 389 877 € 1 513 031 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
365 824€ 389 877€ 1 513 031€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
95 785€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 509 919 € 1 978 598 € 6 385 169 € 1 952 € 4 678 € 11 € 34 €
072
B.V.1.
Peniaze
193€ 193€ 40€ 25€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 509 726€ 1 978 405€ 6 385 129€ 1 952€ 4 678€ 11€ 9€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 969 339 € 2 578 624 € 8 012 564 € 139 818 € 142 544 € 137 877 € 137 900 € 137 866 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 192 435 € 2 508 634 € 5 434 919 € 2 853 € 202 € -3 424 € -479 € 3 467 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
109 560 € 109 560 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
109 560€ 109 560€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
34 700€ 34 700€ 34 700€ 34 700€ 34 700€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
21 912 € 6 640 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
21 912€ 6 640€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
342 464 € 1 360 379 € -65 047 € -67 698 € -69 824 € -66 879 € -62 933 € -52 098 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
342 464€ 1 360 379€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-65 047€ -67 698€ -69 824€ -66 879€ -62 933€ -52 098€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 683 799 € 997 355 € 5 432 066 € 2 651 € 2 126 € -2 945 € -3 946 € -10 835 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 776 904 € 69 990 € 2 577 645 € 136 965 € 142 342 € 141 301 € 138 379 € 134 399 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
210 € 74 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
210€ 74€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 771 646 € 67 859 € 2 577 245 € 136 602 € 141 842 € 141 001 € 138 179 € 134 199 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
991 € 1 339 € 372 € 3 872 € 4 611 € 3 898 € 3 898 € 398 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
991€ 1 339€ 372€ 3 872€ 4 611€ 3 898€ 3 898€ 398€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 228€ 1 228€ 129 858€ 134 839€ 134 231€ 131 409€ 131 409€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
850€ 850€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 768 577€ 64 442€ 2 576 873€ 480€ 480€ 480€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 392€ 2 392€ 2 392€ 2 392€ 2 392€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 048 € 2 057 € 400 € 363 € 500 € 300 € 200 € 200 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 248€ 1 559€ 363€ 500€ 300€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
800€ 498€ 400€ 200€ 200€