Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PRO-HOKEJ, a.s. "v likvidácii"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.06.2018
31.05.2019
01.06.2017
31.05.2018
01.06.2016
31.05.2017
01.06.2015
31.05.2016
01.06.2014
31.05.2015
01.06.2013
31.05.2014
01.06.2012
31.05.2013
01.06.2011
31.05.2012
01.06.2010
31.05.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
45 712€ 10 550€ 24 639€ 3 616€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
48 918€ 17 427€ 2 419€ 464€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-3 206 € -6 877 € 22 220 € 3 152 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 982 017 € 1 674 611 € 1 211 001 € 1 452 486 € 890 533 € 1 056 782 € 1 128 403 € 957 374 € 1 619 982 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 982 017€ 1 674 611€ 1 211 001€ 1 452 486€ 890 533€ 1 056 782€ 1 128 403€ 957 374€ 1 619 982€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 919 327 € 1 605 604 € 1 214 101 € 1 395 262 € 884 811 € 960 445 € 1 111 395 € 972 770 € 1 480 871 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
106 590€ 58 350€ 41 982€ 11 599€ 12 380€ 13 598€ 11 075€ 28 658€ 11 254€
10
B.2
Služby
2 812 737€ 1 547 254€ 1 172 119€ 1 383 663€ 872 431€ 946 847€ 1 100 320€ 944 112€ 1 469 617€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
59 484 € 62 130 € 19 120 € 60 376 € 5 722 € 96 337 € 17 008 € -15 396 € 139 111 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
28 879 € 23 947 € 23 414 € 36 098 € 25 577 € 24 297 € 24 911 € 35 485 € 17 782 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 783€ 17 086€ 16 578€ 26 220€ 18 468€ 16 892€ 19 071€ 26 395€ 13 336€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 004€ 5 995€ 6 014€ 9 126€ 6 229€ 6 841€ 4 653€ 7 450€ 3 267€
16
C.4
Sociálne náklady
1 092€ 866€ 822€ 752€ 880€ 564€ 1 187€ 1 640€ 1 179€
17
D
Dane a poplatky
350€ 349€ 224€ 1 713€ 488€ 664€ 902€ 935€ 786€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 304€ 3 310€ 12 972€ 12 886€ 12 886€ 28 556€ 17 475€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 000€ 3 394€ 8 525€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 024€ 3 186€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 109€ 494€ 1 100€ 34 294€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 364€ 14 308€ 29 905€ 87 386€ 177 904€ 113 899€ 123 887€ 59 508€ 8 455€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
51 541€ 40 708€ 48 756€ 112 203€ 122 198€ 109 307€ 140 633€ 81 756€ 34 708€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-9 335 € 11 434 € -23 863 € -3 686 € -11 695 € 63 082 € -38 437 € -94 095 € 76 815 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
7€ 10€ 9€ 8€ 23€ 48€ 53€
39
N
Nákladové úroky
648€ 1 303€ 1 932€ 746€ 7 235€
40
XI.
Kurzové zisky
8€ 7€ 6€ 25€ 17€
41
O
Kurzové straty
162€ 13€ 67€ 35€ 45€ 16€ 14€ 13€ 92€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
515€ 317€ 8 611€ 11 553€ 23 041€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 357€ 650€ 1 836€ 957€ 2 277€ 1 136€ 785€ 1 773€ 2 444€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-996 € -663 € -1 889 € -659 € 5 675 € -2 447 € 8 845 € 20 574 € -9 718 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-10 331 € 10 771 € -25 752 € -4 345 € -6 020 € 60 635 € -29 592 € -73 521 € 67 097 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 882 € 2 882 € 2 854 € -361 € 395 € 9 € -114 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 882€ 2 882€ 2 882€ 2€ 4€ 9€ 6€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-28€ -363€ 391€ -120€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-10 331 € 7 891 € -28 634 € -7 227 € -8 874 € 60 996 € -29 987 € -73 530 € 67 211 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-10 331 € 10 771 € -25 752 € -4 345 € -6 020 € 60 635 € -29 592 € -73 521 € 67 097 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-10 331 € 7 891 € -28 634 € -7 227 € -8 874 € 60 996 € -29 987 € -73 530 € 67 211 €