Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 043 498€ 2 360 274€ 2 658 472€ 1 491 127€ 3 238 177€ 2 149 487€ 2 020 086€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 294 765€ 1 875 756€ 2 132 841€ 1 188 233€ 2 350 395€ 1 710 512€ 1 511 909€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
748 733 € 484 518 € 525 631 € 302 894 € 887 782 € 438 975 € 508 177 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
416 077 € 284 107 € 240 186 € 152 260 € 122 447 € 102 870 € 89 280 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
416 077€ 284 107€ 240 186€ 152 260€ 122 447€ 102 870€ 89 280€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
301 785 € 153 405 € 242 067 € 198 018 € 319 828 € 168 992 € 236 324 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
73 901€ 46 846€ 51 470€ 73 935€ 70 397€ 64 455€ 59 125€
10
B.2
Služby
227 884€ 106 559€ 190 597€ 124 083€ 249 431€ 104 537€ 177 199€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
863 025 € 615 220 € 523 750 € 257 136 € 690 401 € 372 853 € 361 133 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
283 305 € 231 984 € 220 587 € 200 731 € 156 461 € 143 943 € 144 243 €
13
C.1
Mzdové náklady
203 697€ 167 534€ 159 409€ 144 699€ 112 922€ 103 833€ 104 096€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
70 178€ 58 677€ 55 745€ 50 733€ 39 445€ 36 401€ 36 094€
16
C.4
Sociálne náklady
9 430€ 5 773€ 5 433€ 5 299€ 4 094€ 3 709€ 4 053€
17
D
Dane a poplatky
9 221€ 8 741€ 10 792€ 7 346€ 9 582€ 7 305€ 4 849€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
178 980€ 136 622€ 97 749€ 78 676€ 49 678€ 51 159€ 13 009€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
139 763€ 181 794€ 96 556€ 159 733€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
102 395€ 129 374€ 66 345€ 90 665€ 278 562€ 4 999€ 3 146€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
8 549€ 2 633€ 2 619€ -671€ -2 504€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 319€ 7 462€ 9 797€ 3 050€ 292 767€ 1 303€ 2 225€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 988€ 1 684€ 575€ -1 507€ 287 031€ 2 140€ 44 397€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
417 669 € 293 438 € 231 436 € 44 008 € 201 854 € 165 281 € 156 218 €
38
X.
Výnosové úroky
856€ 1 641€ 541€ 10€
39
N
Nákladové úroky
16 434€ 20 724€ 18 676€ 20 118€ 15 551€ 9 753€ 3 070€
40
XI.
Kurzové zisky
36€ 68€ 13€ 1€ 1€ 19€ -36€
41
O
Kurzové straty
241€ 47€ 40€ 892€ 367€ 549€ 39€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
476€ -392€ 459€ -158€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 211€ 12 172€ 10 910€ 11 558€ 15 847€ 8 324€ 6 429€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-29 518 € -33 267 € -29 154 € -32 725 € -30 123 € -18 066 € -9 564 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
388 151 € 260 171 € 202 282 € 11 283 € 171 731 € 147 215 € 146 654 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
79 507 € 62 892 € 44 203 € 2 880 € 38 459 € 34 828 € 28 371 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
82 187€ 62 892€ 44 203€ 2 880€ 38 459€ 34 828€ 28 371€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 680€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
308 644 € 197 279 € 158 079 € 8 403 € 133 272 € 112 387 € 118 283 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
388 151 € 260 171 € 202 282 € 11 283 € 171 731 € 147 215 € 146 654 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
308 644 € 197 279 € 158 079 € 8 403 € 133 272 € 112 387 € 118 283 €