Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
56 640 581€ 51 805 903€ 43 231 971€ 48 253 038€ 24 149 504€ 20 357 892€ 16 406 774€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
56 786 423 € 51 819 352 € 45 953 154 € 69 687 059 € 24 209 261 € 20 372 083 € 16 406 365 € 10 712 674 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
56 640 581€ 51 805 903€ 43 231 971€ 48 253 038€ 24 149 504€ 20 357 892€ 16 387 146€ 10 687 180€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 430 230€ 23 155€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
145 842€ 13 449€ 290 953€ 21 410 866€ 59 757€ 14 191€ 19 219€ 25 494€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
54 936 075 € 50 107 036 € 44 719 667 € 68 260 579 € 23 633 864 € 19 561 501 € 15 581 621 € 10 186 843 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
503 886€ 555 108€ 604 455€ 2 406 450€ 277 126€ 200 847€ 153 671€ 107 879€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 360 234€ 12 961 062€ 9 438 991€ 13 285 174€ 4 109 255€ 3 447 301€ 2 893 094€ 1 992 033€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
37 817 796 € 33 322 435 € 30 320 026 € 30 200 745 € 17 937 223 € 15 013 235 € 11 833 772 € 7 640 821 €
16
E.1.
Mzdové náklady
25 707 128€ 23 022 242€ 20 979 577€ 21 057 247€ 12 637 229€ 10 592 322€ 8 383 422€ 5 436 505€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 417 382€ 8 888 340€ 8 286 123€ 8 125 337€ 4 625 048€ 3 850 400€ 2 979 534€ 1 902 580€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 693 286€ 1 411 853€ 1 054 326€ 1 018 161€ 674 946€ 570 513€ 470 816€ 301 736€
20
F.
Dane a poplatky
109 666€ -50 152€ 22 947€ 1 413€ 1 465€ 3 796€ 2 519€ 7 222€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 911 888€ 3 297 818€ 1 894 885€ 2 241 535€ 1 115 282€ 892 831€ 696 428€ 435 103€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 911 888€ 3 297 818€ 1 894 885€ 2 241 535€ 1 115 282€ 892 831€ 696 428€ 435 103€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
228 754€ 22 370€ 2 417 705€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 851€ -1 604€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 658€ 20 125 262€ 193 513€ 3 491€ 2 137€ 3 785€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 850 348 € 1 712 315 € 1 233 487 € 1 426 480 € 575 397 € 810 582 € 824 744 € 525 831 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
43 776 461 € 38 289 734 € 33 188 525 € 32 561 414 € 19 763 123 € 16 709 744 € 13 340 381 € 8 587 268 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
14 004 € 10 399 € 9 106 € 20 463 € 959 € 2 039 € 409 € 5 452 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
454 € 166 € 167 € 276 € 209 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
454€ 166€ 167€ 276€ 209€
42
XII.
Kurzové zisky
13 550€ 10 399€ 9 106€ 20 463€ 793€ 1 872€ 133€ 5 243€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
179 246 € 297 882 € 333 230 € 227 285 € 73 367 € 29 747 € 27 762 € 13 400 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
110 100 € 237 566 € 254 449 € 147 866 € 39 569 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
110 100€ 225 209€ 241 686€ 108 051€ 39 569€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
12 357€ 12 763€ 39 815€
52
O.
Kurzové straty
46 910€ 28 468€ 36 146€ 29 695€ 6 366€ 5 219€ 5 945€ 8 062€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
22 235€ 31 848€ 42 635€ 49 724€ 27 432€ 24 528€ 21 817€ 5 338€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-165 242 € -287 483 € -324 124 € -206 822 € -72 408 € -27 708 € -27 353 € -7 948 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 685 106 € 1 424 832 € 909 363 € 1 219 658 € 502 989 € 782 874 € 797 391 € 517 883 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
377 370 € 1 181 289 € 756 710 € 692 913 € 324 658 € 320 900 € 287 617 € 176 015 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-1 833 589€ 3 270 811€ 997 878€ 956 019€ 589 323€ 446 024€ 316 962€ 261 380€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
2 210 959€ -2 089 522€ -241 168€ -263 106€ -264 665€ -125 124€ -29 345€ -85 365€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 307 736 € 243 543 € 152 653 € 526 745 € 178 331 € 461 974 € 509 774 € 341 868 €