Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Components s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.09.2020
31.08.2021
01.09.2019
31.08.2020
01.09.2018
31.08.2019
01.09.2017
31.08.2018
01.09.2016
31.08.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
01.09.2012
31.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
01.09.2008
31.08.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
564 571 000€ 461 605 000€ 503 655 000€ 537 513 000€ 503 929 000€ 485 269 520€ 466 662 469€ 363 389 537€ 295 934 774€ 291 364 683€ 251 963 051€ 195 158 913€ 180 781 441€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
492 100 000€ 406 342 000€ 446 896 000€ 468 486 000€ 436 942 000€ 424 961 445€ 417 894 758€ 315 275 149€ 258 235 890€ 251 616 546€ 210 206 300€ 160 986 178€ 152 877 955€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
72 471 000 € 55 263 000 € 56 759 000 € 69 027 000 € 66 987 000 € 60 308 075 € 48 767 711 € 48 114 388 € 37 698 884 € 39 748 137 € 41 756 751 € 34 172 735 € 27 903 486 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
53 649 000 € 45 026 000 € 42 543 000 € 43 304 000 € 35 971 000 € 33 237 421 € 27 367 455 € 17 929 225 € 15 255 480 € 13 257 943 € 10 399 677 € 10 031 032 € 9 062 243 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 349 000€ 6 158 000€ 4 988 000€ 4 744 000€ 3 556 000€ 3 707 314€ 3 747 561€ 3 058 650€ 2 714 169€ 2 653 704€ 982 415€ 1 067 514€ 1 153 044€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
42 300 000€ 38 868 000€ 37 555 000€ 38 560 000€ 32 415 000€ 29 530 107€ 23 619 894€ 14 870 575€ 12 541 311€ 10 604 239€ 9 417 262€ 8 963 518€ 7 909 199€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
85 471 000 € 63 883 000 € 64 002 000 € 67 303 000 € 61 491 000 € 62 664 657 € 60 653 100 € 45 812 446 € 35 536 635 € 34 777 513 € 26 982 730 € 22 218 960 € 21 381 201 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 066 000€ 11 909 000€ 11 428 000€ 13 582 000€ 12 189 000€ 9 735 292€ 9 570 748€ 7 345 074€ 5 820 407€ 5 824 308€ 4 718 486€ 3 996 850€ 3 276 078€
10
B.2
Služby
70 405 000€ 51 974 000€ 52 574 000€ 53 721 000€ 49 302 000€ 52 818 561€ 51 047 352€ 38 467 372€ 29 716 228€ 28 953 205€ 22 264 244€ 18 222 110€ 18 105 123€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
40 649 000 € 36 406 000 € 35 300 000 € 45 028 000 € 41 467 000 € 30 880 839 € 15 482 066 € 20 231 167 € 17 417 729 € 18 228 567 € 25 173 698 € 21 984 807 € 15 584 528 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
25 295 000 € 22 625 000 € 24 119 000 € 26 078 000 € 21 407 000 € 16 601 291 € 13 467 495 € 10 333 347 € 8 058 800 € 7 774 952 € 7 309 004 € 6 345 531 € 6 157 024 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 384 000€ 15 728 000€ 16 852 000€ 18 720 000€ 15 461 000€ 11 530 717€ 9 325 202€ 7 493 390€ 5 573 518€ 5 538 406€ 5 214 775€ 4 583 074€ 4 469 565€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 863 000€ 5 082 000€ 3 343 000€ 5 266 000€ 4 547 000€ 3 844 828€ 3 156 000€ 2 209 896€ 1 944 548€ 1 871 548€ 1 729 368€ 1 465 486€ 1 420 712€
16
C.4
Sociálne náklady
2 048 000€ 1 815 000€ 1 924 000€ 2 092 000€ 1 399 000€ 1 225 746€ 986 293€ 630 061€ 540 734€ 364 998€ 364 861€ 296 971€ 266 747€
17
D
Dane a poplatky
359 000€ 316 000€ 282 000€ 265 000€ 200 000€ 149 706€ 124 568€ 115 350€ 113 745€ 117 114€ 112 498€ 95 483€ 84 505€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 518 000€ 8 249 000€ 8 104 000€ 8 279 000€ 6 157 000€ 4 498 918€ 3 541 837€ 2 672 575€ 2 810 619€ 3 044 073€ 2 664 262€ 2 480 602€ 2 426 405€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
295 113€ 9 521€ 14 986€ 737 304€ 14 650€ 227 268€ 13 000€ 10 975€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
204 218€ 0€ 663 459€ 1 697€ 2 308€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ -53 341€ -152 677€ -299 523€ 409 833€ 10 407€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
771 000€ 2 749 000€ 2 713 000€ 1 460 000€ 302 000€ 1 030 278€ 1 789 969€ 1 346 341€ 401 176€ 599 482€ 763 844€ 1 784 305€ 1 854 092€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 455 000€ 1 307 000€ 576 000€ 665 000€ 676 000€ 1 517 253€ 1 410 895€ 952 720€ 975 359€ 435 860€ 1 090 111€ 2 164 739€ 1 885 141€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
5 793 000 € 6 658 000 € 4 932 000 € 11 201 000 € 13 329 000 € 9 234 844 € -1 263 239 € 7 518 502 € 5 987 568 € 7 623 377 € 15 288 458 € 12 284 227 € 6 883 805 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
6 000€ 23 000€ 37 000€ 0€ 3 000€ 1 087€ 357€ 2 034€ 1 067€ 3 345€ 8 203€ 15 680€ 119 184€
39
N
Nákladové úroky
169 000€ 172 000€ 200 000€ 205 000€ 279 000€ 1 543 999€ 1 115 804€ 847 055€ 1 456 651€ 2 035 339€ 1 490 123€ 1 024 731€ 1 969 096€
40
XI.
Kurzové zisky
6 849 000€ 4 021 000€ 2 933 000€ 4 342 000€ 4 052 000€ 3 931 262€ 8 346 668€ 1 872 745€ 4 486 418€ 3 492 567€ 1 968 313€ 3 285 411€ 11 740 868€
41
O
Kurzové straty
8 909 000€ 5 530 000€ 3 134 000€ 4 482 000€ 4 209 000€ 4 310 377€ 9 600 541€ 2 438 402€ 2 770 754€ 7 704 622€ 4 830 628€ 7 316 161€ 7 551 422€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
126 000€ 68 000€ 77 000€ 75 000€ 80 000€ 69 060€ 62 702€ 50 097€ 40 286€ 45 397€ 47 012€ 48 459€ 50 615€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 349 000 € -1 726 000 € -441 000 € -420 000 € -513 000 € -1 991 087 € -2 432 022 € -1 460 775 € 219 794 € -6 289 446 € -4 391 247 € -5 088 260 € 2 288 919 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 444 000 € 4 932 000 € 4 491 000 € 10 781 000 € 12 816 000 € 7 243 757 € -3 695 261 € 6 057 727 € 6 207 362 € 1 333 931 € 10 897 211 € 7 195 967 € 9 172 724 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 201 000 € 1 192 000 € 950 000 € 2 907 000 € 3 465 000 € 2 047 263 € -503 546 € 1 661 062 € 2 031 900 € 443 925 € 2 481 555 € 1 687 258 € 1 884 073 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 136 000€ 846 000€ 161 000€ 2 059 000€ 3 699 000€ 2 309 162€ -8 542€ 4 040 286€ 1 189 956€ 1 102 394€ 2 535 102€ 2 854 217€ 736 357€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 935 000€ 346 000€ 789 000€ 848 000€ -234 000€ -261 899€ -495 004€ -2 379 224€ 841 944€ -658 469€ -53 547€ -1 166 959€ 1 147 716€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 243 000 € 3 740 000 € 3 541 000 € 7 874 000 € 9 351 000 € 5 196 494 € -3 191 715 € 4 396 665 € 4 175 462 € 890 006 € 8 415 656 € 5 508 709 € 7 288 651 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 444 000 € 4 932 000 € 4 491 000 € 10 781 000 € 12 816 000 € 7 243 757 € -3 695 261 € 6 057 727 € 6 207 362 € 1 333 931 € 10 897 211 € 7 195 967 € 9 172 724 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 243 000 € 3 740 000 € 3 541 000 € 7 874 000 € 9 351 000 € 5 196 494 € -3 191 715 € 4 396 665 € 4 175 462 € 890 006 € 8 415 656 € 5 508 709 € 7 288 651 €