Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

IKEA Components s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.09.2015
31.08.2016
01.09.2014
31.08.2015
01.09.2013
31.08.2014
01.09.2012
31.08.2013
01.09.2011
31.08.2012
01.09.2010
31.08.2011
01.09.2009
31.08.2010
01.09.2008
31.08.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
503 655 000€ 537 513 000€ 503 929 000€ 485 269 520€ 466 662 469€ 363 389 537€ 295 934 774€ 291 364 683€ 251 963 051€ 195 158 913€ 180 781 441€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
446 896 000€ 468 486 000€ 436 942 000€ 424 961 445€ 417 894 758€ 315 275 149€ 258 235 890€ 251 616 546€ 210 206 300€ 160 986 178€ 152 877 955€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
56 759 000 € 69 027 000 € 66 987 000 € 60 308 075 € 48 767 711 € 48 114 388 € 37 698 884 € 39 748 137 € 41 756 751 € 34 172 735 € 27 903 486 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
42 543 000 € 43 304 000 € 35 971 000 € 33 237 421 € 27 367 455 € 17 929 225 € 15 255 480 € 13 257 943 € 10 399 677 € 10 031 032 € 9 062 243 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 988 000€ 4 744 000€ 3 556 000€ 3 707 314€ 3 747 561€ 3 058 650€ 2 714 169€ 2 653 704€ 982 415€ 1 067 514€ 1 153 044€
07
II.3
Aktivácia
37 555 000€ 38 560 000€ 32 415 000€ 29 530 107€ 23 619 894€ 14 870 575€ 12 541 311€ 10 604 239€ 9 417 262€ 8 963 518€ 7 909 199€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
64 002 000 € 67 303 000 € 61 491 000 € 62 664 657 € 60 653 100 € 45 812 446 € 35 536 635 € 34 777 513 € 26 982 730 € 22 218 960 € 21 381 201 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 428 000€ 13 582 000€ 12 189 000€ 9 735 292€ 9 570 748€ 7 345 074€ 5 820 407€ 5 824 308€ 4 718 486€ 3 996 850€ 3 276 078€
10
B.2
Služby
52 574 000€ 53 721 000€ 49 302 000€ 52 818 561€ 51 047 352€ 38 467 372€ 29 716 228€ 28 953 205€ 22 264 244€ 18 222 110€ 18 105 123€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
35 300 000 € 45 028 000 € 41 467 000 € 30 880 839 € 15 482 066 € 20 231 167 € 17 417 729 € 18 228 567 € 25 173 698 € 21 984 807 € 15 584 528 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
24 119 000 € 26 078 000 € 21 407 000 € 16 601 291 € 13 467 495 € 10 333 347 € 8 058 800 € 7 774 952 € 7 309 004 € 6 345 531 € 6 157 024 €
13
C.1
Mzdové náklady
16 852 000€ 18 720 000€ 15 461 000€ 11 530 717€ 9 325 202€ 7 493 390€ 5 573 518€ 5 538 406€ 5 214 775€ 4 583 074€ 4 469 565€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
3 343 000€ 5 266 000€ 4 547 000€ 3 844 828€ 3 156 000€ 2 209 896€ 1 944 548€ 1 871 548€ 1 729 368€ 1 465 486€ 1 420 712€
16
C.4
Sociálne náklady
1 924 000€ 2 092 000€ 1 399 000€ 1 225 746€ 986 293€ 630 061€ 540 734€ 364 998€ 364 861€ 296 971€ 266 747€
17
D
Dane a poplatky
282 000€ 265 000€ 200 000€ 149 706€ 124 568€ 115 350€ 113 745€ 117 114€ 112 498€ 95 483€ 84 505€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 104 000€ 8 279 000€ 6 157 000€ 4 498 918€ 3 541 837€ 2 672 575€ 2 810 619€ 3 044 073€ 2 664 262€ 2 480 602€ 2 426 405€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
295 113€ 9 521€ 14 986€ 737 304€ 14 650€ 227 268€ 13 000€ 10 975€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
204 218€ 0€ 663 459€ 1 697€ 2 308€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ -53 341€ -152 677€ -299 523€ 409 833€ 10 407€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 713 000€ 1 460 000€ 302 000€ 1 030 278€ 1 789 969€ 1 346 341€ 401 176€ 599 482€ 763 844€ 1 784 305€ 1 854 092€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
576 000€ 665 000€ 676 000€ 1 517 253€ 1 410 895€ 952 720€ 975 359€ 435 860€ 1 090 111€ 2 164 739€ 1 885 141€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
4 932 000 € 11 201 000 € 13 329 000 € 9 234 844 € -1 263 239 € 7 518 502 € 5 987 568 € 7 623 377 € 15 288 458 € 12 284 227 € 6 883 805 €
38
X.
Výnosové úroky
37 000€ 0€ 3 000€ 1 087€ 357€ 2 034€ 1 067€ 3 345€ 8 203€ 15 680€ 119 184€
39
N
Nákladové úroky
200 000€ 205 000€ 279 000€ 1 543 999€ 1 115 804€ 847 055€ 1 456 651€ 2 035 339€ 1 490 123€ 1 024 731€ 1 969 096€
40
XI.
Kurzové zisky
2 933 000€ 4 342 000€ 4 052 000€ 3 931 262€ 8 346 668€ 1 872 745€ 4 486 418€ 3 492 567€ 1 968 313€ 3 285 411€ 11 740 868€
41
O
Kurzové straty
3 134 000€ 4 482 000€ 4 209 000€ 4 310 377€ 9 600 541€ 2 438 402€ 2 770 754€ 7 704 622€ 4 830 628€ 7 316 161€ 7 551 422€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
77 000€ 75 000€ 80 000€ 69 060€ 62 702€ 50 097€ 40 286€ 45 397€ 47 012€ 48 459€ 50 615€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-441 000 € -420 000 € -513 000 € -1 991 087 € -2 432 022 € -1 460 775 € 219 794 € -6 289 446 € -4 391 247 € -5 088 260 € 2 288 919 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
4 491 000 € 10 781 000 € 12 816 000 € 7 243 757 € -3 695 261 € 6 057 727 € 6 207 362 € 1 333 931 € 10 897 211 € 7 195 967 € 9 172 724 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
950 000 € 2 907 000 € 3 465 000 € 2 047 263 € -503 546 € 1 661 062 € 2 031 900 € 443 925 € 2 481 555 € 1 687 258 € 1 884 073 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
161 000€ 2 059 000€ 3 699 000€ 2 309 162€ -8 542€ 4 040 286€ 1 189 956€ 1 102 394€ 2 535 102€ 2 854 217€ 736 357€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
789 000€ 848 000€ -234 000€ -261 899€ -495 004€ -2 379 224€ 841 944€ -658 469€ -53 547€ -1 166 959€ 1 147 716€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 541 000 € 7 874 000 € 9 351 000 € 5 196 494 € -3 191 715 € 4 396 665 € 4 175 462 € 890 006 € 8 415 656 € 5 508 709 € 7 288 651 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
4 491 000 € 10 781 000 € 12 816 000 € 7 243 757 € -3 695 261 € 6 057 727 € 6 207 362 € 1 333 931 € 10 897 211 € 7 195 967 € 9 172 724 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 541 000 € 7 874 000 € 9 351 000 € 5 196 494 € -3 191 715 € 4 396 665 € 4 175 462 € 890 006 € 8 415 656 € 5 508 709 € 7 288 651 €