Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CEBOC Slovakia spol. s r.o. v likvidácii [zrušená]

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.04.2015
31.08.2015
01.09.2014
31.03.2015
01.09.2013
31.03.2014
01.01.2012
31.12.2012
-
-
-
-
01.01.2009
31.12.2009
Návratnosť vlastného kapitálu (ROE)
-59,6 % -13,2 % -39,2 % N/A N/A N/A -8,5 %
Návratnosť aktív (ROA)
-59,6 % -9,8 % -29,7 % N/A N/A N/A -8,4 %
Zisková marža
N/A N/A N/A -103,6 % N/A N/A -127,1 %
Hrubá marža
N/A N/A N/A -23,0 % N/A N/A -43,9 %
Celková zadlženosť
0,0 % 25,7 % 24,3 % N/A N/A N/A 1,1 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A N/A N/A N/A N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
N/A N/A
EBITDA
N/A N/A
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A N/A N/A N/A N/A
Účtovný cash flow
N/A N/A
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
N/A N/A
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
N/A N/A
Čistý cash flow
N/A N/A N/A N/A
Úročený dlh
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Dlhodobý dlh
N/A N/A N/A N/A N/A
Čistý dlh
N/A N/A N/A
Marže
Hrubá marža
N/A N/A N/A N/A N/A
EBITDA marža
N/A N/A N/A N/A N/A
Prevádzková marža
N/A N/A N/A N/A N/A
Zisková marža
N/A N/A N/A N/A N/A
Marža účtovného cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A N/A N/A N/A
Celková zadlženosť
N/A N/A N/A
Stupeň samofinancovania
N/A N/A N/A
Dlhodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A
Finančná páka
N/A N/A N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
N/A N/A N/A N/A
Likvidita 2. stupňa
N/A N/A N/A N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A N/A N/A N/A
Finančné účty/Aktíva
N/A N/A N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť vlastného kapitálu
N/A N/A N/A
Návratnosť aktív
N/A N/A N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť celkového kapitálu (EBIT)
N/A N/A N/A
Návratnosť dlhodobého kapitálu (EBIT)
N/A N/A
Návratnosť investovaného kapitálu
N/A N/A
Ukazovateľ aktivity
Doba obratu aktív
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat aktív
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat zásob
N/A N/A N/A N/A N/A
Doba obratu zásob
N/A N/A N/A N/A N/A
Obrat neobežného majetku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov
N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania záväzkov z obchodného styku
N/A N/A N/A N/A
Ďalšie ukazovatele
Efektívna daňová sadzba
N/A N/A N/A N/A N/A
Krytie personálnych nákladov a odpisov
N/A N/A N/A N/A N/A
Prirážka
N/A N/A
Finančná efektívnosť tržieb
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Doba splácania dlhov z čistého cash flow
N/A N/A N/A N/A N/A
Stupeň oddlženia
N/A N/A N/A N/A N/A
Krátkodobá toková oddlženosť
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A N/A N/A N/A
Altmanovo Z-skóre
N/A N/A N/A N/A N/A N/A