Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
171 688 873 € 178 093 085 € 155 006 435 € 146 279 868 € 142 464 978 € 118 684 919 € 112 550 015 € 91 482 737 € 79 432 922 € 70 988 163 € 64 782 891 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
76 048 145 € 82 329 449 € 77 977 267 € 69 862 228 € 67 056 010 € 53 528 338 € 48 183 188 € 36 594 123 € 30 246 689 € 23 084 350 € 14 047 660 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
512 524 € 655 551 € 632 317 € 684 490 € 728 105 € 848 365 € 1 226 401 € 46 016 € 60 378 € 81 233 € 105 830 €
005
A.I.2
Software
173 154€ 131 273€ 9 407€ 14 910€ 14 910€ 14 910€ 6 493€ 102 863€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
237 740€ 287 644€ 250 972€ 162 939€ 71 550€ 56 807€ 55 834€ 46 016€ 60 378€ 74 740€ 2 967€
007
A.I.4
Goodwill
101 630€ 236 634€ 371 638€ 506 641€ 641 645€ 776 648€ 1 170 567€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
300€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 635 776 € 27 688 022 € 26 401 154 € 26 830 025 € 26 609 779 € 21 463 695 € 20 141 136 € 20 875 269 € 19 956 264 € 13 926 759 € 5 866 660 €
012
A.II.1
Pozemky
3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€ 3 378 914€
013
A.II.2
Stavby
13 333 772€ 13 733 031€ 13 995 816€ 14 569 418€ 10 025 313€ 10 433 328€ 10 916 796€ 11 418 867€ 4 311 861€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 699 817€ 7 132 846€ 6 393 206€ 6 320 467€ 4 558 592€ 3 420 051€ 3 746 904€ 4 025 632€ 3 938 193€ 3 452 943€ 3 612 833€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 149 660€ 2 976 313€ 2 575 713€ 2 423 726€ 2 294 786€ 2 190 541€ 2 098 522€ 2 051 856€ 2 516 335€ 2 481 554€ 2 251 563€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
63 613€ 142 880€ 41 563€ 137 500€ 5 432 174€ 936 861€ 5 810 961€ 4 613 348€ 2 264€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
10 000€ 324 038€ 15 942€ 920 000€ 1 104 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
47 899 845 € 53 985 876 € 50 943 796 € 42 347 713 € 39 718 126 € 31 216 278 € 26 815 651 € 15 672 838 € 10 230 047 € 9 076 358 € 8 075 170 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
8 206 658€ 7 526 886€ 6 537 020€ 5 517 274€ 5 151 118€ 5 571 469€ 2 591 462€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
8 852 500€ 15 095 424€ 8 852 500€ 2 500€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
30 416 079€ 28 531 683€ 32 482 400€ 25 643 003€ 24 819 277€ 16 584 244€ 16 022 450€ 12 175 582€ 10 075 174€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
2 000 000€ 2 000 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
65 918€ 2 746 415€ 22€ 80 665€ 6 345 354€ 5 329 847€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
424 608€ 2 765 965€ 325 461€ 2 334 914€ 9 667 066€ 9 060 565€ 8 201 739€ 3 497 256€ 154 873€ 731 004€ 745 323€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
8 850 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
93 659 806 € 93 774 670 € 75 061 828 € 74 227 047 € 73 224 745 € 64 549 837 € 63 970 746 € 54 719 953 € 49 019 146 € 47 763 781 € 50 581 444 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
29 467 015 € 27 307 978 € 14 969 653 € 15 764 402 € 13 674 855 € 13 305 876 € 10 822 719 € 8 318 977 € 8 383 916 € 10 130 712 € 12 336 442 €
035
B.I.1
Materiál
20 261€ 113 283€ 121 480€ 120 390€ 120 924€ 107 734€ 102 750€ 51 223€ 39 692€ 6 424€ 36 152€
038
B.I.4
Zvieratá
2€ 2€ 2€
039
B.I.5
Tovar
29 446 752€ 27 194 693€ 14 848 171€ 15 644 012€ 13 553 931€ 13 198 142€ 10 719 969€ 8 267 754€ 8 344 224€ 10 124 288€ 12 300 290€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 975 727 € 3 747 846 € 3 697 103 € 3 624 356 € 2 982 232 € 2 948 383 € 3 281 378 € 3 426 322 € 2 872 759 € 2 789 720 € 3 079 235 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 061 980 € 2 974 290 € 2 905 555 € 813 736 € 787 101 € 603 852 € 613 881 € 540 204 € 540 046 € 524 374 € 510 984 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 100 000€ 2 098 000€ 2 048 000€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
961 980€ 876 290€ 857 555€ 813 736€ 787 101€ 603 852€ 613 881€ 540 204€ 540 046€ 524 374€ 510 984€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 008 000€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 455 845€ 1 630 845€ 1 805 845€ 1 980 845€ 2 155 845€ 2 155 845€ 2 330 845€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
213 747€ 73 556€ 91 548€ 102 620€ 39 286€ 13 686€ 161 652€ 205 273€ 176 868€ 109 501€ 237 406€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
58 409 291 € 58 375 371 € 53 380 505 € 52 943 465 € 50 470 310 € 47 657 740 € 49 367 403 € 41 894 708 € 37 116 418 € 34 366 288 € 34 603 925 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
55 422 790 € 54 813 210 € 47 885 249 € 48 867 806 € 42 960 726 € 40 055 893 € 42 228 743 € 38 309 917 € 32 475 922 € 29 083 657 € 27 583 222 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
26 128 214€ 24 877 954€ 21 624 174€ 22 665 206€ 18 773 154€ 16 902 456€ 18 739 040€ 21 685 560€ 17 879 673€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
29 294 576€ 29 935 256€ 26 261 075€ 26 202 600€ 24 187 572€ 23 153 437€ 23 489 703€ 16 624 357€ 14 596 249€ 29 083 657€ 27 583 222€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
1 502 248€ 602 119€ 3 890 072€ 2 362 737€ 7 145 263€ 7 331 135€ 6 708 448€ 3 377 378€ 4 451 017€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
4 490 403€ 6 456 111€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
100 590€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 700€ 83 932€ 68 957€ 97 812€ 134 761€ 105 114€ 108 307€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 377 963€ 2 876 110€ 1 536 227€ 1 615 110€ 229 560€ 270 712€ 325 098€ 99 106€ 189 479€ 792 228€ 564 592€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 807 773 € 4 343 475 € 3 014 567 € 1 894 824 € 6 097 348 € 637 838 € 499 246 € 1 079 946 € 646 053 € 477 061 € 561 842 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 415€ 8 599€ 15 408€ 6 888€ 80 508€ 45 800€ 181 543€ 144 537€ 393 213€ 157 123€ 113 991€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 795 358€ 4 334 876€ 2 999 159€ 1 887 936€ 6 016 840€ 592 038€ 317 703€ 935 409€ 252 840€ 319 938€ 447 851€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 980 922 € 1 988 966 € 1 967 340 € 2 190 593 € 2 184 223 € 606 744 € 396 081 € 168 661 € 167 087 € 140 032 € 153 787 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 613 941€ 1 634 894€ 1 714 317€ 1 912 484€ 1 785 932€ 434 583€ 223 887€ 15 363€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
345 268€ 333 986€ 234 567€ 268 249€ 398 291€ 172 161€ 172 039€ 168 661€ 167 087€ 140 032€ 138 424€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
21 713€ 20 086€ 18 456€ 9 860€ 155€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
171 688 873 € 178 093 085 € 155 006 435 € 146 279 868 € 142 464 978 € 118 684 919 € 112 550 015 € 91 482 737 € 79 432 922 € 70 988 163 € 64 782 891 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 629 256 € 13 654 229 € 12 995 676 € 12 435 442 € 9 730 171 € 9 289 345 € 8 375 968 € 4 702 214 € 2 572 108 € 1 091 519 € 831 798 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 € 49 800 €
082
A.I.1
Základné imanie
49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€ 49 800€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
7 711 000€ 7 711 000€ 7 711 000€ 7 711 000€ 4 711 000€ 4 711 000€ 4 711 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 949 € 9 949 € 9 949 € 9 949 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 960€ 9 949€ 9 949€ 9 949€ 9 949€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
165 441 € 280 669 € 140 803 € -98 943 € 42 401 € -16 854 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
165 441€ 280 669€ 140 803€ -98 943€ 42 401€ -16 854€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 602 800 € 5 084 113 € 4 763 625 € 4 917 009 € 4 535 440 € 3 605 208 € 2 670 011 € 1 212 359 € -968 230 € -1 227 951 € -1 309 853 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 726 242€ 7 207 555€ 6 887 067€ 6 887 067€ 6 505 498€ 5 575 266€ 4 640 069€ 3 182 417€ 1 701 828€ 1 442 107€ 1 360 205€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 123 442€ -2 123 442€ -2 123 442€ -1 970 058€ -1 970 058€ -1 970 058€ -1 970 058€ -1 970 058€ -2 670 058€ -2 670 058€ -2 670 058€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 090 255 € 518 687 € 320 488 € -153 384 € 381 570 € 930 231 € 935 197 € 1 430 106 € 1 480 589 € 259 721 € 81 902 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
156 852 841 € 163 923 518 € 141 397 398 € 133 384 479 € 132 408 737 € 109 150 397 € 103 714 885 € 86 308 676 € 76 414 512 € 69 434 121 € 63 911 438 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
11 268 790 € 11 259 288 € 10 806 368 € 11 605 752 € 16 688 390 € 10 046 134 € 3 087 476 € 4 095 378 € 4 857 380 € 4 930 147 € 241 473 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
168 627 € 230 368 € 44 734 € 44 734 € 44 734 € 49 036 € 201 455 € 343 359 € 319 160 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
44 734€ 44 734€ 44 734€ 44 734€ 44 734€ 49 036€ 49 036€ 52 232€ 76 845€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
123 893€ 185 634€ 152 419€ 291 127€ 242 315€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 811 851€ 10 552 199€ 10 455 340€ 10 409 066€ 15 340 213€ 8 126 950€ 152 392€ 302 132€ 396 815€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
76 845€ 80 532€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
103 290€ 90 944€ 92 147€ 67 197€ 59 442€ 47 197€ 45 693€ 35 053€ 29 549€ 33 652€ 27 744€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
185 022€ 385 777€ 214 147€ 1 084 755€ 1 244 001€ 1 822 951€ 2 687 936€ 3 414 834€ 4 111 856€ 4 819 650€ 133 197€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
7 023 855€ 1 950 000€ 12 223 855€ 6 000 000€ 4 100 255€ 7 805 335€ 3 826 835€ 3 408 835€ 73 308€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
83 767 264 € 97 222 939 € 73 566 407 € 71 918 109 € 71 186 255 € 63 975 803 € 70 881 292 € 59 555 406 € 58 700 114 € 51 906 075 € 46 601 249 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
51 815 112 € 51 364 594 € 24 793 018 € 23 649 006 € 24 449 418 € 24 394 687 € 22 907 051 € 20 616 915 € 21 849 144 € 18 185 917 € 19 756 840 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
12 836 890€ 18 620 400€ 5 130 192€ 4 090 111€ 5 716 839€ 5 973 938€ 4 148 736€ 5 687 742€ 2 948 115€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
38 978 222€ 32 744 194€ 19 662 826€ 19 558 895€ 18 732 579€ 18 420 749€ 18 758 315€ 14 929 173€ 18 901 029€ 18 185 917€ 19 756 840€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 403 337€ 20 671 973€ 5 414 553€ 2 390 018€ 1 494 265€ 1 282 821€ 2 761 990€ 1 217 057€ 2 871 417€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 004 471€ 349 389€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 734 276€ 3 082 724€ 783 239€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
498 081€ 423 432€ 375 828€ 369 424€ 187 194€ 233 730€ 202 766€ 136 500€ 161 437€ 171 060€ 192 620€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
276 091€ 243 340€ 222 231€ 217 995€ 187 363€ 148 775€ 142 779€ 163 601€ 145 374€ 137 153€ 113 833€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 377 306€ 24 135 130€ 42 516 866€ 44 850 941€ 42 414 876€ 33 697 389€ 42 101 616€ 36 387 994€ 32 486 497€ 30 653 910€ 26 070 378€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
397 337€ 384 470€ 243 911€ 440 725€ 718 863€ 1 135 677€ 1 981 851€ 1 033 339€ 1 186 245€ 1 753 564€ 118 189€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
630 825 € 81 792 € 95 542 € 79 750 € 280 440 € 206 737 € 49 627 € 148 717 € 106 964 € 46 423 € 36 085 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
58 705€ 59 672€ 57 542€ 43 039€ 66 440€ 16 637€ 18 301€ 20 077€ 9 964€ 46 423€ 36 085€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
572 120€ 22 120€ 38 000€ 36 711€ 214 000€ 190 100€ 31 326€ 128 640€ 97 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
52 009 847€ 51 282 239€ 42 602 966€ 41 703 608€ 40 153 397€ 27 116 388€ 23 867 395€ 19 100 340€ 12 750 054€ 12 051 476€ 16 459 323€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 152 260€ 2 127 260€ 2 102 260€ 2 077 260€ 2 002 260€ 500 000€ 500 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
206 776 € 515 338 € 613 361 € 459 947 € 326 070 € 245 177 € 459 162 € 471 847 € 446 302 € 462 523 € 39 655 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
206 106€ 513 048€ 610 621€ 308 882€ 151 414€ 44 801€ 233 337€ 219 903€ 168 167€ 150 216€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
121 347€ 147 467€ 173 542€ 199 683€ 225 825€ 251 944€ 278 135€ 8 068€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
670€ 2 290€ 2 740€ 29 718€ 27 189€ 26 834€ 26 142€ 26 119€ 26 191€ 34 172€ 31 587€