Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GGT a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
676 188 648€ 614 626 882€ 558 268 593€ 508 582 837€ 486 742 657€ 465 464 503€ 433 317 032€ 363 381 905€ 322 445 030€ 309 503 420€ 288 678 676€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
666 163 799€ 606 261 217€ 549 741 488€ 500 571 598€ 479 356 329€ 456 441 051€ 426 192 172€ 357 142 846€ 317 111 404€ 304 583 139€ 284 328 565€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
10 024 849 € 8 365 665 € 8 527 105 € 8 011 239 € 7 386 328 € 9 023 452 € 7 124 860 € 6 239 059 € 5 333 626 € 4 920 281 € 4 350 111 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 402 211 € 17 867 932 € 14 214 338 € 13 525 770 € 13 100 645 € 7 731 941 € 5 517 914 € 4 190 408 € 4 388 475 € 3 516 864 € 3 091 707 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
17 402 211€ 17 867 932€ 14 214 338€ 13 525 770€ 13 100 645€ 7 731 941€ 5 517 914€ 4 190 408€ 4 388 475€ 3 516 864€ 3 091 707€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
16 650 024 € 15 586 045 € 13 799 631 € 12 894 261 € 12 069 991 € 10 347 730 € 7 885 628 € 6 083 014 € 5 884 315 € 5 495 889 € 5 426 150 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 024 353€ 815 831€ 789 731€ 783 242€ 794 656€ 690 866€ 613 150€ 539 960€ 494 225€ 452 989€ 469 636€
10
B.2
Služby
15 574 485€ 14 769 940€ 12 969 109€ 12 149 011€ 11 267 483€ 9 620 688€ 7 272 478€ 5 543 054€ 5 390 090€ 5 042 900€ 4 956 514€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 777 036 € 10 647 552 € 8 941 812 € 8 642 748 € 8 416 982 € 6 407 663 € 4 757 146 € 4 346 453 € 3 837 786 € 2 941 256 € 2 015 668 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
6 187 955 € 5 407 323 € 4 489 232 € 3 999 603 € 3 923 558 € 3 654 367 € 3 354 800 € 3 012 991 € 3 122 097 € 2 881 749 € 2 945 629 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 464 597€ 3 818 198€ 3 156 710€ 2 821 576€ 2 775 463€ 2 562 467€ 2 335 073€ 2 120 630€ 2 184 073€ 2 023 848€ 2 096 295€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
62 200€ 149 280€ 149 280€ 149 280€ 149 280€ 149 280€ 149 280€ 140 100€ 135 870€ 114 720€ 135 225€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 514 365€ 1 313 501€ 1 087 527€ 940 980€ 895 613€ 858 666€ 794 427€ 684 105€ 720 281€ 669 885€ 632 765€
16
C.4
Sociálne náklady
146 793€ 126 344€ 95 715€ 87 767€ 103 202€ 83 954€ 76 020€ 68 156€ 81 873€ 73 296€ 81 344€
17
D
Dane a poplatky
108 000€ 90 302€ 88 116€ 55 755€ 77 640€ 57 709€ 49 800€ 44 572€ 43 822€ 36 166€ 95 576€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 565 262€ 2 377 986€ 2 127 446€ 1 828 833€ 1 495 907€ 1 130 991€ 963 817€ 791 768€ 801 063€ 687 692€ 578 806€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
29 403€ 35 246€ 29 347€ 496 758€ 35 918€ 26 573€ 4 250€ 23 246€ 20 803€ 1 502€ 59 947€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 098€ 3 101€ 499€ 452 884€ 2 594€ 2 687€ 22 785€ 2 822€ 31 919€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
202 317€ 70 962€ 109 287€ 117 574€ 110 912€ 151 897€ -24 178€ 1 978€ 205 860€ 64 214€ 84 827€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
43 046 149€ 13 740 285€ 856 564€ 838 118€ 1 368 511€ 73 655€ 160 764€ 232 733€ 2 342 894€ 201 692€ 406 007€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 727 458€ 14 503 012€ 1 405 387€ 1 237 391€ 2 026 871€ 707 317€ 295 666€ 368 400€ 2 677 668€ 256 554€ 758 753€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 060 498 € 1 970 397 € 1 607 756 € 2 285 584 € 2 183 929 € 802 923 € 282 255 € 359 938 € -651 849 € -781 925 € -2 013 888 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
-100 000€ 100 000€
38
X.
Výnosové úroky
676 803€ 616 422€ 515 071€ 319 821€ 292 236€ 271 566€ 190 321€ 127 166€ 87 110€ 70 536€ 45 950€
39
N
Nákladové úroky
716 120€ 613 476€ 517 707€ 489 031€ 349 354€ 260 335€ 171 441€ 152 215€ 199 895€ 99 161€ 243 021€
40
XI.
Kurzové zisky
1 319€ 12 963€ 44€ 16€ 44€ 4€ 52€ 1 190€ 9€ 1€ 123€
41
O
Kurzové straty
19 954€ 19 341€ 12 853€ 1 484€ 1 399€ 1 760€ 4 583€ 5 073€ 6 488€ 241€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
53€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
265 975€ 306 694€ 200 693€ 170 600€ 161 284€ 169 325€ 122 713€ 84 171€ 112 037€ 100 362€ 53 732€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-323 874 € -310 126 € -216 138 € -341 278 € -119 757 € -259 850 € -108 364 € -113 103 € -231 301 € -129 227 € -250 681 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
736 624 € 1 660 271 € 1 391 618 € 1 944 306 € 2 064 172 € 543 073 € 173 891 € 246 835 € -883 150 € -911 152 € -2 264 569 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
355 054 € 730 040 € 456 421 € 514 200 € 583 583 € 283 352 € 91 989 € 27 858 € 140 857 € -128 225 € -377 439 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
380 654€ 582 074€ 412 800€ 542 605€ 650 950€ 155 447€ 337€ 660€ 3 045€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-25 600€ 147 966€ 43 621€ -28 405€ -67 367€ 127 905€ 91 652€ 27 198€ 137 812€ -128 225€ -377 439€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
381 570 € 930 231 € 935 197 € 1 430 106 € 1 480 589 € 259 721 € 81 902 € 218 977 € -1 024 007 € -782 927 € -1 887 130 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
3 187 123€
53
T
Mimoriadne náklady
1 941 234€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
1 245 889 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 245 889 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
736 624 € 1 660 271 € 1 391 618 € 1 944 306 € 2 064 172 € 543 073 € 173 891 € 246 835 € 362 739 € -911 152 € -2 264 569 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
381 570 € 930 231 € 935 197 € 1 430 106 € 1 480 589 € 259 721 € 81 902 € 218 977 € 221 882 € -782 927 € -1 887 130 €