Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GGT a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
820 865 147€ 760 163 306€ 699 144 220€ 694 267 662€ 633 111 236€ 572 998 002€ 522 428 428€ 500 135 537€ 473 296 672€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
879 843 910 € 804 725 708 € 758 644 575 € 736 666 411 € 646 270 345 € 573 368 842 € 523 443 483 € 501 247 731 € 473 296 672 € 438 999 960 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
793 413 297€ 736 234 941€ 679 357 865€ 676 188 648€ 614 626 882€ 558 268 593€ 508 582 837€ 486 742 657€ 465 464 503€ 433 317 032€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
26 557 322€ 23 197 673€ 18 981 956€ 17 402 211€ 17 867 932€ 14 214 338€ 13 525 770€ 13 100 645€ 7 731 941€ 5 517 914€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
624 259€ 169 803€ 46 484€ 29 403€ 35 246€ 29 347€ 496 758€ 35 918€ 26 573€ 4 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
59 249 032€ 45 123 291€ 60 258 270€ 43 046 149€ 13 740 285€ 856 564€ 838 118€ 1 368 511€ 73 655€ 160 764€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
877 722 680 € 803 287 342 € 757 570 766 € 735 605 913 € 644 299 948 € 571 761 086 € 521 157 899 € 499 063 802 € 472 493 749 € 438 717 706 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
782 864 950€ 726 008 804€ 668 082 171€ 666 163 799€ 606 261 217€ 549 741 488€ 500 571 598€ 479 356 329€ 456 441 051€ 426 192 172€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 686 841€ 1 260 376€ 1 435 701€ 1 024 353€ 815 831€ 789 731€ 783 242€ 794 656€ 690 866€ 613 150€
13
C.
Opravné položky k zásobám
47 929€ 37 579€ 46 714€ 51 186€ 274€ 40 791€ -37 992€ 7 852€ 36 176€
14
D.
Služby
20 380 763€ 18 625 930€ 16 269 010€ 15 574 485€ 14 769 940€ 12 969 109€ 12 149 011€ 11 267 483€ 9 620 688€ 7 272 479€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 535 555 € 8 153 871 € 7 319 937 € 6 187 955 € 5 407 323 € 4 489 232 € 3 999 603 € 3 923 558 € 3 654 367 € 3 354 800 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 130 099€ 5 883 302€ 5 322 512€ 4 464 597€ 3 818 198€ 3 156 710€ 2 821 576€ 2 775 463€ 2 562 467€ 2 335 073€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
30 000€ 17 500€ 62 200€ 149 280€ 149 280€ 149 280€ 149 280€ 149 280€ 149 280€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 065 756€ 2 000 470€ 1 805 673€ 1 514 365€ 1 313 501€ 1 087 527€ 940 980€ 895 613€ 858 666€ 794 427€
19
E.4.
Sociálne náklady
309 700€ 252 599€ 191 752€ 146 793€ 126 344€ 95 715€ 87 767€ 103 202€ 83 954€ 76 020€
20
F.
Dane a poplatky
251 696€ 143 210€ 147 659€ 108 000€ 90 302€ 88 116€ 55 755€ 77 640€ 57 709€ 49 800€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 235 251€ 3 076 115€ 2 922 884€ 2 565 262€ 2 377 986€ 2 127 446€ 1 828 833€ 1 495 907€ 1 130 991€ 963 817€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 235 251€ 3 076 115€ 2 922 884€ 2 565 262€ 2 377 986€ 2 127 446€ 1 828 833€ 1 495 907€ 1 130 991€ 963 817€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
509 750€ 1 269€ 1 098€ 3 101€ 499€ 452 884€ 2 594€ 2 687€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-408 993€ 5 036€ 49 654€ 202 317€ 70 962€ 109 287€ 117 574€ 110 912€ 151 897€ -24 178€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60 618 938€ 45 975 152€ 61 297 036€ 43 727 458€ 14 503 012€ 1 405 387€ 1 237 391€ 2 026 871€ 707 317€ 295 666€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 121 230 € 1 438 366 € 1 073 809 € 1 060 498 € 1 970 397 € 1 607 756 € 2 285 584 € 2 183 929 € 802 923 € 282 254 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 990 136 € 13 499 925 € 12 506 225 € 10 777 036 € 10 647 552 € 8 941 812 € 8 642 748 € 8 416 982 € 6 407 663 € 4 757 145 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
896 317 € 865 920 € 855 830 € 678 175 € 629 385 € 515 115 € 319 837 € 292 280 € 271 570 € 190 373 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
894 528 € 730 691 € 804 399 € 676 803 € 616 422 € 515 071 € 319 821 € 292 236 € 271 566 € 190 321 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
854 860€ 696 607€ 776 116€ 653 840€ 598 904€ 505 394€ 309 335€ 277 913€ 262 506€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
39 668€ 34 084€ 28 283€ 22 963€ 17 518€ 9 677€ 10 486€ 14 323€ 9 060€ 190 321€
42
XII.
Kurzové zisky
467€ 135 227€ 51 431€ 1 319€ 12 963€ 44€ 16€ 44€ 4€ 52€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 322€ 2€ 53€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 258 568 € 1 717 096 € 1 842 654 € 1 002 049 € 939 511 € 731 253 € 661 115 € 412 037 € 531 420 € 298 736 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-100 000€ 100 000€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 863 735 € 1 279 192 € 1 122 820 € 716 120 € 613 476 € 517 707 € 489 031 € 349 354 € 260 335 € 171 440 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
229 843€ 30 417€ 15 807€ 22 858€ 89 914€ 9 600€ 52 467€ 30 431€ 14 781€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 633 892€ 1 248 775€ 1 107 013€ 693 262€ 523 562€ 508 107€ 436 564€ 318 923€ 245 554€ 171 440€
52
O.
Kurzové straty
331€ 298€ 1 977€ 19 954€ 19 341€ 12 853€ 1 484€ 1 399€ 1 760€ 4 583€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
394 502€ 437 606€ 717 857€ 265 975€ 306 694€ 200 693€ 170 600€ 161 284€ 169 325€ 122 713€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 362 251 € -851 176 € -986 824 € -323 874 € -310 126 € -216 138 € -341 278 € -119 757 € -259 850 € -108 363 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
758 979 € 587 190 € 86 985 € 736 624 € 1 660 271 € 1 391 618 € 1 944 306 € 2 064 172 € 543 073 € 173 891 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
240 292 € 266 702 € 240 369 € 355 054 € 730 040 € 456 421 € 514 200 € 583 583 € 283 352 € 91 989 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
222 300€ 255 629€ 303 704€ 380 654€ 582 074€ 412 800€ 542 605€ 650 950€ 155 447€ 337€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
17 992€ 11 073€ -63 335€ -25 600€ 147 966€ 43 621€ -28 405€ -67 367€ 127 905€ 91 652€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
518 687 € 320 488 € -153 384 € 381 570 € 930 231 € 935 197 € 1 430 106 € 1 480 589 € 259 721 € 81 902 €