Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
270 556 000 € 232 822 000 € 226 732 799 € 181 812 026 € 155 571 526 € 165 738 489 € 174 146 216 € 134 720 554 € 124 733 066 € 121 385 588 € 78 896 706 € 90 530 444 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
270 556 000€ 232 822 000€ 207 890 993€ 179 517 006€ 158 988 961€ 161 813 503€ 169 708 442€ 133 854 686€ 120 435 896€ 121 196 876€ 79 199 577€ 88 213 365€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 211 357€ 121 457€ 182 489€ 472 873€ 128 069€ 137 397€ 594 173€ -266 261€ -302 871€ 317 573€
07
II.3
Aktivácia
17 630 449€ 2 173 563€ -3 599 924€ 3 452 113€ 4 309 705€ 728 471€ 3 702 997€ 454 973€ 1 999 506€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
162 556 000 € 129 489 000 € 196 191 757 € 155 170 774 € 126 651 130 € 139 358 309 € 147 854 342 € 107 928 996 € 100 742 340 € 98 218 110 € 66 888 572 € 76 625 761 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
162 556 000€ 129 489 000€ 133 684 415€ 117 565 679€ 96 369 301€ 104 055 516€ 113 046 939€ 85 446 016€ 78 448 788€ 74 904 935€ 46 914 172€ 57 673 518€
10
B.2
Služby
62 411 536€ 37 748 978€ 30 246 952€ 35 282 450€ 34 807 403€ 22 482 980€ 22 293 552€ 23 313 175€ 19 974 400€ 18 952 243€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
108 000 000 € 103 333 000 € 30 541 042 € 26 641 252 € 28 920 396 € 26 380 180 € 26 291 874 € 26 791 558 € 23 990 726 € 23 167 478 € 12 008 134 € 13 904 683 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
35 237 000 € 14 843 000 € 23 094 389 € 17 660 346 € 16 107 562 € 14 794 741 € 13 472 373 € 13 637 629 € 11 199 340 € 9 484 431 € 8 513 512 € 9 356 647 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 536 000€ 11 156 000€ 16 679 613€ 12 935 919€ 11 843 057€ 10 852 091€ 9 875 262€ 10 066 091€ 8 320 792€ 7 126 716€ 6 398 249€ 6 956 828€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 824 000€ 3 486 000€ 6 096 359€ 4 497 821€ 4 110 563€ 3 752 888€ 3 477 586€ 3 341 922€ 2 759 533€ 2 295 471€ 2 059 721€ 2 176 753€
16
C.4
Sociálne náklady
877 000€ 201 000€ 318 417€ 226 606€ 153 942€ 189 762€ 119 525€ 229 616€ 119 015€ 62 244€ 55 542€ 223 066€
17
D
Dane a poplatky
80 077€ 55 657€ 51 658€ 50 890€ 46 489€ 46 983€ 46 520€ 16 637€ 35 232€ 28 202€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 780 000€ 14 603 000€ 5 034 955€ 2 994 558€ 3 056 450€ 2 960 090€ 2 622 413€ 3 775 731€ 4 584 476€ 4 506 197€ 4 371 798€ 3 676 122€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
660 578€ 576 163€ 888 455€ 1 238 627€ 1 033 224€ 1 071 277€ 795 618€ 719 423€ 2 336 293€ 411 832€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 417 140€ 1 061 454€ 1 265 204€ 1 894 995€ 1 472 878€ 887 726€ 509 440€ 321 217€ 1 953 055€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 453 796€ -116 514€ 55 281€ -25 980€ 2 119€ 59 168€ 2 635€ -16 407€ -340 627€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 265 000€ 57 874€ 100 778€ 42 995€ 1 078 323€ 952 694€ 1 078 869€ 961 655€ 639 900€ -64 628€ 820 133€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 765 000€ 96 255 000€ 1 289 050€ 100 336€ 446 339€ 1 232 372€ 623 880€ 100 322€ 512 988€ 507 203€ 1 635 850€ -1 327 844€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-14 782 000 € -22 103 000 € -1 109 913 € 5 562 356 € 8 869 352 € 7 790 022 € 10 037 640 € 10 434 145 € 8 892 600 € 9 707 523 € -2 229 648 € 3 744 142 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
3 360€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
22 217€ 9 331€ 6 809€ 244 259€ 181 496€ 182 847€ 1 894€ 168€ 439€
39
N
Nákladové úroky
3 204 000€ 2 235 000€ 1 535 401€ 405 142€ 5 003€ 165 242€ 87 745€ 98 996€ 253 140€ 397 150€ 663 527€ 1 242 504€
40
XI.
Kurzové zisky
2 000€ 17 000€ 112 430€ 87 852€ 173 423€ 47 464€ 3 751€ 6 065€ 19 228€ 32 161€ 26 403€ 4 197 386€
41
O
Kurzové straty
209 493€ 198 766€ 238 666€ 94 179€ 9 554€ 27 425€ 56 779€ 588 883€ 32 878€ 2 110 988€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 000€ 0€ 1€ 18€ 127 312€ 49 101€ 69 260€ 1€ 194 909€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
329 000€ 543 000€ 230 968€ 222 538€ 333 425€ 392 836€ 188 435€ 186 663€ 213 380€ 57 196€ 118 023€ 23 102€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 523 000 € -2 761 000 € -1 863 431 € -716 359 € -394 340 € -470 672 € -37 724 € -76 422 € -251 964 € -1 009 174 € -784 496 € 1 016 140 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-18 305 000 € -24 864 000 € -2 973 344 € 4 845 997 € 8 475 012 € 7 319 350 € 9 999 916 € 10 357 723 € 8 640 636 € 8 698 349 € -3 014 144 € 4 760 282 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
14 000 € 973 000 € -732 302 € 1 244 673 € 1 874 152 € 1 780 966 € 2 543 921 € 1 790 358 € 1 732 513 € 1 450 881 € -1 478 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
14 000€ 0€ 78 845€ 760 597€ 2 805 586€ 1 071 037€ 2 773 481€ 1 890 798€ 1 961 513€ 661 881€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 973 000€ -811 147€ 484 076€ -931 434€ 709 929€ -229 560€ -100 440€ -229 000€ 789 000€ -1 478 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-18 319 000 € -25 837 000 € -2 241 042 € 3 601 324 € 6 600 860 € 5 538 384 € 7 455 995 € 8 567 365 € 6 908 123 € 7 247 468 € -1 536 144 € 4 760 282 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
18 352€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
18 352 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
18 352 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-18 305 000 € -24 864 000 € -2 973 344 € 4 845 997 € 8 475 012 € 7 319 350 € 10 018 268 € 10 357 723 € 8 640 636 € 8 698 349 € -3 014 144 € 4 760 282 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-18 319 000 € -25 837 000 € -2 241 042 € 3 601 324 € 6 600 860 € 5 538 384 € 7 474 347 € 8 567 365 € 6 908 123 € 7 247 468 € -1 536 144 € 4 760 282 €