Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIEBOLD NIXDORF s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.10.2017
31.12.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
01.10.2012
30.09.2013
01.10.2011
30.09.2012
01.10.2010
30.09.2011
01.10.2010
30.09.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
23 999 382€ 18 243 475€ 2 392 164€ 9 064 113€ 13 454 608€ 10 201 610€ 7 139 838€ 6 190 918€ 7 251 277€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 106 970€ 14 724 918€ 2 248 942€ 7 492 498€ 11 422 131€ 8 566 748€ 6 177 124€ 6 126 112€ 6 765 577€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
12 892 412 € 3 518 557 € 143 222 € 1 571 615 € 2 032 477 € 1 634 862 € 962 714 € 64 806 € 485 700 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
12 319 106 € 18 723 238 € 2 936 608 € 7 366 679 € 6 802 954 € 5 826 080 € 5 996 144 € 6 624 083 € 7 563 375 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 426 379€ 18 096 868€ 2 411 396€ 7 764 522€ 6 350 596€ 5 600 294€ 6 186 346€ 6 449 223€ 7 622 417€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 107 273€ 626 370€ 525 212€ -397 843€ 452 358€ 225 786€ -190 202€ 174 860€ -59 042€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
12 697 922 € 10 805 147 € 2 039 587 € 5 491 567 € 4 600 236 € 4 866 856 € 4 312 133 € 3 975 042 € 5 303 846 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
127 237€ 1 091 301€ 315 722€ 117 083€ 152 126€ 132 218€ 177 635€ 158 671€ 140 970€
10
B.2
Služby
12 933 132€ 9 191 755€ 1 696 173€ 5 332 323€ 4 557 718€ 4 734 638€ 4 134 498€ 3 816 371€ 5 162 876€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 513 596 € 11 436 648 € 1 040 243 € 3 446 727 € 4 235 195 € 2 594 086 € 2 646 725 € 2 713 847 € 2 745 229 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
10 883 053 € 8 325 942 € 670 135 € 2 027 145 € 2 202 975 € 2 059 118 € 1 844 819 € 1 724 582 € 1 831 538 €
13
C.1
Mzdové náklady
7 783 421€ 5 981 947€ 472 410€ 1 457 086€ 1 617 443€ 1 483 829€ 1 361 128€ 1 289 415€ 1 386 315€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 831 897€ 2 144 282€ 183 168€ 528 243€ 545 611€ 542 407€ 454 563€ 407 519€ 414 926€
16
C.4
Sociálne náklady
267 735€ 199 713€ 14 557€ 41 816€ 39 921€ 32 882€ 29 128€ 27 648€ 30 297€
17
D
Dane a poplatky
4 209€ 1 666€ 477€ 2 090€ 3 436€ 9 189€ 6 616€ 7 254€ 7 726€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
116 860€ 67 539€ 13 780€ 39 354€ 44 506€ 54 372€ 49 898€ 61 219€ 55 795€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 079€ 2 235€ 5 473€ 17 583€ 4 201€ 3 668€ 5 711€ 1 165€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 509€ 5 012€ 365€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
34 246€ 69 913€ -12 360€ 32 089€ -7 766€ -38€ 727€ 16 724€ 12 160€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
414€ 1€ 87 402€ 135 670€ 373€ 2 925€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 300€ 16 584€ 1 566€ 48 114€ 115 087€ 20 686€ 33 751€ 70 759€ 54 723€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 422 007 € 2 955 004 € 359 371 € 1 303 822 € 1 889 529 € 542 362 € 850 252 € 839 393 € 787 012 €
38
X.
Výnosové úroky
3 322€ 373€ 44€ 61€ 37€ 43€ 167€ 422€
39
N
Nákladové úroky
19 061€ 40 781€ 11 985€ 47 902€ 54 859€ 51 308€ 43 836€ 65 006€ 50 708€
40
XI.
Kurzové zisky
35€ 134€ 3€ 152€ 1 022€ 4 016€ 1 048€ 2€
41
O
Kurzové straty
95€ 684€ 10€ 728€ 4 296€ 5 190€ 4 254€ 827€ 3 560€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
8 354€ 5 404€ 2 604€ 5 182€ 3 611€ 4 602€ 3 145€ 2 746€ 10 991€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-24 153 € -46 362 € -14 596 € -53 768 € -62 553 € -60 041 € -47 176 € -67 364 € -64 835 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 397 854 € 2 908 642 € 344 775 € 1 250 054 € 1 826 976 € 482 321 € 803 076 € 772 029 € 722 177 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
317 312 € 628 528 € 73 006 € 284 150 € 407 639 € 120 346 € 168 064 € 154 533 € 153 348 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
399 484€ 775 647€ 109 044€ 287 699€ 388 261€ 142 886€ 206 696€ 173 699€ 113 277€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-82 172€ -147 119€ -36 038€ -3 549€ 19 378€ -22 540€ -38 632€ -19 166€ 40 071€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 080 542 € 2 280 114 € 271 769 € 965 904 € 1 419 337 € 361 975 € 635 012 € 617 496 € 568 829 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 397 854 € 2 908 642 € 344 775 € 1 250 054 € 1 826 976 € 482 321 € 803 076 € 772 029 € 722 177 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 080 542 € 2 280 114 € 271 769 € 965 904 € 1 419 337 € 361 975 € 635 012 € 617 496 € 568 829 €