Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
36 782 806 € 34 493 545 € 23 772 427 € 19 180 012 € 14 528 695 € 9 623 406 € 6 398 989 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 168 352 € 1 577 941 € 1 072 042 € 552 511 € 296 762 € 271 683 € 242 944 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
248 659 € 300 000 € 154 000 € 120 000 €
005
A.I.2
Software
42 658 €
007
A.I.4
Goodwill
206 001 € 300 000 € 154 000 € 120 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
626 128 € 784 346 € 424 667 € 428 736 € 293 083 € 267 964 € 242 944 €
013
A.II.2
Stavby
135 097 € 181 909 € 69 786 € 88 414 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
422 283 € 527 683 € 307 704 € 311 218 € 202 572 € 158 068 € 156 836 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
68 748 € 74 754 € 47 177 € 28 587 € 80 145 € 109 896 € 85 480 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
517 € 10 366 € 628 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 293 565 € 493 595 € 493 375 € 3 775 € 3 679 € 3 719 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 293 565 € 493 595 € 493 375 € 3 775 € 3 679 € 3 719 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
34 274 093 € 32 642 879 € 22 372 093 € 18 369 842 € 13 704 975 € 9 213 598 € 5 889 422 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
9 744 221 € 9 424 360 € 5 761 029 € 6 709 784 € 4 507 183 € 2 787 470 € 2 182 913 €
032
B.I.1
Materiál
5 648 € 1 783 €
036
B.I.5
Tovar
9 738 573 € 9 422 577 € 5 761 029 € 6 709 784 € 4 507 183 € 2 787 470 € 2 182 913 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
10 078 232 € 10 032 372 € 7 501 110 € 280 000 € 305 729 € 3 106 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
9 980 000 € 9 980 000 € 7 480 000 € 280 000 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
280 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
98 232 € 52 372 € 21 110 € 25 729 € 3 106 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
5 028 405 € 4 895 040 € 3 879 332 € 2 566 837 € 3 731 090 € 2 817 741 € 3 337 123 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 775 724 € 4 895 040 € 3 879 332 € 2 566 837 € 3 627 013 € 2 567 436 € 3 298 723 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
200 000 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
104 077 € 250 305 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
38 400 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
52 681 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
9 423 235 € 8 291 107 € 5 230 622 € 8 813 221 € 5 160 973 € 3 605 281 € 369 386 €
056
B.IV.1
Peniaze
53 541 € 52 322 € 43 940 € 59 963 € 47 098 € 24 504 € 6 554 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
9 369 694 € 8 238 785 € 5 186 682 € 8 753 258 € 5 113 875 € 3 580 777 € 362 832 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
340 361 € 272 725 € 328 292 € 257 659 € 526 958 € 138 125 € 266 623 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
204 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
66 844 € 55 280 € 64 967 € 41 249 € 37 623 € 33 527 € 24 382 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
273 313 € 217 445 € 263 325 € 216 410 € 489 335 € 104 598 € 242 241 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
36 782 806 € 34 493 545 € 23 772 427 € 19 180 012 € 14 528 695 € 9 623 406 € 6 398 989 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
18 645 983 € 17 093 193 € 13 161 196 € 9 701 940 € 7 148 515 € 4 492 550 € 4 000 236 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 € 33 195 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0 € 0 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 € 0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 € 3 318 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
16 056 680 € 11 924 683 € 8 495 113 € 6 702 002 € 4 146 038 € 3 963 723 € 3 655 778 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
16 056 680 € 11 924 683 € 8 495 113 € 6 702 002 € 4 146 038 € 3 963 723 € 3 655 778 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 552 790 € 5 131 997 € 4 629 570 € 2 963 425 € 2 965 964 € 492 314 € 307 945 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 639 461 € 17 032 044 € 10 349 832 € 9 193 649 € 7 243 476 € 5 022 545 € 2 295 335 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
99 796 € 103 702 € 85 695 € 62 119 € 45 112 € 43 562 € 33 141 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
77 925 € 71 035 € 54 519 € 42 237 € 37 438 € 35 253 € 27 247 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
17 871 € 28 667 € 27 176 € 15 882 € 3 674 € 4 309 € 1 894 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
0 € 5 169 € 19 035 € 5 227 € 3 236 € 2 441 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 169 € 6 005 € 5 227 € 3 236 € 1 473 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
13 030 € 968 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
17 539 665 € 16 928 342 € 10 258 968 € 9 112 495 € 7 193 137 € 2 266 640 € 2 259 753 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
16 092 212 € 15 688 278 € 9 179 103 € 8 331 848 € 6 034 753 € 1 957 180 € 2 145 171 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
20 375 € 11 887 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
141 440 € 118 577 € 102 580 € 67 896 € 53 243 € 46 699 € 36 766 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
96 765 € 77 326 € 54 525 € 44 341 € 33 973 € 29 973 € 21 157 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 209 248 € 1 044 135 € 922 760 € 668 176 € 1 071 168 € 212 413 € 44 772 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
26 € 234 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 709 107 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 709 107 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
497 362 € 368 308 € 261 399 € 284 423 € 136 704 € 108 311 € 103 418 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
18 232 € 88 € 3 263 € 1 025 € 146 € 2 916 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
324 383 € 262 610 € 152 526 € 178 813 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
154 747 € 105 610 € 105 610 € 105 610 € 135 679 € 108 165 € 100 502 €