Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 638 824 € 8 122 714 € 4 823 740 € 3 803 946 € 4 923 502 € 2 935 067 € 3 184 946 € 2 413 716 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
706 023 € 660 649 € 533 582 € 519 388 € 644 871 € 481 189 € 335 500 € 183 623 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 827 € 2 151 € 3 728 € 5 305 € 6 882 € 1 380 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
827€ 2 077€ 3 327€ 4 578€ 5 828€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
74€ 401€ 727€ 1 054€ 1 380€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
691 633 € 644 179 € 532 718 € 513 291 € 637 248 € 475 884 € 325 733 € 182 243 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
13 466€ 14 072€ 14 679€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
677 776€ 627 676€ 517 569€ 506 162€ 636 698€ 442 162€ 320 081€ 123 142€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
391€ 431€ 470€ 510€ 550€ 589€ 629€ 668€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 619€ 5 023€ 58 433€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 000€ 33 133€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
14 390 € 16 470 € 37 € 3 946 € 3 895 € 2 885 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
14 353€ 16 433€ 2 885€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
37€ 37€ 37€ 3 946€ 3 895€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 760 099 € 6 909 995 € 4 093 833 € 3 092 237 € 4 159 923 € 2 314 204 € 2 738 837 € 2 135 524 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 530 € 39 467 € 600 € 654 € 633 € 355 € 200 476 € 308 €
035
B.I.1
Materiál
637€ 759€ 600€ 654€ 633€ 355€ 324€ 308€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 773€ 38 708€ 200 152€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
120€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
9 407 € 61 324 € 82 010 € 26 126 € 4 424 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 407€ 61 324€ 82 010€ 26 126€ 4 424€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 068 753 € 6 782 646 € 3 681 863 € 2 351 075 € 1 276 435 € 1 507 902 € 1 802 298 € 1 804 393 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 301 854 € 6 417 171 € 2 619 200 € 1 945 499 € 1 146 461 € 1 324 840 € 1 501 996 € 1 358 946 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
255 800€ 139 157€ 4 870€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
974€ 1 842€ 28 615€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 045 080€ 6 276 172€ 2 585 715€ 1 945 499€ 1 146 461€ 1 324 840€ 1 501 996€ 1 358 946€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
459 286€ 304 189€ 999 071€ 338 318€ 335 162€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
47 509€ 43 985€ 46 873€ 166 989€ 144 492€ 99 645€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
294 774€ 47 451€ 2 149€ 143€ 72 468€ 615€ 145 268€ 219€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 839€ 13 835€ 13 934€ 23 130€ 10 633€ 15 458€ 10 542€ 10 421€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
675 409 € 26 558 € 329 360 € 714 382 € 2 882 855 € 805 947 € 736 063 € 326 399 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 347€ 4 132€ 4 435€ 554€ 965€ 1 247€ 2 118€ 1 749€
073
B.V.2.
Účty v bankách
673 062€ 22 426€ 324 925€ 713 828€ 2 881 890€ 804 700€ 733 945€ 324 650€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
172 702 € 552 070 € 196 325 € 192 321 € 118 708 € 139 674 € 110 609 € 94 569 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
60 694€ 49 759€ 58 642€ 67 705€ 48 089€ 47 672€ 45 931€ 36 500€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
112 008€ 103 936€ 80 783€ 83 185€ 25 599€ 70 252€ 37 156€ 30 569€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
398 375€ 56 900€ 41 431€ 45 020€ 21 750€ 27 522€ 27 500€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 638 824 € 8 122 714 € 4 823 740 € 3 803 946 € 4 923 502 € 2 935 067 € 3 184 946 € 2 413 716 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 075 253 € 3 413 544 € 1 361 804 € 1 120 823 € 1 142 398 € 1 311 076 € 895 833 € 1 184 240 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€ 10 158€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
20 000 € 20 000 € 20 000 € 15 527 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
20 000€ 20 000€ 20 000€ 15 527€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-89 688 € -87 608 € -56 532 € -52 623 € -52 675 € -66 221 € -63 336 € -21 014 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-89 688€ -87 608€ -56 532€ -52 623€ -52 675€ -66 221€ -63 336€ -21 014€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 994 € 2 378 € 2 289 € 1 387 € 500 € 909 172 € 605 257 € 583 974 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 994€ 2 378€ 2 289€ 1 387€ 500€ 909 172€ 605 257€ 583 974€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
123 789 € 2 468 616 € 385 889 € 146 374 € 177 776 € 418 128 € 303 915 € 571 283 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 558 758 € 4 709 170 € 3 461 151 € 2 674 246 € 3 760 676 € 1 591 989 € 2 243 815 € 1 229 476 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
316 459 € 264 623 € 137 661 € 128 344 € 208 944 € 120 043 € 118 260 € 72 471 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
36 120€ 22 733€ 6 492€ 10 207€ 10 643€ 10 434€ 10 214€ 9 243€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
280 339€ 241 890€ 131 169€ 118 137€ 186 658€ 94 972€ 97 897€ 63 228€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
11 643€ 14 637€ 10 149€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
749 165€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 175 035 € 3 395 785 € 3 074 454 € 2 057 520 € 3 377 557 € 1 364 952 € 2 053 183 € 1 093 210 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
299 921 € 1 057 194 € 1 827 830 € 1 114 588 € 2 236 003 € 633 942 € 993 022 € 527 050 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
280 117€ 741 300€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
299 921€ 777 077€ 1 086 530€ 1 114 588€ 2 236 003€ 633 942€ 993 022€ 527 050€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
661 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
360 000€ 295 800€ 309 000€ 168 000€ 550 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
316 385€ 291 020€ 342 243€ 333 624€ 323 968€ 301 257€ 254 256€ 259 350€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
153 338€ 267 302€ 193 674€ 173 577€ 113 921€ 112 095€ 100 512€ 72 738€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
229 513€ 1 354 484€ 314 096€ 199 703€ 583 463€ 241 253€ 102 682€ 196 830€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
154 878€ 129 985€ 87 611€ 68 028€ 120 202€ 76 405€ 52 711€ 37 242€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
107 621 € 367 046 € 149 827 € 124 596 € 93 760 € 106 994 € 72 372 € 63 795 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
97 821€ 115 853€ 140 377€ 115 343€ 85 310€ 99 294€ 72 372€ 63 795€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
9 800€ 251 193€ 9 450€ 9 253€ 8 450€ 7 700€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
210 478€ 681 716€ 99 209€ 363 786€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
80 415€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
4 813 € 785 € 8 877 € 20 428 € 32 002 € 45 298 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 813€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
785€ 8 877€ 20 428€ 33 292€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
785€ 8 092€ 11 551€ 11 574€ 12 006€