Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
7 740 739€ 12 660 496€ 10 827 832€ 7 730 945€ 8 544 373€ 10 104 616€ 5 535 790€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
7 927 265 € 12 809 767 € 10 873 581 € 7 891 663 € 8 610 640 € 9 966 922 € 5 761 254 € 4 604 582 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
4 171€ 17 363€ 4 444€ 20 556€ 12 128€ 17 912€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 736 568€ 12 643 132€ 10 823 388€ 7 710 389€ 8 532 245€ 10 086 704€ 5 535 790€ 4 590 371€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 772€ 38 709€ -200 152€ 200 153€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
21 478€ 37 472€ 30 836€ 141 025€ 21 135€ 9 702€ 10 615€ 11 524€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
159 276€ 73 091€ 14 913€ 19 693€ 45 132€ 52 756€ 14 696€ 2 687€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 710 056 € 9 672 630 € 10 340 940 € 7 636 119 € 8 323 656 € 9 382 135 € 5 337 658 € 3 835 633 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
4 089€ 16 949€ 4 440€ 19 639€ 11 905€ 18 235€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
89 259€ 126 746€ 163 313€ 149 171€ 119 350€ 102 458€ 98 095€ 59 546€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 337 599€ 4 196 605€ 5 834 678€ 3 712 454€ 4 863 261€ 6 079 281€ 2 836 896€ 1 746 812€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 948 528 € 5 027 196 € 4 090 923 € 3 390 391 € 3 078 472 € 3 018 258 € 2 277 166 € 1 852 024 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 858 474€ 3 548 987€ 2 960 787€ 2 447 330€ 2 311 003€ 2 277 400€ 1 722 250€ 1 434 611€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
933 070€ 1 250 555€ 972 929€ 815 193€ 661 389€ 633 878€ 501 318€ 381 083€
19
E.4.
Sociálne náklady
156 984€ 227 654€ 157 207€ 127 868€ 106 080€ 106 980€ 53 598€ 36 330€
20
F.
Dane a poplatky
3 701€ 3 660€ 3 336€ 5 054€ 6 354€ 4 947€ 3 896€ 4 255€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
216 742€ 233 366€ 203 467€ 169 302€ 182 318€ 134 619€ 73 125€ 42 512€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
216 742€ 233 366€ 203 467€ 169 302€ 182 318€ 134 619€ 73 125€ 42 512€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 121€ 23 527€ 7 431€ 158 899€ 16 183€ 2 467€ 6 208€ 6 963€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
60 000€ 4 157€ 2 523€ 7 520€ 92 610€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
48 017€ 40 424€ 30 829€ 31 209€ 38 293€ 21 870€ 42 272€ 30 911€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
217 209 € 3 137 137 € 532 641 € 255 544 € 286 984 € 584 787 € 423 596 € 768 949 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 315 564 € 8 358 904 € 4 825 401 € 3 849 681 € 3 549 857 € 3 704 490 € 2 800 952 € 2 784 013 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
28 € 265 € 196 € 22 € 7 083 € 6 983 € 5 830 € 47 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 064 € 6 792 € 5 824 € 42 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
7 046€ 6 745€ 5 763€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
18€ 47€ 61€ 42€
42
XII.
Kurzové zisky
21€ 264€ 161€ 22€ 15€ 184€ 3€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€ 1€ 35€ 4€ 7€ 3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
39 229 € 25 562 € 19 096 € 36 039 € 33 105 € 12 341 € 14 530 € 11 041 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
32 900 € 18 278 € 13 027 € 26 620 € 12 844 € 8 715 € 5 497 € 5 817 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
32 900€ 18 278€ 13 027€ 26 620€ 12 844€ 8 715€ 5 497€ 5 817€
52
O.
Kurzové straty
1 003€ 1 460€ 714€ 311€ 517€ 345€ 4 749€ 94€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 326€ 5 824€ 5 355€ 9 108€ 19 744€ 3 281€ 4 284€ 5 130€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-39 201 € -25 297 € -18 900 € -36 017 € -26 022 € -5 358 € -8 700 € -10 994 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
178 008 € 3 111 840 € 513 741 € 219 527 € 260 962 € 579 429 € 414 896 € 757 955 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
54 219 € 643 224 € 127 852 € 73 153 € 83 186 € 161 301 € 110 981 € 186 672 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 303€ 622 538€ 183 735€ 110 922€ 86 180€ 156 813€ 96 408€ 198 681€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
51 916€ 20 686€ -55 883€ -37 769€ -2 994€ 4 488€ 14 573€ -12 009€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
123 789 € 2 468 616 € 385 889 € 146 374 € 177 776 € 418 128 € 303 915 € 571 283 €