Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
96 986 437 € 124 549 603 € 82 239 299 € 77 454 457 € 67 491 724 € 58 988 631 € 66 798 549 € 64 102 097 € 59 947 149 € 50 848 583 € 25 991 593 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
17 339 026 € 19 022 901 € 15 916 985 € 10 088 147 € 8 684 735 € 7 215 556 € 5 839 798 € 6 222 211 € 5 888 670 € 2 750 397 € 2 637 539 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
31 099 € 45 729 € 27 431 € 12 853 € 27 112 € 49 586 € 70 902 € 75 055 € 44 553 € 47 635 € 141 812 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
31 099€ 45 729€ 27 431€ 12 853€ 27 112€ 49 586€ 70 902€ 75 055€ 44 553€ 47 635€ 113 489€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
28 323€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
17 307 927 € 18 977 172 € 15 889 554 € 10 075 294 € 8 657 623 € 7 165 970 € 5 768 896 € 6 147 156 € 5 844 117 € 2 702 762 € 2 495 727 €
013
A.II.2
Stavby
109 044€ 128 381€ 117 523€ 138 782€ 164 758€ 26 520€ 36 778€ 47 037€ 11 829€ 92 634€ 167 502€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 784 564€ 17 591 236€ 11 218 148€ 6 106 814€ 8 165 685€ 4 211 360€ 4 989 104€ 5 424 165€ 3 989 075€ 1 973 582€ 780 025€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
391 837€ 1 178 396€ 4 228 812€ 3 718 720€ 311 614€ 2 541 423€ 743 014€ 675 954€ 1 638 928€ 465 524€ 1 403 559€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
22 482€ 79 159€ 325 071€ 110 978€ 15 566€ 386 667€ 204 285€ 171 022€ 144 641€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
74 792 568 € 98 978 368 € 59 425 684 € 63 586 927 € 55 994 890 € 49 466 340 € 59 389 293 € 57 844 887 € 54 058 479 € 48 098 186 € 22 278 684 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
14 016 121 € 16 044 293 € 7 839 246 € 6 161 485 € 6 866 708 € 4 883 029 € 5 955 496 € 5 340 642 € 3 835 799 € 3 797 999 € 2 064 075 €
032
B.I.1
Materiál
14 016 121€ 15 344 107€ 7 263 333€ 6 161 485€ 6 866 708€ 4 883 029€ 5 955 496€ 5 340 642€ 3 835 799€ 3 797 999€ 2 064 075€
036
B.I.5
Tovar
700 186€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
575 913€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
2 118 910 € 2 629 518 € 2 296 252 € 1 820 371 € 1 318 106 € 1 015 151 € 863 221 € 1 040 193 € 777 776 € 467 300 € 488 681 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
2 118 910€ 2 629 518€ 2 296 252€ 1 820 371€ 1 318 106€ 1 015 151€ 863 221€ 1 040 193€ 777 776€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
58 448 652 € 66 360 387 € 45 122 353 € 43 545 107 € 35 746 049 € 40 829 737 € 44 791 422 € 38 376 973 € 46 139 826 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
57 485 599€ 65 926 939€ 43 195 039€ 43 255 787€ 35 622 583€ 38 251 427€ 44 282 826€ 37 887 909€ 44 490 586€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
949 376€ 87 159€ 284 949€ 123 466€ 1 597 915€ 157 158€ 481 570€ 1 568 289€ 1 755 097€ 734 859€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 833 686€ 977 477€ 345 474€ 1 265 449€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 677€ 433 448€ 6 469€ 4 371€ 2 918€ 5 964€ 7 494€ 80 951€ 13 060€ 4 539€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
208 885 € 13 944 170 € 4 167 833 € 12 059 964 € 12 064 027 € 2 738 423 € 7 779 154 € 13 087 079 € 3 305 078 € 1 304 799 € 2 257 197 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 905€ 7 330€ 5 003€ 3 647€ 3 531€ 4 983€ 2 009€ 3 755€ 2 414€ 1 330€ 7 629€
057
B.IV.2
Účty v bankách
202 980€ 13 936 840€ 4 162 830€ 12 056 317€ 12 060 496€ 2 733 440€ 7 777 145€ 13 083 324€ 3 302 664€ 1 303 469€ 2 249 568€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 854 843 € 6 548 334 € 6 896 630 € 3 779 383 € 2 812 099 € 2 306 735 € 1 569 458 € 34 999 € 1 075 370 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 372 103€ 5 279 531€ 5 402 825€ 3 687 464€ 2 365 505€ 2 295 898€ 353 864€ 60 162€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
865 562€ 1 258 092€ 1 493 805€ 91 919€ 446 594€ 1 923€ 1 353€ 1 252€ 54 695€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
617 178€ 10 711€ 8 914€ 1 214 241€ 33 747€ 960 513€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
96 986 437 € 124 549 603 € 82 239 299 € 77 454 457 € 67 491 724 € 58 988 631 € 66 798 549 € 64 102 097 € 59 947 149 € 50 848 583 € 25 991 593 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
16 705 504 € 11 833 484 € 6 629 563 € 12 890 128 € 10 722 467 € 8 112 757 € 12 225 962 € 12 958 684 € 8 256 416 € 5 749 937 € 2 523 053 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 € 730 267 €
069
A.I.1
Základné imanie
730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€ 730 267€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 € 1 429 352 €
074
A.II.1
Emisné ážio
1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€ 1 925€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€ 1 427 427€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 € 73 026 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€ 73 026€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
599 266 € 290 408 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
599 266€ 290 408€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 472 859 € 9 600 839 € 4 396 918 € 10 657 483 € 8 489 822 € 5 880 112 € 9 993 317 € 10 726 039 € 5 424 505 € 3 226 884 € 290 408 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
78 026 836 € 110 327 927 € 73 596 347 € 62 347 706 € 54 940 463 € 49 034 842 € 52 905 753 € 49 113 345 € 50 207 040 € 44 312 921 € 22 907 871 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 973 821 € 6 693 365 € 4 807 729 € 3 727 083 € 2 766 078 € 2 295 914 € 2 075 665 € 2 801 569 € 2 220 838 € 712 402 € 1 167 181 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
153 033€ 209 059€ 215 392€ 141 121€ 100 998€ 98 227€ 70 379€ 94 528€ 75 080€ 82 097€ 15 780€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
48 649€ 1 059 735€ 58 259€ 59 144€ 56 470€ 43 224€ 29 133€ 23 044€ 11 874€ 11 874€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 772 139€ 5 424 571€ 4 534 078€ 3 526 818€ 2 608 610€ 2 154 463€ 1 976 153€ 2 683 997€ 2 133 884€ 618 431€ 1 151 401€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
20 773 € 4 706 € 398 € 7 048 € 8 739 € 12 187 € 699 € 1 469 € 35 026 € 31 487 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
20 773€ 4 706€ 398€ 7 048€ 8 739€ 12 187€ 699€ 1 469€ 35 026€ 31 487€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
73 032 242 € 103 629 856 € 68 788 220 € 58 613 575 € 52 165 646 € 46 738 928 € 50 817 901 € 46 311 077 € 47 984 733 € 43 565 493 € 21 709 203 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
62 571 169€ 74 541 650€ 58 826 910€ 47 098 627€ 42 174 386€ 39 578 136€ 34 443 366€ 30 408 101€ 24 849 674€ 22 408 551€ 11 015 874€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
8 347 352€ 8 655 287€ 13 991 486€ 15 382 592€ 7 588 077€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
12 949 300€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
737 595€ 720 909€ 588 116€ 519 880€ 465 264€ 510 612€ 419 286€ 405 410€ 334 988€ 367 086€ 256 349€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
509 720€ 499 809€ 413 747€ 355 352€ 315 716€ 335 300€ 292 641€ 269 945€ 220 117€ 161 463€ 133 587€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 696 440€ 13 384 498€ 7 422 125€ 9 148 934€ 7 640 204€ 5 614 536€ 6 602 683€ 5 408 174€ 7 428 917€ 4 966 887€ 2 433 747€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 517 318€ 1 533 690€ 1 537 322€ 1 490 782€ 1 570 076€ 700 344€ 712 573€ 1 164 160€ 1 159 551€ 278 914€ 281 569€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 254 097 € 2 388 192 € 2 013 389 € 2 216 623 € 1 828 794 € 1 841 032 € 1 666 834 € 2 030 068 € 1 483 693 € 785 725 € 560 669 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
57 857€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
695 854€ 552 703€ 482 470€ 536 346€ 420 145€ 705 280€ 158 738€ 272 061€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 558 243€ 1 835 489€ 2 013 389€ 2 216 623€ 1 828 794€ 1 358 562€ 1 130 488€ 1 609 923€ 778 413€ 626 987€ 230 751€