Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
700 186€ 400 000€ 643 422€ 2 376 153€ 565 425€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
700 186€ 400 000€ 643 422€ 2 376 153€ 565 425€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
956 947 821 € 909 870 425 € 644 122 235 € 670 838 090 € 611 495 043 € 495 636 507 € 563 612 943 € 576 741 744 € 419 191 562 € 291 109 356 € 149 301 577 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
956 947 821€ 909 870 425€ 644 122 235€ 670 838 090€ 611 495 043€ 495 636 507€ 563 612 943€ 576 741 744€ 419 191 562€ 291 109 356€ 149 301 577€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
922 537 676 € 878 308 559 € 625 746 312 € 645 019 781 € 589 227 535 € 478 934 171 € 542 809 402 € 554 114 168 € 404 803 298 € 283 629 296 € 145 398 095 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
909 711 178€ 860 338 554€ 609 426 544€ 631 497 645€ 577 587 213€ 468 352 602€ 533 416 986€ 545 988 883€ 398 710 287€ 277 604 221€ 140 539 673€
10
B.2
Služby
12 816 828€ 17 957 423€ 16 345 367€ 13 540 943€ 11 598 597€ 10 571 641€ 9 392 416€ 8 125 285€ 6 093 011€ 6 025 075€ 4 858 422€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
34 410 145 € 31 561 866 € 18 375 923 € 25 818 309 € 22 267 508 € 16 702 336 € 20 803 541 € 22 627 576 € 14 388 264 € 7 480 060 € 3 903 482 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
17 373 556 € 17 145 237 € 13 878 605 € 12 628 477 € 11 102 781 € 10 640 276 € 10 517 162 € 10 673 763 € 7 540 091 € 5 877 381 € 4 549 719 €
13
C.1
Mzdové náklady
12 237 211€ 12 191 462€ 9 799 661€ 9 052 569€ 7 965 805€ 7 598 118€ 7 544 226€ 7 678 945€ 5 455 364€ 4 310 974€ 3 363 988€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
4 513 668€ 4 355 925€ 3 616 843€ 3 170 826€ 2 743 887€ 2 685 378€ 2 612 590€ 2 564 458€ 1 807 265€ 1 296 924€ 1 051 652€
16
C.4
Sociálne náklady
622 677€ 597 850€ 462 101€ 405 082€ 393 089€ 356 780€ 360 346€ 430 360€ 277 462€ 269 483€ 134 079€
17
D
Dane a poplatky
27 168€ 671€ 220€ 17€ 222€ 58€ 1 400€ 3 163€ 4 920€ 3 308€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 996 203€ 3 373 306€ 2 039 746€ 2 603 521€ 2 313 958€ 1 552 897€ 1 374 897€ 1 113 315€ 687 987€ 1 003 560€ 2 219 836€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
31 250€ 2 250€ 7 509€ 16 897€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 818€ 20 190€ 16 469€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-610 199€ -168 494€ 95 318€ 355 754€ 158 752€ -66 811€ 160 247€ 107 226€ -91 712€ 745 306€ 41 328€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 401 459€ 7 596 209€ 5 756 146€ 5 174 613€ 3 529 238€ 3 553 217€ 4 814 027€ 3 200 712€ 2 821 583€ 3 999 208€ 4 004 913€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 385 505€ 6 082 613€ 2 030 652€ 1 738 630€ 1 533 852€ 706 129€ 389 293€ 771 162€ 2 384 566€ 377 694€ 295 858€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
18 639 371 € 12 724 742 € 6 087 528 € 13 666 540 € 10 691 818 € 7 425 090 € 13 175 911 € 13 161 422 € 6 685 753 € 3 457 726 € 798 774 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 659 700€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 717 340€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
69 217€
38
X.
Výnosové úroky
1 591€ 595€ 400€ 8 432€ 7 764€ 11 957€ 35 413€ 38 128€ 28 766€ 9 984€ 63 720€
39
N
Nákladové úroky
127 298€ 144 643€ 25 691€ 3 003€ 44 732€ 10 897€ 4 628€ 5 982€ 617€
40
XI.
Kurzové zisky
3 288 017€ 2 681 102€ 2 333 862€ 1 896 039€ 2 416 004€ 646 525€ 453 586€ 604 874€ 840 138€ 420 483€ 39 055€
41
O
Kurzové straty
3 205 063€ 2 707 595€ 2 664 266€ 1 666 434€ 1 943 573€ 472 877€ 505 738€ 608 150€ 731 559€ 411 341€ 50 337€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 846€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
49 129€ 46 275€ 44 212€ 29 897€ 16 669€ 19 817€ 7 725€ 14 206€ 26 247€ 23 131€ 35 179€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-91 882 € -216 816 € -399 907 € 205 137 € 418 794 € 154 891 € -29 092 € 14 664 € 111 098 € -4 005 € 32 065 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
18 547 489 € 12 507 926 € 5 687 621 € 13 871 677 € 11 110 612 € 7 579 981 € 13 146 819 € 13 176 086 € 6 796 851 € 3 453 721 € 830 839 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 074 630 € 2 907 087 € 1 290 703 € 3 214 194 € 2 620 790 € 1 699 869 € 3 153 502 € 2 450 047 € 1 372 346 € 226 837 € 540 431 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
3 564 022€ 3 240 353€ 1 766 584€ 3 716 459€ 2 923 746€ 1 851 799€ 2 976 530€ 2 712 465€ 1 682 821€ 205 456€ 19 119€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
510 608€ -333 266€ -475 881€ -502 265€ -302 956€ -151 930€ 176 972€ -262 418€ -310 475€ 21 381€ 521 312€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 472 859 € 9 600 839 € 4 396 918 € 10 657 483 € 8 489 822 € 5 880 112 € 9 993 317 € 10 726 039 € 5 424 505 € 3 226 884 € 290 408 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
18 547 489 € 12 507 926 € 5 687 621 € 13 871 677 € 11 110 612 € 7 579 981 € 13 146 819 € 13 176 086 € 6 796 851 € 3 453 721 € 830 839 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 472 859 € 9 600 839 € 4 396 918 € 10 657 483 € 8 489 822 € 5 880 112 € 9 993 317 € 10 726 039 € 5 424 505 € 3 226 884 € 290 408 €