Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
871 015 999€ 791 949 955€ 835 589 768€ 957 648 007€ 909 870 425€ 644 122 235€ 670 838 090€ 611 495 044€ 495 636 507€ 563 612 943€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 283 783 478 € 1 281 032 828 € 1 016 860 148 € 966 049 466 € 917 466 634 € 649 878 381 € 676 012 703 € 615 055 531 € 499 191 974 € 568 426 970 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
700 186€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
865 901 044€ 789 889 608€ 834 301 726€ 955 573 798€ 908 387 514€ 643 051 014€ 669 630 318€ 610 718 278€ 495 037 897€ 563 187 926€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 114 955€ 2 060 347€ 1 288 042€ 1 374 023€ 1 482 911€ 1 071 221€ 1 207 772€ 776 765€ 598 610€ 425 017€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
31 250€ 2 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
412 767 479€ 489 082 873€ 181 270 380€ 8 401 459€ 7 596 209€ 5 756 146€ 5 174 613€ 3 529 238€ 3 553 217€ 4 814 027€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 275 730 065 € 1 267 253 347 € 1 009 833 641 € 947 410 095 € 904 741 892 € 643 790 853 € 662 346 163 € 604 363 713 € 491 766 884 € 555 251 059 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 411€ 700 186€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
818 787 934€ 750 498 757€ 796 855 189€ 909 711 178€ 860 338 554€ 609 426 544€ 631 497 645€ 577 587 213€ 468 352 602€ 533 418 082€
13
C.
Opravné položky k zásobám
125 545€ 146 881€ 3 300€ 9 670€ 12 582€ -25 599€ -18 807€ 41 725€ 9 928€ -1 095€
14
D.
Služby
21 316 860€ 17 930 224€ 14 788 394€ 12 816 828€ 17 957 423€ 16 345 367€ 13 540 943€ 11 598 597€ 10 571 641€ 9 392 416€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 325 925 € 16 825 166 € 17 236 611 € 17 373 556 € 17 145 237 € 13 878 605 € 12 628 477 € 11 102 781 € 10 640 276 € 10 517 162 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 554 487€ 12 133 125€ 11 833 705€ 12 237 211€ 12 191 462€ 9 799 661€ 9 052 569€ 7 965 805€ 7 598 118€ 7 544 226€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 611 627€ 4 284 044€ 4 228 186€ 4 513 668€ 4 355 925€ 3 616 843€ 3 170 826€ 2 743 887€ 2 685 378€ 2 612 590€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 159 811€ 407 997€ 1 174 720€ 622 677€ 597 850€ 462 101€ 405 082€ 393 089€ 356 780€ 360 346€
20
F.
Dane a poplatky
4 266€ 32 677€ 63 268€ 27 168€ 671€ 220€ 17€ 222€ 58€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 893 208€ 4 214 832€ 3 757 120€ 3 996 203€ 3 373 306€ 2 039 746€ 2 603 521€ 2 313 958€ 1 552 897€ 1 374 896€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 893 208€ 4 214 832€ 3 757 120€ 3 996 203€ 3 373 306€ 2 039 746€ 2 603 521€ 2 313 958€ 1 552 897€ 1 374 896€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
26 818€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
43 317€ -132 473€ 136 677€ -610 199€ -168 494€ 95 318€ 355 754€ 158 752€ -66 811€ 160 247€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
414 233 010€ 477 737 283€ 176 991 671€ 3 385 505€ 6 082 613€ 2 030 652€ 1 738 630€ 1 533 852€ 706 129€ 389 293€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 053 413 € 13 779 481 € 7 026 507 € 18 639 371 € 12 724 742 € 6 087 528 € 13 666 540 € 10 691 818 € 7 425 090 € 13 175 911 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
30 785 660 € 23 374 093 € 23 941 474 € 34 410 145 € 31 561 866 € 18 375 923 € 25 818 309 € 22 267 508 € 16 702 336 € 20 803 540 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 280 614 € 70 522 471 € 7 183 243 € 3 289 608 € 2 681 697 € 2 334 262 € 1 904 471 € 2 423 768 € 658 482 € 488 999 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
306 632 € 20 304 € 19 131 € 1 591 € 595 € 400 € 8 432 € 7 764 € 11 957 € 35 413 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
306 632€ 20 300€ 18 590€ 789€ 175€ 345€ 649€ 2 396€ 1 765€ 616€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 541€ 802€ 420€ 55€ 7 783€ 5 368€ 10 192€ 34 797€
42
XII.
Kurzové zisky
5 973 982€ 70 502 167€ 7 164 112€ 3 288 017€ 2 681 102€ 2 333 862€ 1 896 039€ 2 416 004€ 646 525€ 453 586€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 447 431 € 70 747 798 € 8 019 817 € 3 381 490 € 2 898 513 € 2 734 169 € 1 699 334 € 2 004 974 € 503 591 € 518 091 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 018 654 € 958 984 € 257 101 € 127 298 € 144 643 € 25 691 € 3 003 € 44 732 € 10 897 € 4 628 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
20 574€ 47 895€ 47 676€ 105 000€ 120 944€ 21 378€ 28 225€ 10 897€ 4 628€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
998 080€ 911 089€ 209 425€ 22 298€ 23 699€ 4 313€ 3 003€ 16 507€
52
O.
Kurzové straty
6 391 819€ 69 750 114€ 7 714 645€ 3 205 063€ 2 707 595€ 2 664 266€ 1 666 434€ 1 943 573€ 472 877€ 505 738€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
36 958€ 38 700€ 48 071€ 49 129€ 46 275€ 44 212€ 29 897€ 16 669€ 19 817€ 7 725€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 166 817 € -225 327 € -836 574 € -91 882 € -216 816 € -399 907 € 205 137 € 418 794 € 154 891 € -29 092 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 886 596 € 13 554 154 € 6 189 933 € 18 547 489 € 12 507 926 € 5 687 621 € 13 871 677 € 11 110 612 € 7 579 981 € 13 146 819 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 592 526 € 2 947 902 € 1 416 706 € 4 074 630 € 2 907 087 € 1 290 703 € 3 214 194 € 2 620 790 € 1 699 869 € 3 153 502 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 677 648€ 2 081 538€ 1 918 809€ 3 564 022€ 3 240 353€ 1 766 584€ 3 716 459€ 2 923 746€ 1 851 799€ 2 976 530€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-85 122€ 866 364€ -502 103€ 510 608€ -333 266€ -475 881€ -502 265€ -302 956€ -151 930€ 176 972€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 294 070 € 10 606 252 € 4 773 227 € 14 472 859 € 9 600 839 € 4 396 918 € 10 657 483 € 8 489 822 € 5 880 112 € 9 993 317 €