Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TSS GRADE, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
80 463 614€ 66 497 168€ 68 768 629€ 76 559 075€ 74 949 349€ 114 901 242€ 66 585 019€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
83 816 152 € 69 251 696 € 70 256 084 € 79 538 198 € 76 496 690 € 121 727 021 € 74 532 670 € 70 542 325 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
705 285€ 606 341€ 1 234 913€ 55 020€ 37 247€ 620€ 25 602€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
106 095€ 345 469€ 325 503€
05
III.
Tržby z predaja služieb
79 652 234€ 65 545 358€ 67 208 212€ 76 504 055€ 74 912 102€ 114 900 623€ 66 559 417€ 50 337 254€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
19 401€ 76 393€ -108 427€ -607 080€ 481 611€ -620 985€ 878 979€ -10 083€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 244 229€ 2 369 832€ 619 595€ 2 914 040€ 858 524€ 7 176 664€ 4 909 835€ 671 958€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88 908€ 308 303€ 976 288€ 672 163€ 207 206€ 270 099€ 2 158 837€ 19 543 196€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
82 495 294 € 68 230 704 € 69 851 547 € 76 117 033 € 73 217 686 € 120 352 190 € 72 270 289 € 42 727 312 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
670 021€ 526 193€ 1 057 392€ 46 299€ 561€ 25 353€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 969 702€ 11 099 299€ 13 179 035€ 12 186 308€ 14 395 686€ 15 688 787€ 10 893 061€ 9 649 195€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-78 709€ 106 994€
14
D.
Služby
56 443 530€ 45 575 917€ 45 559 827€ 51 954 227€ 49 985 741€ 87 392 758€ 46 992 881€ 25 127 237€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
7 364 684 € 7 090 386 € 7 221 898 € 6 617 744 € 6 702 411 € 6 926 363 € 5 656 852 € 5 098 169 €
16
E.1.
Mzdové náklady
5 341 877€ 5 174 303€ 5 292 822€ 4 792 761€ 4 870 215€ 5 097 468€ 4 109 207€ 3 818 043€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 864 833€ 1 778 063€ 1 808 804€ 1 713 452€ 1 716 420€ 1 709 224€ 1 450 796€ 1 200 782€
19
E.4.
Sociálne náklady
157 974€ 138 020€ 120 272€ 111 531€ 115 776€ 119 671€ 96 849€ 79 344€
20
F.
Dane a poplatky
64 796€ 119 674€ 88 095€ 50 970€ 63 143€ 59 214€ 98 203€ 70 017€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 219 299€ 1 138 158€ 1 009 187€ 892 646€ 841 258€ 838 851€ 716 415€ 674 011€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 219 299€ 1 138 158€ 1 009 187€ 892 646€ 841 258€ 838 851€ 716 415€ 674 011€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 170 509€ 2 335 471€ 554 600€ 2 795 671€ 708 009€ 6 724 103€ 5 193 341€ 563 597€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-6 037€ 6 087€ 70 436€ 630 737€ -268 425€ 1 832 591€ 2 127 158€ 912 892€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
598 790€ 339 519€ 1 111 077€ 942 431€ 789 863€ 967 671€ 460 031€ 632 194€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 320 858 € 1 020 992 € 404 537 € 3 421 165 € 3 279 004 € 1 374 831 € 2 262 381 € 27 815 013 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
10 399 762 € 9 372 152 € 8 863 947 € 11 765 161 € 11 049 533 € 11 276 861 € 9 445 709 € 15 550 739 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 463 008 € 277 293 € 43 869 € 345 468 € 2 992 170 € 466 629 € 151 934 € 170 194 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 950 000€ 1€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 8 180 € 23 422 € 18 945 € 115 810 € 134 622 € 150 515 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 8 180€ 23 422€ 18 945€ 115 810€ 134 622€ 150 515€
42
XII.
Kurzové zisky
2 463 001€ 277 293€ 35 689€ 322 046€ 23 225€ 350 806€ 16 834€ 19 679€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€ 13€ 477€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 392 812 € 618 559 € 287 956 € 2 184 498 € 5 013 959 € 2 131 421 € 932 674 € 924 722 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 950 000€ 5 001€ 333€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-808€ 5 771€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
415 222 € 425 031 € 104 963 € 207 541 € 198 671 € 852 435 € 220 662 € 248 394 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
415 222€ 425 031€ 104 963€ 207 541€ 198 671€ 852 435€ 220 662€ 248 394€
52
O.
Kurzové straty
2 649 834€ 239 726€ 50 431€ 138 369€ 55 863€ 208 072€ 61 964€ 127 328€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
327 756€ -46 198€ 132 562€ 1 838 588€ 1 809 425€ 1 070 914€ 645 855€ 542 896€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-929 804 € -341 266 € -244 087 € -1 839 030 € -2 021 789 € -1 664 792 € -780 740 € -754 528 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
391 054 € 679 726 € 160 450 € 1 582 135 € 1 257 215 € -289 961 € 1 481 641 € 27 060 485 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
123 052 € 285 303 € 21 505 € 112 579 € -5 847 € 217 793 € 79 291 € -339 499 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
129 428€ 69 044€ 7 975€ 18 667€ 34 724€ 61 372€ 16 941€ 2 548€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-6 376€ 216 259€ 13 530€ 93 912€ -40 571€ 156 421€ 62 350€ -342 047€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
268 002 € 394 423 € 138 945 € 1 469 556 € 1 263 062 € -507 754 € 1 402 350 € 27 399 984 €