Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NTT Slovakia s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.10.2017
31.03.2018
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.01.2014
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
16 977 539€ 35 331 728€ 14 657 095€ 8 368 119€ 12 481 211€ 9 691 556€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 052 374 € 35 360 360 € 14 675 308 € 8 372 490 € 12 496 665 € 9 579 357 € 4 934 536 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 105€ 15 719€ 147 723€ 116€ 691€ 6 495€ 32€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 942 433€ 35 316 009€ 14 509 372€ 8 368 003€ 12 480 520€ 9 552 262€ 4 913 373€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 915€ 200€ 1 000€ 83€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
68 921€ 28 632€ 18 013€ 4 371€ 14 454€ 20 517€ 21 131€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
16 921 114 € 35 661 828 € 14 407 126 € 8 336 916 € 12 062 053 € 9 494 046 € 5 185 186 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
31 112€ 13 350€ 193 494€ 6 684€ 15 468€ 32 418€ 26€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
5 342 223€ 24 923 793€ 4 613 285€ 3 455 565€ 4 857 921€ 3 471 071€ 1 424 571€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14 813€ 6 831€ 2 232€ 10 544€ -11 840€ -166 920€ 5€
14
D.
Služby
7 676 793€ 7 047 719€ 5 943 093€ 3 251 446€ 4 437 074€ 3 357 235€ 1 941 413€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 791 913 € 3 561 459 € 3 604 065 € 1 577 168 € 2 656 047 € 2 660 171 € 1 751 120 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 836 515€ 2 706 196€ 2 726 112€ 1 171 318€ 2 072 858€ 2 040 734€ 1 337 147€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
892 773€ 834 685€ 825 278€ 371 524€ 537 255€ 547 124€ 374 040€
19
E.4.
Sociálne náklady
62 625€ 20 578€ 52 675€ 34 326€ 45 934€ 72 313€ 39 933€
20
F.
Dane a poplatky
1 373€ 1 635€ 1 599€ 815€ 1 304€ 1 235€ 1 524€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
30 684€ 36 286€ 31 916€ 21 185€ 49 638€ 44 862€ 29 262€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 684€ 36 286€ 31 916€ 21 185€ 49 638€ 44 862€ 29 262€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 403€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-4 682€ -2 820€ -23 193€ 7 497€ 2 052€ 44 312€ -742€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
35 482€ 73 575€ 40 635€ 6 012€ 54 389€ 49 662€ 38 007€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
131 260 € -301 468 € 268 182 € 35 574 € 434 612 € 85 311 € -250 650 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 912 597 € 3 340 035 € 3 904 991 € 1 643 880 € 3 182 588 € 2 864 953 € 1 547 390 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
80 793 € 31 905 € 61 508 € 38 089 € 57 474 € 112 199 € 129 489 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
318 € 2 696 € 3 950 € 1 374 € 5 815 € 7 240 € 84 591 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
318€ 2 696€ 3 950€ 1 374€ 5 815€ 7 240€ 84 591€
42
XII.
Kurzové zisky
71 280€ 29 209€ 57 494€ 36 715€ 51 659€ 104 651€ 29 832€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
9 195€ 64€ 308€ 15 066€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
66 680 € 40 960 € 67 376 € 26 584 € 57 742 € 148 331 € 83 773 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
200 € 1 086 € 1 305 € 2 189 € 50 623 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
200€ 1 086€ 1 305€ 2 189€ 50 623€
52
O.
Kurzové straty
61 367€ 32 305€ 61 522€ 23 102€ 56 319€ 141 179€ 29 046€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
64€ -1 804€ 1 140€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 113€ 7 569€ 5 854€ 2 113€ 3 227€ 4 963€ 2 964€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
14 113 € -9 055 € -5 868 € 11 505 € -268 € -36 132 € 45 716 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
145 373 € -310 523 € 262 314 € 47 079 € 434 344 € 49 179 € -204 934 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
29 682 € 4 490 € 99 838 € 89 762 € 125 315 € -6 048 € -8 133 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
79 122€ 9€ 178 330€ 5€ 132 429€ 32 069€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-49 440€ 4 481€ -78 492€ 89 757€ -7 114€ -38 117€ -8 135€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
115 691 € -315 013 € 162 476 € -42 683 € 309 029 € 55 227 € -196 801 €