Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 252 177 € 2 234 147 € 2 878 097 € 6 392 782 € 4 400 084 € 2 584 991 € 1 331 744 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 734 065 € 1 707 279 € 2 266 940 € 2 739 552 € 1 775 830 € 1 330 018 € 996 692 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
31 566 € 31 566 € 79 963 € 131 593 € 181 709 € 174 837 € 30 732 €
005
A.I.2
Software
31 566€ 31 566€ 79 963€ 131 593€ 181 709€ 174 837€ 30 732€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 702 499 € 1 675 713 € 2 186 977 € 2 607 959 € 1 594 121 € 1 155 181 € 965 960 €
012
A.II.1
Pozemky
156 787€ 156 787€ 156 787€ 156 787€ 39 129€ 39 129€ 39 129€
013
A.II.2
Stavby
869 109€ 869 109€ 904 724€ 930 330€ 575 556€ 620 109€ 666 095€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
663 325€ 636 539€ 1 112 188€ 1 507 564€ 966 158€ 482 665€ 218 163€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
29 295€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
504 652 € 516 975 € 595 955 € 3 646 429 € 2 620 262 € 1 252 492 € 329 261 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 411 € 5 125 € 4 650 € 31 764 € 5 293 € 4 323 € 4 957 €
032
B.I.1
Materiál
4 411€ 5 125€ 4 650€ 31 764€ 5 293€ 4 323€ 4 957€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
454 349 € 303 844 € 391 416 € 275 780 € 1 356 745 € 1 220 734 € 320 462 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
454 018€ 303 844€ 195 844€ 138 346€ 1 356 745€ 1 215 083€ 320 462€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
331€ 195 572€ 137 434€ 5 651€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
45 892 € 208 006 € 199 889 € 3 338 885 € 1 258 224 € 27 435 € 3 842 €
056
B.IV.1
Peniaze
14 386€ 734€ 2 262€ 601€ 12 075€ 27 073€ 3 303€
057
B.IV.2
Účty v bankách
31 506€ 207 272€ 197 627€ 3 338 284€ 1 246 149€ 362€ 539€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
13 460 € 9 893 € 15 202 € 6 801 € 3 992 € 2 481 € 5 791 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
13 460€ 9 893€ 15 202€ 6 801€ 3 992€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 481€ 5 791€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 252 177 € 2 234 147 € 2 878 097 € 6 392 782 € 4 400 084 € 2 584 991 € 1 331 744 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 975 422 € 1 854 483 € 2 394 195 € 4 352 647 € 2 079 243 € 728 217 € 600 369 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 654 921 € 2 386 892 € 3 708 426 € 2 071 940 € 720 916 € 593 065 € 600 077 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 516 167€ 3 708 426€ 3 708 426€ 2 071 940€ 720 916€ 674 405€ 674 406€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 861 246€ -1 321 534€ -81 340€ -74 329€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
313 198 € -539 712 € -1 321 534 € 2 273 404 € 1 351 024 € 127 849 € -7 011 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
276 755 € 379 664 € 483 902 € 2 040 135 € 2 320 841 € 1 856 774 € 731 375 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
32 269 € 33 639 € 37 084 € 37 445 € 27 263 € 13 351 € 8 435 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 269€ 33 639€ 37 084€ 37 445€ 27 263€ 13 351€ 8 435€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
27 563 € 25 956 € 27 550 € 31 851 € 34 128 € 36 928 € 39 208 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 000€ 6 393€ 7 434€ 6 478€ 4 462€ 1 940€ 879€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 497€ 1 560€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
19 563€ 19 563€ 20 116€ 25 373€ 29 666€ 33 491€ 36 769€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
181 923 € 320 069 € 419 268 € 1 591 179 € 2 089 306 € 1 426 408 € 349 535 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
63 822€ 61 202€ 177 623€ 831 336€ 1 137 156€ 1 106 884€ 31 471€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 168€ 870€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
160 903€ 160 903€ 160 598€ 173 807€ 223 981€ 244 303€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
23 014€ 28 405€ 28 636€ 272 277€ 58 711€ 34 821€ 25 701€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
23 696€ 16 775€ 17 586€ 23 011€ 37 838€ 14 288€ 9 546€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
63 515€ 41 033€ 18 894€ 303 831€ 674 025€ 45 140€ 25 798€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 876€ 11 751€ 15 626€ 126€ 7 769€ 126€ 11 846€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
35 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
379 660 € 170 144 € 380 087 € 334 197 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
84 332€ 170 144€ 185 721€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
379 660€ 85 812€ 209 943€ 148 476€