Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 371 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-2 371 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 499 192 € 1 164 780 € 800 656 € 9 730 094 € 9 654 899 € 2 605 527 € 1 033 674 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 499 192 € 1 164 780 € 800 656 € 9 730 094 € 9 654 899 € 2 605 527 € 1 033 674 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
638 676 € 488 110 € 885 106 € 4 858 346 € 5 511 091 € 1 808 041 € 461 227 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
118 750 € 95 926 € 210 288 € 264 725 € 291 743 € 251 389 € 77 918 €
10
B.2
Služby
519 926 € 392 184 € 674 818 € 4 593 621 € 5 219 348 € 1 556 652 € 383 309 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
860 516 € 674 299 € -84 450 € 4 871 748 € 4 143 808 € 797 486 € 572 447 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
513 682 € 577 441 € 600 880 € 1 441 438 € 1 936 679 € 383 563 € 307 413 €
13
C.1
Mzdové náklady
377 220 € 423 979 € 439 773 € 1 192 852 € 1 693 419 € 280 701 € 225 585 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
131 203 € 147 872 € 151 255 € 235 719 € 232 321 € 98 328 € 77 451 €
16
C.4
Sociálne náklady
5 259 € 5 590 € 9 852 € 12 867 € 10 939 € 4 534 € 4 377 €
17
D
Dane a poplatky
12 346 € 13 511 € 14 947 € 6 829 € 6 853 € 4 624 € 4 459 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
599 467 € 621 251 € 452 484 € 385 663 € 200 441 € 218 019 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 001 € 5 155 € 21 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
-8 950 € 29 295 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-782 € -20 701 € 13 594 € 44 974 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 387 € 1 965 € 4 515 € 3 328 € 2 773 € 1 833 € 3 031 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 851 € 36 064 € 13 581 € 36 107 € 48 778 € 7 820 € 13 653 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
315 806 € -529 518 € -1 317 237 € 2 898 399 € 1 768 608 € 194 576 € 31 934 €
38
X.
Výnosové úroky
102 € 78 € 25 € 2 €
39
N
Nákladové úroky
519 € 8 096 € 20 405 € 21 863 € 25 241 €
40
XI.
Kurzové zisky
6 € 19 € 470 € 198 €
41
O
Kurzové straty
2 023 € 189 € 298 € 2 767 € 8 506 € 1 050 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
591 € 418 € 5 959 € 7 047 € 2 636 € 5 538 € 5 267 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-2 608 € -607 € -6 655 € -17 362 € -31 522 € -28 251 € -30 508 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
313 198 € -530 125 € -1 323 892 € 2 881 037 € 1 737 086 € 166 325 € 1 426 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
9 587 € -2 358 € 607 633 € 386 062 € 38 476 € 8 437 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 140 € 2 899 € 611 927 € 389 887 € 41 754 € 494 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-553 € -5 257 € -4 294 € -3 825 € -3 278 € 7 943 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
313 198 € -539 712 € -1 321 534 € 2 273 404 € 1 351 024 € 127 849 € -7 011 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
313 198 € -530 125 € -1 323 892 € 2 881 037 € 1 737 086 € 166 325 € 1 426 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
313 198 € -539 712 € -1 321 534 € 2 273 404 € 1 351 024 € 127 849 € -7 011 €