Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 019 041€ 2 577 815€ 1 892 052€ 2 460 782€ 1 410 297€ 2 232 888€ 4 121 253€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 019 041 € 2 583 104 € 1 892 415 € 2 458 114 € 1 410 234 € 2 232 765 € 4 121 040 € 2 215 272 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
213€ 135 851€ 24 745€ 164 875€ 15 839€ 76 886€ 1 652 415€ 907 597€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 998 478€ 2 439 958€ 1 865 907€ 2 293 200€ 1 394 036€ 2 155 539€ 2 467 698€ 1 306 820€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
6 610€ 1 400€ 100€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
20 350€ 685€ 363€ 39€ 359€ 340€ 927€ 755€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 582 416 € 2 453 918 € 1 614 232 € 2 089 250 € 1 254 000 € 2 066 855 € 3 637 746 € 1 902 469 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
213€ 84 097€ 10 611€ 82 571€ 11 595€ 44 442€ 1 488 678€ 375 639€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
24 152€ 28 254€ 24 479€ 23 712€ 23 433€ 28 379€ 33 751€ 23 956€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
650 549€ 1 293 508€ 991 281€ 1 099 837€ 682 342€ 931 646€ 1 134 167€ 741 873€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
878 063 € 1 022 568 € 570 699 € 869 395 € 528 021 € 1 053 485 € 960 864 € 742 310 €
16
E.1.
Mzdové náklady
706 714€ 837 549€ 428 902€ 701 800€ 396 991€ 929 971€ 862 294€ 642 858€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
160 994€ 174 430€ 133 075€ 157 407€ 123 308€ 113 150€ 87 027€ 92 226€
19
E.4.
Sociálne náklady
10 355€ 10 589€ 8 722€ 10 188€ 7 722€ 10 364€ 11 543€ 7 226€
20
F.
Dane a poplatky
1 443€ 5 708€ 1 536€ 1 576€ 1 342€ 1 410€ 2 036€ 1 754€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 083€ 13 999€ 8 233€ 4 916€ 3 200€ 3 200€ 13 628€ 12 407€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 083€ 13 999€ 8 233€ 4 916€ 3 200€ 3 200€ 13 628€ 12 407€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
901€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 012€ 5 784€ 7 393€ 7 243€ 4 067€ 4 293€ 4 622€ 4 530€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
436 625 € 129 186 € 278 183 € 368 864 € 156 234 € 165 910 € 483 294 € 312 803 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 323 777 € 1 169 950 € 864 281 € 1 251 955 € 692 505 € 1 227 958 € 1 463 517 € 1 072 949 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
780 € 2 006 € 1 469 € 2 669 € 64 € 124 € 213 € 92 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
64 € 120 € 189 € 87 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
64€ 120€ 189€ 87€
42
XII.
Kurzové zisky
780€ 2 006€ 1 469€ 2 669€ 4€ 24€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 746 € 11 806 € 3 606 € 3 147 € 481 € 478 € 2 662 € 409 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 € 4 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8€ 4€
52
O.
Kurzové straty
32 786€ 10 462€ 2 969€ 2 515€ 157€ 117€ 2 273€ 104€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
960€ 1 344€ 637€ 624€ 320€ 361€ 389€ 305€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-32 966 € -9 800 € -2 137 € -478 € -417 € -354 € -2 449 € -317 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
403 659 € 119 386 € 276 046 € 368 386 € 155 817 € 165 556 € 480 845 € 312 486 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
85 545 € 31 125 € 58 612 € 77 887 € 34 859 € 36 398 € 43 696 € 142 541 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
86 204€ 29 642€ 56 742€ 80 290€ 33 114€ 39 415€ 43 696€ 141 074€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-659€ 1 483€ 1 870€ -2 403€ 1 745€ -3 017€ 1 467€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
318 114 € 88 261 € 217 434 € 290 499 € 120 958 € 129 158 € 437 149 € 169 945 €