Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
435 315 € 537 072 € 907 278 € 735 720 € 671 695 € 718 257 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
276 749€ 438 219€ 584 536€ 560 326€ 598 909€ 567 612€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
90 236€ 98 853€ 322 742€ 120 212€ 72 786€ 150 645€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
7 349€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
60 981€ 55 182€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
698 392 € 717 417 € 878 328 € 723 975 € 651 075 € 710 001 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
137 016€ 164 541€ 286 129€ 261 749€ 269 758€ 233 982€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
18 236€ 26 363€ 36 734€ 17 163€ 17 345€ 10 380€
11
C.
Služby
305 920€ 374 299€ 427 137€ 251 834€ 243 619€ 364 781€
12
D.
Osobné náklady
114 709€ 114 963€ 106 804€ 106 450€ 94 110€ 69 705€
13
E.
Dane a poplatky
2 594€ 304€ 238€ 238€ 252€ 932€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
93 505€ 29 936€ 20 778€ 16 552€ 22 807€ 23 186€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 412€ 7 011€ 508€ 69 989€ 3 184€ 7 035€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-263 077 € -180 345 € 28 950 € 11 745 € 20 620 € 8 256 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-94 187 € -28 131 € 157 278 € 149 792 € 140 973 € 109 114 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 904 € 576 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7 904€ 576€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
16 590 € 11 837 € 8 577 € 7 846 € 8 698 € 8 994 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 151€ 917€ 248€ 3€ 2€ 14€
32
N.
Kurzové straty
26€ 12€ 31€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 439€ 10 894€ 8 317€ 7 812€ 8 696€ 8 980€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-8 686 € -11 837 € -8 577 € -7 846 € -8 698 € -8 418 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-271 763 € -192 182 € 20 373 € 3 899 € 11 922 € -162 €
36
P.
Daň z príjmov
4 594€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-271 763 € -192 182 € 15 779 € 1 019 € 9 042 € -3 042 €