Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 760 847€ 476 825€ 118 742€ 98 884€ 10 676 440€ 1 457 508€ 73 566€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 446 803€ 457 617€ 114 827€ 153 474€ 7 546 144€ 1 230 091€ 55 970€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 314 044 € 19 208 € 3 915 € -54 590 € 3 130 296 € 227 417 € 17 596 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
13 311 224 € 9 756 841 € 11 538 151 € 10 975 664 € 19 230 104 € 14 442 105 € 9 721 047 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
13 311 224€ 9 756 841€ 11 734 113€ 10 779 702€ 19 230 104€ 15 100 728€ 9 062 424€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-195 962€ 195 962€ -658 623€ 658 623€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 796 849 € 5 963 770 € 6 104 178 € 5 085 859 € 14 302 093 € 9 304 122 € 4 080 439 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
810 325€ 671 076€ 580 955€ 538 910€ 573 283€ 683 539€ 485 311€
10
B.2
Služby
8 986 524€ 5 292 694€ 5 523 223€ 4 546 949€ 13 728 810€ 8 620 583€ 3 595 128€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 828 419 € 3 812 279 € 5 437 888 € 5 835 215 € 8 058 307 € 5 365 400 € 5 658 204 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 758 938 € 3 438 396 € 3 284 576 € 3 492 335 € 2 878 833 € 2 483 506 € 1 788 595 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 003 733€ 2 507 319€ 2 342 495€ 2 573 725€ 2 109 336€ 1 835 401€ 1 312 772€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
702 266€ 877 516€ 862 372€ 865 421€ 718 922€ 609 211€ 446 182€
16
C.4
Sociálne náklady
52 939€ 53 561€ 79 709€ 53 189€ 50 575€ 38 894€ 29 641€
17
D
Dane a poplatky
15 417€ 11 607€ 12 289€ 12 589€ 11 188€ 12 324€ 11 622€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
763 224€ 782 369€ 839 328€ 813 006€ 815 842€ 692 078€ 648 411€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
37 454€ 23 148€ 4 167€ 25 687€ 89 000€ 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 849€ 2 844€ 0€ 14 315€ 57 509€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-13 416€ -17 700€ 24 097€ 8 404€ 3 903€ 2 515€ 5 355€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
98 524€ 45 953€ 672 903€ 5 451 703€ 44 883€ 21 278€ 19 066€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 035€ 80 158€ 672 900€ 5 042 096€ 456 730€ 23 850€ 20 034€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 386 350 € -416 294 € 1 277 601 € 1 922 655 € 3 948 066 € 2 203 896 € 3 204 086 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
242 995€ 53 846€ 107 859€ 104 176€ 2 838€ 642€ 2 825€
39
N
Nákladové úroky
110 947€ 149 861€ 113 977€ 87 189€ 102 273€ 132 158€ 150 491€
40
XI.
Kurzové zisky
8 666€ -2 146€ 11 142€ -991€ 7 409€ 13 583€ 17 891€
41
O
Kurzové straty
12 793€ 7 340€ 6 541€ -54€ 11 613€ 17 363€ 16 778€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 276€ 1 000€ 100€ 223€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
99 006€ 7 038€ 22 796€ 48 274€ 22 841€ 4 154€ 2 496€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
32 191 € -111 539 € -24 213 € -32 001 € -126 480 € -139 450 € -149 049 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 418 541 € -527 833 € 1 253 388 € 1 890 654 € 3 821 586 € 2 064 446 € 3 055 037 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
46 225 € -81 620 € 210 744 € 448 566 € 859 801 € 463 982 € 708 920 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
295 080€ 474 319€ 889 187€ 447 943€ 678 663€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
46 225€ -81 620€ -84 336€ -25 753€ -29 386€ 16 039€ 30 257€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 372 316 € -446 213 € 1 042 644 € 1 442 088 € 2 961 785 € 1 600 464 € 2 346 117 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 418 541 € -527 833 € 1 253 388 € 1 890 654 € 3 821 586 € 2 064 446 € 3 055 037 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 372 316 € -446 213 € 1 042 644 € 1 442 088 € 2 961 785 € 1 600 464 € 2 346 117 €