Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti DATALAN, a.s.

 • Názov DATALAN, a.s.
 • IČO 35810734
 • DIČ 2020259175
 • IČ DPH SK2020259175 podľa §4
 • Sídlo Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
 • Dátum vzniku 1. mája 2001, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2704/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 422 700 € / splatené 422 700 €
  Podľa účtovnej závierky: 422 700 €
 • Historické sídlo Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
  (platné do 5. júna 2019)
  Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
  (platné do 5. januára 2010)
  Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava
  (platné do 13. júna 2008)
  Landererova 1, 811 09 Bratislava
  (platné do 9. októbra 2004)
  Nevädzová 4, 821 01 Bratislava
  (platné do 17. júla 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Dušan Gavura Člen predstavenstva Jelšová 6, 901 01 Malacky 19. decembra 2002
Ing. Marek Paščák Predseda predstavenstva Športová 66, 900 91 Limbach 31. mája 2017
 • Konanie menom spoločnosti [od 24. júla 2003] Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje a spoločnosť zaväzuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Jozef Mokrý Dozorná rada J. Stanislava 20D, 841 05 Bratislava 21. mája 2008
Ing. Štefan Petergáč Dozorná rada Bezekova 19, 841 02 Bratislava 30. júna 2014
Ing. Rastislav Koutenský Dozorná rada Jamnického 3017/2, 841 05 Bratislava 7. októbra 2016
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Ability Development SK, a.s. [31406858] Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava 1.4.2007
Euroaltis, a.s. [36763730] Račianska 109/B, 831 05 Bratislava 5.1.2010
Predmety podnikania
Názov Vznik
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických 1.3.2013
výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát 30.4.2001
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 1.3.2013
Počítačové služby 1.3.2013
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 1.3.2013
sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora 30.4.2001
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied 1.3.2013
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení 1.3.2013
Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie 1.3.2013
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) 30.4.2001
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) 30.4.2001
reklamná a propagačná činnosť 30.4.2001
školiaca činnosť 30.4.2001
vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie 30.4.2001
prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti 30.4.2001
inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát 30.4.2001
organizovanie kultúrnych podujatí 1.4.2007
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 20.5.2011
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.3.2001 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 156/2001, Nz 154/2001 spísaná dňa 31.3.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť preberá všetky práva a povinnosti spoločnosti DATALAN spol. s r.o. so sídlom Nevädzová 4, Bratislava, IČO: 00 685 127 v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Notárska zápisnica č. N 95/2001, Nz 91/2001 spísaná dňa 30.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti a zmena stanov v tomto bode v znení dodatku č.1 k stanovám.
3. Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2002. Zápisbica z priebehu a výsledkov volieb člena dozornej rady zo dňa 10.5.2002.
4. Notárska zápisnica č. N 747/2002, Nz 721/2002 zo dňa 19.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti.
- členom predstavenstva: Ing. Bohuslavovi Štepánovi, Ing. Vladimírovi Raučivnovi a Ing. Petrovi Kotuliakovi skončila funkcia dňom 19.12.2002.
5. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.9.2004.
6. Notárska zápisnica N 734/2005, Nz 66211/2005, NCRls 65380/2005 zo dňa 15.12.2005.
7. Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti Ability Development SK, a.s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 858, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3066/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
8. Notárska zápisnica č. N 278/2008, Nz 21340/2008, NCRls 21175/2008 zo dňa 21.05.2008.
9. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2009 o schválení zlúčenia spoločnosti DATALAN, a.s., so sídlom Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2704/B, a jej zlúčení so spoločnosťou Euroaltis, a.s., so sídom Račianska 109/B, Bratislava 831 05, IČO: 36 763 730, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4111/B, Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.12.2009, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 601/2009, Nz 54714/2009 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou sa stáva DATALAN, a.s. právnym nástupcom spoločnosti Euroaltis, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
10. Protokol z rokovania dozornej rady zo dňa 10.05.2010.
11. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia N 639/2011, Nz 36131/2011 zo dňa 29.09.2011.
12. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 01.03.2012.
13. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 01.04.2014.
14. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 05.05.2015.
15. Kúpa podniku
Spoločnosť CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 774 738, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro a vo vložke číslo: 19825/B (ako predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou DATALAN a.s., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 810 734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa a vo vložke číslo: 2704/B (ako kupujúcim) dňa 31.08.2018 Zmluvu o predaji podniku. Spoločnosť DATALAN a.s. na základe tejto Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda podnik predávajúceho označený ako "HIS BusinessL a preberá práva a záväzky spoločnosti CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. súviciace s prevádzaným podnikom HIS Business v súlade s ustanoveniami Zmluvy o predaji podniku, a to s právnymi účinkami ku dňu podpisu Zmluvy o predaji podniku.

Kúpa podniku
Spoločnosť CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., so sídlom: Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 47 902 442, zapísaná v obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Prahe pod spisovou značkou C 131584 (ako predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou DATALAN a.s., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 810 734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa a vo vložke číslo: 2704/B (ako kupujúcim) dňa 31.08.2018 Zmluvu o predaji podniku. Spoločnosť DATALAN a.s. na základe tejto Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa ust. § 2175 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda časť podniku predávajúceho označený ako "HIS Business" a preberá práva a záväzky spoločnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. súvisiace s prevádzaným podnikom HIS Busíness v súlade s ustanoveniami Zmluvy o predaji podniku, a to s právnymi účinkami ku dňu podpisu Zmluvy o predaji podniku.
História zmien a podania
 • 2020
 • 11.8. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R337491
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 31.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R336496
  • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.6.2020
  • zápisnica z dozornej rady
 • 17.7. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R334990
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2019
 • 20.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R297770
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 14.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R297190
  • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.07.2019 o 10.00 hod.
 • 5.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R296005

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 26.8. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R288628
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 4.7. 2019
 • 5.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R268055

  Zaregistrovali sme zmenu adresy Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka z Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

 • 9.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R265286
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 2018
 • 15.11. 2018
  Zmena zápisu číslo R238971

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Kúpa podniku Spoločnosť CompuGroup Medical Slovensko s.r.o., so sídlom: Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 774 738, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sro a vo vložke číslo: 19825/B (ako predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou DATALAN a.s., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 810 734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa a vo vložke číslo: 2704/B (ako kupujúcim) dňa 31.08.2018 Zmluvu o predaji podniku. Spoločnosť DATALAN a.s. na základe tejto Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa ust. § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda podnik predávajúceho označený ako "HIS BusinessL a preberá práva a záväzky spoločnosti CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. súviciace s prevádzaným podnikom HIS Business v súlade s ustanoveniami Zmluvy o predaji podniku, a to s právnymi účinkami ku dňu podpisu Zmluvy o predaji podniku. Kúpa podniku Spoločnosť CompuGroup Medical Česká republika s.r.o., so sídlom: Bucharova 2657/12, Stodůlky, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 47 902 442, zapísaná v obchodním rejstříku vedenom Městským soudem v Prahe pod spisovou značkou C 131584 (ako predávajúci) uzatvorila so spoločnosťou DATALAN a.s., so sídlom: Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 810 734, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v oddiele: Sa a vo vložke číslo: 2704/B (ako kupujúcim) dňa 31.08.2018 Zmluvu o predaji podniku. Spoločnosť DATALAN a.s. na základe tejto Zmluvy o predaji podniku uzatvorenej podľa ust. § 2175 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda časť podniku predávajúceho označený ako "HIS Business" a preberá práva a záväzky spoločnosti CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. súvisiace s prevádzaným podnikom HIS Busíness v súlade s ustanoveniami Zmluvy o predaji podniku, a to s právnymi účinkami ku dňu podpisu Zmluvy o predaji podniku.

 • 17.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R237404
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 8.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R236760
  • Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 14.8.2018 , Pozvánka
  • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2018 , Prezenčná listina , Pozvánka
 • 30.8. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R232914
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2018
 • 20.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228646
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R216999
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 3.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R215468
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 3.10. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R190628
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf [RUZ]
 • 26.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R182163
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 17.7. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R180225
  • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.6.2017, prezenčná listina, pozvánka
 • 8.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R172862

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R169193
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 24.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164375
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 22.3. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R151767
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 11.11. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R144916
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 11.10.2016, prezenčná listina, pozvánka
 • 19.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143385
  • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2016, pozvánka, prezenčná listina
 • 19.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R143359

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R138698
  • Zápisnica z dozornej rady z 08.03.2016
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 03.05.2016
 • 18.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R132857
  • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.05.2016, pozvánka, prezenčná listina
  • zápisnica z dozornej rady zo dňa 01.04.2016, pozvánka
 • 27.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125230
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 26.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125104
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 20.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119436
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 19.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R119155
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 10.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R948447
  • podpisový vzor Ing. Ľuboš Petrík
  • zápisnica z rokovania dozornej rady 21. 04.2015
 • 7.7. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R946680
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 16.6.2015
 • 20.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R924553
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2014
 • 13.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R839812
  • Zápisnica z rokovania dozornej rady z 10.10.2014
 • 1.7. 2014
  Zmena zápisu číslo R780503

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 24.6. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R777470
  • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2014
 • 17.4. 2014
 • 15.4. 2014
  Zmena zápisu číslo R742475
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 4.2. 2014
  Zmena zápisu číslo R699582

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2013
 • 25.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R636474

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.6. 2013
  Zmena zápisu číslo R541334

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.6. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R538080
  • účtovná závierka za rok 2012, zápisnica z VZ , audítorská správa
 • 11.4. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R495138
  • Účtovná závierka za rok 2011, Výročná správa
 • 26.3. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R481808
  • Účtovná závierka 2011, Zápisnica
 • 7.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R464625

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.3. 2013
  Zmena zápisu číslo R460679

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • Počítačové služby
  • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  • Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  • Projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  Zrušené predmety
  • oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky, počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  • poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike
  • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  • poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky, informatiky - systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí (mimo telekomunikačných sietí)
  • inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov (mimo telekomunikačných sietí)
  • automatizované spracovanie údajov
  • poradenská činnosť, konzultačná činnosť v oblasti automatizačnej techniky
  • viazanie kníh a ich konečné spracovanie, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom
  • oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky a spotrebnej elektrotechniky
  • nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
  • nákup a predaj balených trvanlivých potravín, tabakových výrobkov, nápojov v spotrebiteľskom balení, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, výpočtovej techniky
  • sprostredkovanie dopravy
  • nákup a predaj, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
  • poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítačov (hardware)
  • tvorba web stránok
  • poradenská činnosť a analýzy v oblasti všeobecného podnikania a riadenia podniku - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  • ananlýza a návrh informačných a riadiacich systémov, systémová podpora
  • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku
  • vykonávanie administratívnych prác pomocou výpočtovej techniky
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  • vedenie účtovníctva
  • poradenská činnosť v oblasti vyhotovenia projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  • technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti

 • 2012
 • 27.3. 2012
  Zmena zápisu číslo R235431
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 16.3. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R229953
  • Účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
  • Zápisnica z valného zhromaždenia z 16.6.2011
 • 24.2. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218398
  • Výročná správa za rok 2010, dodatok správy audítora
 • 2011
 • 17.10. 2011
  Zmena zápisu číslo R152740
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 20.5. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 422 700 € (splatené 422 700 €) z hodnoty 422 464 € (splatené 422 464 €)
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • 2010
 • 19.11. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 14.5. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 5.1. 2010
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava z Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava
  • zmena základného imania 422 464 € (splatené 422 464 €) z hodnoty 388 369 € (splatené 388 369 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poradenská činnosť v oblasti vyhotovenia projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
   • technicko-realizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje Európskej únie v rozsahu voľnej živnosti
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 21.12.2009 o schválení zlúčenia spoločnosti DATALAN, a.s., so sídlom Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava, IČO: 35 810 734, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2704/B, a jej zlúčení so spoločnosťou Euroaltis, a.s., so sídom Račianska 109/B, Bratislava 831 05, IČO: 36 763 730, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 4111/B, Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.12.2009, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 601/2009, Nz 54714/2009 notárkou JUDr. Danielou Šikutovou sa stáva DATALAN, a.s. právnym nástupcom spoločnosti Euroaltis, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 2008
 • 13.6. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2007
 • 1.4. 2007
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 388 369 € (splatené 388 369 €) z hodnoty 298 745 € (splatené 298 745 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • organizovanie kultúrnych podujatí
   • ananlýza a návrh informačných a riadiacich systémov, systémová podpora
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku
   • vykonávanie administratívnych prác pomocou výpočtovej techniky
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti Ability Development SK, a.s., so sídlom Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava, IČO: 31 406 858, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3066/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
 • 2005
 • 21.12. 2005
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2004
 • 9.10. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava z Landererova 1, 811 09 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.9.2004.
 • 2003
 • 24.7. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 298 745 € (splatené 298 745 €) z hodnoty 298 745 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje a spoločnosť zaväzuje ktorýkoľvek člen predstavenstva samostatne.
   pôvodne
   Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú: a) predseda predstavenstva alebo podpredsedovia predstavenstva samostatne, b) súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva.
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 747/2002, Nz 721/2002 zo dňa 19.12.2002, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené nové stanovy spoločnosti. - členom predstavenstva: Ing. Bohuslavovi Štepánovi, Ing. Vladimírovi Raučivnovi a Ing. Petrovi Kotuliakovi skončila funkcia dňom 19.12.2002.
 • 26.2. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2001
 • 17.7. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena adresy Landererova 1, 811 09 Bratislava z Nevädzová 4, 821 01 Bratislava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Notárska zápisnica č. N 95/2001, Nz 91/2001 spísaná dňa 30.6.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti a zmena stanov v tomto bode v znení dodatku č.1 k stanovám.
 • 30.4. 2001
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy DATALAN, a.s.
  • novú adresu firmy Nevädzová 4, 821 01 Bratislava
  • nové základne imanie 298 745 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. V mene spoločnosti konajú a spoločnosť zaväzujú: a) predseda predstavenstva alebo podpredsedovia predstavenstva samostatne, b) súhlasným prejavom vôle ktorýchkoľvek dvoch členov predstavenstva.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba kancelárskych strojov a počítačov vrátane prístrojov na spracovanie dát
   • oprava a údržba kancelárskej, reprodukčnej a spotrebnej elektroniky, počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
   • poradenské a konzultačné služby v elektrotechnike, výpočtovej technike a informatike
   • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • sprostredkovateľská činnosť v oblasti tovaru, služieb a výsledkov tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   • poskytovanie ďalších služieb v oblasti výpočtovej techniky, informatiky - systémová integrácia, inštalácia programového vybavenia, zabezpečovanie komunikácie počítačmi a dohľad nad testovaním a skúšobnou prevádzkou počítačových sietí (mimo telekomunikačných sietí)
   • inštalácie a oživovanie počítačových káblových rozvodov (mimo telekomunikačných sietí)
   • automatizované spracovanie údajov
   • obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   • poradenská činnosť, konzultačná činnosť v oblasti automatizačnej techniky
   • obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
   • reklamná a propagačná činnosť
   • školiaca činnosť
   • vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej publikácie
   • prenájom strojov a prístrojov v rozsahu voľnej živnosti
   • viazanie kníh a ich konečné spracovanie, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh počítačom
   • oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky a spotrebnej elektrotechniky
   • inštalácie počítačov, strojov a zariadení na spracovanie dát
   • nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   • nákup a predaj balených trvanlivých potravín, tabakových výrobkov, nápojov v spotrebiteľskom balení, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti, výpočtovej techniky
   • sprostredkovanie dopravy
   • nákup a predaj, sprostredkovanie v oblasti nehnuteľností
   • poradenská činnosť k technickému vybaveniu počítačov (hardware)
   • tvorba web stránok
   • poradenská činnosť a analýzy v oblasti všeobecného podnikania a riadenia podniku - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.3.2001 v zmysle § 154 - 220 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Notárska zápisnica č. N 156/2001, Nz 154/2001 spísaná dňa 31.3.2001 osvedčujúca rozhodnutie zakladateľov o založení akciovej spoločnosti a stanovy v zmysle Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť preberá všetky práva a povinnosti spoločnosti DATALAN spol. s r.o. so sídlom Nevädzová 4, Bratislava, IČO: 00 685 127 v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.