Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 552 952 € 10 517 339 € 10 614 409 € 14 313 912 € 14 241 901 € 17 956 731 € 31 060 143 € 16 038 550 € 21 050 078 € 18 081 894 € 17 819 086 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 522 722 € 1 315 558 € 1 138 384 € 1 326 562 € 1 536 190 € 1 750 499 € 1 726 212 € 1 378 091 € 1 518 703 € 1 835 033 € 2 106 217 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 086 397 € 442 542 € 114 961 € 126 980 € 319 916 € 507 461 € 650 530 € 369 645 € 456 904 € 556 117 € 14 604 €
005
A.I.2
Software
17 466€ 31 710€ 68 366€ 126 980€ 229 916€ 327 461€ 15 330€ 9 645€ 6 904€ 16 117€ 14 604€
007
A.I.4
Goodwill
325 824€ 410 832€ 90 000€ 180 000€ 270 000€ 360 000€ 450 000€ 540 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
743 107€ 46 595€ 365 200€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
317 395 € 54 086 € 204 493 € 380 652 € 397 344 € 424 108 € 256 752 € 189 516 € 319 284 € 536 401 € 666 177 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
287 556€ 50 686€ 199 163€ 377 252€ 393 944€ 420 221€ 255 413€ 182 020€ 315 331€ 531 140€ 661 429€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
29 839€ 3 400€ 3 400€ 3 400€ 487€ 1 339€ 2 646€ 3 953€ 5 261€ 4 748€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 930€ 3 400€ 3 400€ 4 850€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 118 930 € 818 930 € 818 930 € 818 930 € 818 930 € 818 930 € 818 930 € 818 930 € 742 515 € 742 515 € 1 425 436 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 118 930€ 818 930€ 818 930€ 742 515€ 742 515€ 742 515€ 742 515€ 742 515€ 742 515€ 742 515€ 1 425 436€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
76 415€ 76 415€ 76 415€ 76 415€ 76 415€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
8 686 186 € 8 628 137 € 8 866 960 € 12 416 357 € 11 025 539 € 14 918 633 € 28 851 996 € 14 505 285 € 19 336 479 € 16 158 584 € 15 305 857 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
848 869 € 611 171 € 1 281 373 € 1 162 493 € 1 636 226 € 608 245 € 2 091 727 € 789 208 € 1 281 656 € 870 345 € 1 224 002 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
413 530€ 270 070€ 118 522€ 249 900€ 560 134€ 426 280€ 121 000€
036
B.I.5
Tovar
435 339€ 341 101€ 1 162 851€ 912 593€ 1 636 226€ 608 245€ 1 531 593€ 362 928€ 1 160 656€ 870 345€ 1 092 060€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 796 € 2 130 € 12 341 € 38 490 € 46 407 € 96 542 € 94 078 € 106 833 € 175 915 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 341€ 38 490€ 46 407€ 96 542€ 94 078€ 106 833€ 175 915€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 796€ 2 130€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 796 326 € 7 740 754 € 6 906 607 € 11 001 720 € 7 823 331 € 10 093 947 € 25 379 324 € 11 987 251 € 16 210 475 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 695 997€ 7 688 338€ 6 289 537€ 10 523 808€ 7 260 303€ 9 907 169€ 24 998 649€ 11 882 294€ 15 545 911€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
106 108€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
168€ 430 364€ 507 393€ 99 978€ 239 813€ 54 933€ 603 988€ 250 785€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100 329€ 52 248€ 510 962€ 47 548€ 55 635€ 86 800€ 140 862€ 50 024€ 60 576€ 35 146€ 42 171€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 040 991 € 276 212 € 677 184 € 250 014 € 1 553 641 € 4 177 951 € 1 334 538 € 1 632 284 € 1 750 270 € 1 450 351 € 5 817 292 €
056
B.IV.1
Peniaze
20 949€ 28 723€ 28 175€ 25 155€ 36 565€ 31 499€ 41 818€ 41 801€ 38 237€ 45 015€ 39 362€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 020 042€ 247 489€ 649 009€ 224 859€ 1 517 076€ 4 146 452€ 1 292 720€ 1 590 483€ 1 712 033€ 1 405 336€ 5 777 930€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
344 044 € 573 644 € 609 065 € 570 993 € 1 680 172 € 1 287 599 € 481 935 € 155 174 € 194 896 € 88 277 € 407 012 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
641€ 6 891€ 36 515€ 66 936€ 97 416€ 2 192€ 26 312€ 5 907€ 203€ 188€ 934€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
294 615€ 386 128€ 515 939€ 482 261€ 1 545 527€ 1 258 803€ 412 483€ 122 988€ 123 818€ 37 266€ 42 224€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
380€ 235€ 23€ 134€ 81€ 246€ 204€ 2 390€ 541€ 1 097€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
48 408€ 180 390€ 56 588€ 21 662€ 37 148€ 26 358€ 42 936€ 26 279€ 68 485€ 50 282€ 362 757€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 552 952 € 10 517 339 € 10 614 409 € 14 313 912 € 14 241 901 € 17 956 731 € 31 060 143 € 16 038 550 € 21 050 078 € 18 081 894 € 17 819 086 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 535 723 € 3 355 485 € 3 610 801 € 3 463 829 € 5 068 316 € 4 658 586 € 4 666 531 € 4 157 991 € 5 052 264 € 6 768 765 € 6 794 310 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
422 700 € 422 700 € 422 700 € 422 700 € 422 700 € 422 700 € 422 700 € 422 700 € 422 700 € 388 464 € 388 464 €
069
A.I.1
Základné imanie
422 700€ 422 700€ 422 700€ 422 700€ 422 700€ 422 700€ 422 700€ 422 700€ 422 700€ 422 464€ 388 464€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-34 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
84 540 € 84 540 € 84 540 € 84 540 € 84 540 € 84 540 € 84 540 € 84 540 € 84 540 € 84 493 € 77 674 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
84 540€ 84 540€ 84 540€ 84 540€ 84 540€ 84 540€ 84 540€ 84 540€ 84 540€ 84 493€ 77 674€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
2 221 269 € 2 421 631 € 2 421 631 € 3 404 565 € 3 404 565 € 1 194 092 € 2 290 794 € 1 194 092 € 2 683 133 € 2 596 762 € 1 915 546 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 221 269€ 2 421 631€ 2 421 631€ 3 404 565€ 3 404 565€ 1 194 092€ 2 290 794€ 1 194 092€ 2 683 133€ 2 596 762€ 1 915 546€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
797 256 € 416 656 € 671 972 € -457 934 € 1 146 553 € 2 947 296 € 1 858 539 € 2 446 701 € 1 851 933 € 3 689 088 € 4 402 668 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
7 764 404 € 6 780 975 € 6 721 832 € 10 596 305 € 8 926 122 € 13 280 402 € 26 344 464 € 11 775 151 € 15 812 313 € 11 229 966 € 10 804 536 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
829 276 € 290 478 € 406 648 € 312 811 € 570 984 € 948 731 € 748 167 € 608 691 € 295 824 € 374 723 € 933 866 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
418 774€ 290 478€ 321 468€ 312 811€ 570 984€ 948 731€ 748 167€ 608 691€ 295 824€ 374 723€ 933 866€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
410 502€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
85 180€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
72 698 € 14 882 € 11 484 € 85 245 € 106 608 € 115 563 € 127 450 € 73 448 € 85 839 € 157 783 € 228 546 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 838€ 6€ 11 484€ 22 140€ 32 631€ 46 252€ 41 499€ 41 522€ 26 594€ 19 201€ 16 015€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
51 114€ 63 105€ 73 609€ 68 311€ 83 871€ 28 184€ 56 254€ 135 665€ 212 259€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
14 746€ 14 876€ 368€ 1 000€ 2 080€ 3 742€ 2 991€ 2 917€ 272€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
6 857 062 € 5 833 521 € 5 872 262 € 7 365 955 € 8 248 316 € 12 213 326 € 25 468 180 € 10 326 202 € 14 381 739 € 9 622 997 € 9 158 891 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 964 456€ 4 210 000€ 3 793 860€ 5 689 464€ 6 788 306€ 10 025 907€ 22 152 474€ 7 355 309€ 9 350 066€ 7 008 393€ 4 975 926€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
556 326€ 303 667€ 286 658€ 139 171€ 315 097€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
387 490€ 2 200 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
806 592€ 567 621€ 723 104€ 536 708€ 746 993€ 863 738€ 1 105 597€ 1 038 389€ 584 327€ 1 017 515€ 1 022 738€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
460 718€ 328 429€ 377 518€ 254 340€ 289 798€ 262 671€ 230 488€ 184 941€ 191 859€ 193 300€ 179 554€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 215 121€ 715 720€ 945 436€ 820 447€ 339 372€ 985 994€ 1 331 268€ 1 394 959€ 1 637 848€ 1 088 659€ 2 456 590€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
22 685€ 11 751€ 32 344€ 64 996€ 83 847€ 75 016€ 92 027€ 48 937€ 130 981€ 175 959€ 208 986€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
5 368 € 642 094 € 431 438 € 2 832 294 € 214 € 2 782 € 667 € 766 810 € 1 048 911 € 1 074 463 € 483 233 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
51 203€ 195 771€ 339 226€ 483 233€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
5 368€ 642 094€ 431 438€ 2 832 294€ 214€ 2 782€ 667€ 715 607€ 853 140€ 735 237€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
252 825 € 380 879 € 281 776 € 253 778 € 247 463 € 17 743 € 49 148 € 105 408 € 185 501 € 83 163 € 220 240 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 495€ 51 778€ 4 110€ 4 447€ 8 140€ 8 362€ 7 026€ 6 238€ 136 979€ 7 202€ 165 780€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
32 036€ 48 923€ 26 757€ 3 072€ 9 917€ 318€ 4 850€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
218 294€ 280 178€ 250 909€ 246 259€ 229 406€ 9 381€ 41 804€ 94 320€ 48 522€ 75 961€ 54 460€