Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
10 455 790€ 7 916 786€ 14 903 970€ 28 078 516€ 26 882 416€ 45 082 399€ 36 509 653€ 37 845 502€ 28 670 255€ 26 373 955€ 43 184 363€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 923 613€ 5 899 254€ 10 873 996€ 22 945 045€ 21 339 935€ 37 701 652€ 30 188 471€ 28 894 501€ 24 446 941€ 20 955 239€ 35 008 483€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 532 177 € 2 017 532 € 4 029 974 € 5 133 471 € 5 542 481 € 7 380 747 € 6 321 182 € 8 951 001 € 4 223 314 € 5 418 716 € 8 175 880 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 852 695 € 19 691 847 € 15 557 683 € 16 424 436 € 25 789 946 € 24 026 710 € 15 972 678 € 13 803 349 € 13 395 260 € 16 419 342 € 17 966 355 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
16 966 128€ 19 540 299€ 15 689 061€ 16 174 536€ 25 789 946€ 24 586 844€ 15 838 824€ 13 498 069€ 13 274 260€ 16 551 284€ 18 421 295€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
378 020€ 151 548€ -131 378€ 249 900€ -560 134€ 133 854€ 305 280€ 121 000€ -131 942€ -454 940€
07
II.3
Aktivácia
508 547€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 897 409 € 12 607 144 € 9 723 523 € 12 007 125 € 18 111 799 € 16 279 343 € 10 000 343 € 9 966 258 € 6 698 610 € 7 547 646 € 10 086 732 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 019 637€ 1 005 947€ 1 149 075€ 1 175 142€ 773 413€ 737 135€ 689 169€ 566 582€ 592 088€ 571 965€ 585 240€
10
B.2
Služby
8 937 118€ 11 578 893€ 8 572 468€ 10 782 179€ 17 359 916€ 15 526 658€ 9 311 174€ 9 399 676€ 6 106 522€ 6 975 681€ 9 501 492€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
11 487 463 € 9 102 235 € 9 864 134 € 9 550 782 € 13 220 628 € 15 128 114 € 12 293 517 € 12 788 092 € 10 919 964 € 14 290 412 € 16 055 503 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
9 230 705 € 8 309 900 € 8 937 251 € 9 375 584 € 11 063 744 € 10 821 103 € 9 542 216 € 9 174 099 € 8 050 902 € 8 769 857 € 9 300 845 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 779 249€ 6 058 056€ 6 536 552€ 7 126 687€ 8 544 684€ 8 440 872€ 7 458 716€ 7 382 564€ 6 363 779€ 7 174 406€ 7 626 117€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 247 364€ 2 072 799€ 2 207 947€ 2 053 014€ 2 298 398€ 2 175 027€ 1 893 326€ 1 645 385€ 1 539 125€ 1 445 723€ 1 524 374€
16
C.4
Sociálne náklady
204 092€ 179 045€ 192 752€ 195 883€ 220 662€ 205 204€ 190 174€ 146 150€ 147 998€ 149 728€ 150 354€
17
D
Dane a poplatky
6 167€ 8 497€ 16 135€ 15 185€ 16 813€ 15 080€ 21 010€ 14 923€ 16 478€ 18 731€ 12 370€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
193 403€ 108 633€ 335 019€ 406 455€ 362 506€ 346 126€ 245 437€ 278 369€ 403 663€ 493 338€ 366 668€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
18 183€ 183 226€ 25 492€ 20 946€ 36 011€ 25 398€ 71 627€ 42 635€ 37 621€ 25 353€ 23 074€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
93 653€ 282€ 1 357€ 17 573€ 600€ 13 897€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-93 618€ -14 942€ 73 220€ 54 667€ 68 788€ -9 191€ -4 141€ 21 334€ 13 820€ 138 077€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
14 089€ 29 090€ 65 790€ 26 248€ 41 862€ 157 435€ 105 174€ 91 186€ 85 955€ 73 206€ 109 280€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
958 537€ 220 639€ 190 448€ 129 061€ 157 978€ 187 149€ 78 673€ 236 518€ 110 657€ 132 579€ 574 184€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 224 541 € 588 171 € 403 061 € -384 333 € 1 628 672 € 3 950 680 € 2 569 550 € 3 196 670 € 2 447 420 € 4 836 389 € 5 919 893 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
4 316€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
34 000€ 6 022€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
61 895 € 480 731 € 12 006 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
12 006€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
61 895€ 480 731€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
80 661€
38
X.
Výnosové úroky
157€ 839€ 781€ 931€ 890€ 1 983€ 3 005€ 3 225€ 6 058€ 3 305€ 4 651€
39
N
Nákladové úroky
15 431€ 12 701€ 21 266€ 42 919€ 37 188€ 40 459€ 32 820€ 54 073€ 103 753€ 74 645€ 87 244€
40
XI.
Kurzové zisky
5 027€ 4 044€ 8 676€ 8 941€ 25 031€ 11 693€ 1 104€ 12 524€ 18 787€ 46 090€ 23 200€
41
O
Kurzové straty
3 794€ 1 914€ 12 231€ 4 082€ 1 359€ 3 019€ 12 386€ 11 549€ 21 878€ 85 401€ 134 196€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
188€ 229€ 168€ 17€ 78€ 189€ 1€ 16€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 370€ 26 542€ 32 554€ 26 392€ 27 242€ 24 492€ 31 110€ 19 099€ 30 625€ 41 237€ 30 050€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-44 223 € 25 850 € 424 305 € -63 504 € -39 790 € -54 105 € -72 207 € -68 972 € -165 410 € -139 882 € -305 990 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 180 318 € 614 021 € 827 366 € -447 837 € 1 588 882 € 3 896 575 € 2 497 343 € 3 127 698 € 2 282 010 € 4 696 507 € 5 613 903 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
383 062 € 197 365 € 155 394 € 10 097 € 442 329 € 949 279 € 650 332 € 680 997 € 430 077 € 1 007 419 € 1 211 235 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
383 192€ 180 692€ 155 061€ 12 595€ 442 961€ 950 359€ 651 995€ 680 266€ 430 003€ 1 004 728€ 1 209 348€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-130€ 16 673€ 333€ -2 498€ -632€ -1 080€ -1 663€ 751€ 74€ 2 691€ 1 887€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
797 256 € 416 656 € 671 972 € -457 934 € 1 146 553 € 2 947 296 € 1 847 011 € 2 446 701 € 1 851 933 € 3 689 088 € 4 402 668 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
14 971€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
14 971 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
3 443 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
3 443€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
11 528 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 180 318 € 614 021 € 827 366 € -447 837 € 1 588 882 € 3 896 575 € 2 512 314 € 3 127 698 € 2 282 010 € 4 696 507 € 5 613 903 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
797 256 € 416 656 € 671 972 € -457 934 € 1 146 553 € 2 947 296 € 1 858 539 € 2 446 701 € 1 851 933 € 3 689 088 € 4 402 668 €